Walne Zgromadzenia

Informacje o planowanych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy

Data Do pobrania
I wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce 2020-09-30 Pobierz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 28.09.2020 r. 2020-09-28 Pobierz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 25.06.2020 r. 2020-06-25 Pobierz