Zarząd i Rada Nadzorcza

Członkowie Zarządu

Marcin Kuśmierz

Marcin Kuśmierz

CEO

wieloletni prezes home.pl S.A. W styczniu 2021 roku przejął funkcję Prezesa Zarządu Shoper S.A. Posiada 25-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach menedżerskich. Jest zdobywcą wielu polskich i zagranicznych nagród, m.in. wyróżnienia „CEO of the year”, przyznawanego przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.

Krzysztof Krawczyk

Krzysztof Krawczyk

współzałożyciel i COO

Posiada ponad 15-letnie lat doświadczeniea w branży e-commerce. Jest autorem pierwszej w Polsce platformy dla e-commerce udostępnianej w modelu SaaS (Software as a Service), ekspert z szeroką wiedzą w zakresie znajomości specyfiki i trendów na krajowym rynku.

Paweł Rybak

Paweł Rybak

CCO

Wieloletni prezes Sunrise System, posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży usług marketingu internetowego (SEO i SEM), doradzał jako ekspert w licznych procesach due diligence na arenie międzynarodowej. Posiada szerokie wykształcenie ekonomiczne, informatyczne, finansowe, a także tytuł Executive MBA na uniwersytecie Aalto University w Helsinkach.

Piotr Biczysko

Piotr Biczysko

CFO

W swojej ponad 20-letniej karierze zajmował się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, controllingiem i pozyskiwaniem finansowania. Jako członek zarządu i dyrektor finansowy home.pl S.A. przez 8 lat współtworzył sukces tej firmy, pełnił także funkcję dyrektora finansowego PC Factory S.A., MLS sp. z o.o. oraz Barlinek S.A. Posiada doświadczenie w zakresie M&A.

Rada Nadzorcza jest powoływana co 5 lat, a jej główną rolą jest nadzór nad działalnością Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej

Piotr Misztal

Pełni funkcję dyrektora w firmie private equity i członka rad nadzorczych spółek portfelowych funduszu V4C Poland Plus Fund. Ponadto prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z usługami doradczymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych firmach audytorskich. Piotr Miształ zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej w home.pl S.A. oraz Summa Linguae Technologies S.A.

Rafał Ałasa

Posiada doświadczenie związane z wyceną przedsiębiorstw, modelowaniem finansowym, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz transakcji na rynkach kapitałowych. Od 8 lat zarządza portfelem inwestycyjnym funduszy private equity i zajmuje się przeprowadzaniem analiz finansowych. Rafał Ałasa był członkiem Rady Nadzorczej w 2 spółkach z sektora e-commerce: home.pl S.A. oraz Summa Linguae Technologies S.A.

Jaromir Łaciński

Ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA na University of Minnesota. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie przedsiębiorstwami, które zdobywał pracując w GTS Energis. Ponadto zajmuje się inwestycjami w inne spółki i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Grzegorz Szatkowski

Posiada długoletnie doświadczenie w zarządzaniu. Pełnił rolę Prezesa Zarządu w ukraińskim banku, a także zastępcy dyrektora w PKO BP S.A. Przez okres 6 lat współpracował z Meryll Lynch w Londynie. W latach 90 obejmował stanowisko dyrektora w Chase Fund Management. Ponadto zdobył doświadczenie analityczne dzięki pracy w firmie zarządzającej NFI XI.

Krzysztof Zając

Posiada 26-letnie doświadczenie zdobyte na stanowiskach zarządczych w takich spółkach jak KMPG , Raiffeisen Bank Polska S.A. czy HSBC Bank Polska S.A. Ponadto prowadzi działalność gospodarczą Krzysztof Zając Chris Trade oraz jest dyrektorem generalnym w Innovation Risk Solutions Ltd.

Rafał Krawczyk

Rafał Krawczyk posiada wyższe wykształcenie informatyczne oraz kilkunastoletnie doświadczenie w branży e-commerce. Jest on jednym z założycieli Spółki. Był wspólnikiem DEVAREA s.c. oraz wspólnikiem w poprzedniku prawnym Spółki, tj. Dreamcommerce - K. Krawczyk, R. Krawczyk spółka jawna, jak również przez 9 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Paweł Moskwa

Paweł Moskwa posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz niemal dwudziestoletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w szczególności dla podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się głównie w obsłudze korporacyjnej spółek, transakcji przejęć i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w postępowaniach spornych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto, studiował prawo również na Uniwersytecie Sztokholmskim oraz na Stanowym Uniwersytecie Karoliny Południowej. Jest adwokatem od 2010 r.