Wraz z kolejną wersją wprowadzone zostały zmiany ułatwiające dostosowanie się właścicielom sklepów do nowych regulacji prawnych.

Dodano:

– opcję eksportu informacji o Kliencie zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO. Opcja jest dostępna z poziomu edycji Klienta oraz akcji na liście Klientów

– wspólną listę Klientów zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz opcję filtrowania ich listy po statusie zapisu do newslettera w zakładce Klienci.

Więcej artykułów pomocy związanych z RODO – tutaj.