Zapraszamy do obejrzenia wywiadu wideo z Marcinem Kuśnierzem, prezesem zarządu Shoper S.A. o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych za I półrocze 2021 r.

Marcin Kuśmierz, CEO Shoper: Mieliśmy bardzo dobre pierwsze półrocze, nasze przychody urosły o blisko 60%, porównując do poprzedniego roku, do tego samego okresu, a nasz zysk operacyjny, zysk EBITDA, zwiększył się prawie o połowę.

Na tle rynku, na tle konkurencji pokazaliśmy więc bardzo dobre wyniki finansowe i patrzymy z optymizmem na drugie półrocze. GMV, a więc obroty wygenerowane w sklepach naszych merchantów, którzy korzystają z platformy Shoper, rok do roku urosły o ponad 41%. Na tle rynku to kilkukrotnie szybszy wzrost i bardzo dobry prognostyk na kolejne miesiące.

Nasz pierwszy miesiąc na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie był bardzo udany, zarówno dla akcjonariuszy spółki – tych, którzy dołączyli do naszego akcjonariatu, jak i dla obecnych. Kurs naszych akcji urósł o ponad 30% i byliśmy też jedną z najczęściej handlowych spółek na giełdzie w Warszawie, bo znaleźliśmy się w top 30 spółek o największym obrocie w lipcu bieżącego roku.

Po bardzo dobrej połowie roku spodziewamy się przyspieszenia, bo trzeci i czwarty kwartał jest tradycyjnie lepszy dla rynku handlu elektronicznego. Nie bez znaczenia będzie również fakt potencjalnych ograniczeń wprowadzanych w gospodarce ze spodziewanej kolejnej fali pandemii.

Raport za pierwsze półrocze 2021 r. opublikujemy 23 września, a dokładnie dwa miesiące później za trzeci kwartał również tego roku. Będziemy oczywiście pracowali nad tym, aby raporty trafiały do naszych inwestorów, do rynku, jak najszybciej, a więc będziemy skracali ten okres, kiedy podajemy pełne informacje finansowe.

Dziś opublikowaliśmy raport wstępny, podaliśmy nasze wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku i będziemy cyklicznie pokazywali raporty wstępne, aby inwestorzy mieli pełny dostęp do informacji o spółce, o jej wynikach, najszybciej jak to możliwe.Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Shoper S.A.: