Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Shoper polega na utrzymaniu wiodącej pozycji rynkowego lidera oferującego oprogramowanie w modelu SaaS.

Strategia rozwoju

Zwiększenie bazy użytkowników platformy Shoper

  • Wzrost organiczny poprzez pozyskiwanie dużej liczby nowych użytkowników platformy Shoper rozpoczynających swoją działalność na rynku e-commerce.
  • Przejmowanie klientów przechodzących z modelu open source do modelu SaaS oraz klientów konkurencyjnych rozwiązań w modelu SaaS.
  • Akwizycje konkurencyjnych, mniejszych platform e-commerce, działających w modelu SaaS, w celu pozyskania ich bazy klientów lub rozszerzenia oferty usług.
  • Shoper dopuszcza w przyszłości ekspansję międzynarodową, w obszarze jej zainteresowań są państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej.

Zwiększenie udziału przychodów pochodzących z modelu pay-as-you-grow

  • Rozwój usług dodatkowych oferowanych przez Shoper i zwiększenie bazy ich użytkowników pośród nowych i obecnych klientów.
  • Skierowanie usług dodatkowych poza bazę użytkowników platformy Shoper.
  • Wprowadzanie nowych usług dodatkowych, powiązanych z liczbą lub wartością zamówień realizowanych w sklepach internetowych.

Rozwój oferty wspomagającej sprzedaż wielokanałową

  • Poszerzanie oferty w ramach marki własnej oraz poprzez rozbudowę usług oferowanych we współpracy z dostawcami zewnętrznymi.
  • Rozwój aplikacji ErpBox, skupiającej narzędzia do automatyzacji procesów w sklepie internetowym oraz integracji platformy Shoper i poszczególnych sklepów z dostawcami zewnętrznymi (w tym zagranicznymi), dzięki czemu klienci zyskują dostęp do kanałów sprzedażowych w Europie.

Misją, która przyświeca Shoper S.A. jest umożliwianie rozwoju podmiotom rynku e-commerce w Polsce poprzez oferowanie nowoczesnych rozwiązań dla szerokiego spektrum przedsiębiorstw.

Wizją Shoper S.A. jest ciągłe doskonalenie platformy działającej w oparciu o model SaaS i nieustanne poszerzanie oferty usługowej, składającej się na kompletny ekosystem dla e-commerce w oparciu o platformę Shoper i powiązane z nią usługi dodatkowe.