Zarząd i Rada Nadzorcza

Członkowie Zarządu

Marcin Kuśmierz

Marcin Kuśmierz

CEO

wieloletni prezes home.pl S.A. W styczniu 2021 roku przejął funkcję Prezesa Zarządu Shoper S.A. Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich. Jest zdobywcą wielu polskich i zagranicznych nagród, m.in. wyróżnienia „CEO of the year”, przyznawanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.

Paweł Rybak

Paweł Rybak

CCO

Wieloletni prezes Sunrise System, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży usług marketingu internetowego (SEO i SEM), doradzał jako ekspert w licznych procesach due diligence na arenie międzynarodowej. Posiada szerokie wykształcenie ekonomiczne, informatyczne, finansowe, a także tytuł Executive MBA na uniwersytecie Aalto University w Helsinkach.

Piotr Biczysko

Piotr Biczysko

CFO

W swojej ponad 20-letniej karierze zajmował się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, controllingiem i pozyskiwaniem finansowania. Jako członek zarządu i dyrektor finansowy home.pl S.A. przez 8 lat współtworzył sukces tej firmy, pełnił także funkcję dyrektora finansowego PC Factory S.A., MLS sp. z o.o. oraz Barlinek S.A. Posiada doświadczenie w zakresie M&A.

Anna Miśko

Anna Miśko

CPO

W Spółce Shoper od 2021r. pełni funkcję Dyrektora ds. Personalnych. Poprzednio przez 10 lat współtworzyła sukces firmy home.pl S.A. jako dyrektor ds. zasobów ludzkich. W swojej karierze związana była z rekrutacją oraz rozwojem pracowników w firmach tworzących oprogramowanie na zamówienie, tzw. software house.

Rada Nadzorcza jest powoływana co 5 lat, a jej główną rolą jest nadzór nad działalnością Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej

Krzysztof Krawczyk

Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w branży e-commerce. Jest autorem pierwszej w Polsce platformy dla e-commerce udostępnianej w modelu SaaS (Software as a Service), ekspert z szeroką wiedzą w zakresie znajomości specyfiki i trendów na krajowym rynku. Jest on jednym z założycieli Spółki, jak również przez wiele lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Piotr Misztal

Pełni funkcję dyrektora w firmie private equity i członka rad nadzorczych spółek portfelowych funduszu V4C Poland Plus Fund. Ponadto prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z usługami doradczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych firmach audytorskich. Piotr Miształ zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej w home.pl S.A. oraz Summa Linguae Technologies S.A.

Rafał Ałasa

Posiada doświadczenie związane z wyceną przedsiębiorstw, modelowaniem finansowym, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Od 8 lat zarządza portfelem inwestycyjnym funduszy private equity i zajmuje się przeprowadzaniem analiz finansowych. Rafał Ałasa był członkiem Rady Nadzorczej w 2 spółkach z sektora e-commerce: home.pl S.A. oraz Summa Linguae Technologies S.A.

Jaromir Łaciński

Ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA na University of Minnesota. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie przedsiębiorstwami, które zdobywał pracując w GTS Energis. Ponadto zajmuje się inwestycjami w inne spółki i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Grzegorz Szatkowski

Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu. Pełnił rolę Prezesa Zarządu w ukraińskim banku, a także zastępcy dyrektora w PKO BP S.A. Przez okres 6 lat współpracował z Meryll Lynch w Londynie. W latach 90 obejmował stanowisko dyrektora w Chase Fund Management. Ponadto zdobył doświadczenie analityczne dzięki pracy w firmie zarządzającej NFI XI.

Mirosław Pyrzyna

W swojej wieloletniej karierze zajmował się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw. Jako członek zarządu i dyrektor finansowy pracował w takich spółkach jak TNT Express Worldwide, British Sugar Polska, Trane Commercial Systems, Konsalnet. Ukończył studia ekonomiczne, jest absolwentem IESE Business School. Posiada uprawnienia biegłego księgowego.

Rafał Krawczyk

Rafał Krawczyk posiada wyższe wykształcenie informatyczne oraz kilkunastoletnie doświadczenie w branży e-commerce. Jest on jednym z założycieli Spółki. Był wspólnikiem DEVAREA s.c. oraz wspólnikiem w poprzedniku prawnym Spółki, tj. Dreamcommerce - K. Krawczyk, R. Krawczyk spółka jawna, jak również przez 9 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Paweł Moskwa

Paweł Moskwa posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz niemal dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w szczególności dla podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się głównie w obsłudze korporacyjnej spółek, transakcji przejęć i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w postępowaniach spornych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, studiował prawo również na Uniwersytecie Sztokholmskim oraz na Stanowym Uniwersytecie Karoliny Południowej. Jest adwokatem od 2010 r.