Właściciel platformy do prowadzenia sklepu internetowego Shoper złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego. „Mamy za sobą dynamiczny wzrost i jeszcze ambitniejsze plany na przyszłość” – mówi Marcin Kuśmierz, Prezes Spółki.

Shoper SA to właściciel platformy dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online.

W 2020 r. z usług Shoper korzystało ponad 20 tys. użytkowników (w tym 15,8 tys. klientów Shoper i ponad 4 tys. sklepów sprzedawanych przez partnerów na zasadzie private label), z których sklepy na platformie Shoper, po wyłączeniu sklepów partnerów, wygenerowały 4 mld zł obrotów (GMV – gross merchandise value).

„Dzisiaj Shoper to już ponad 20 tys. sklepów internetowych i pozycja lidera w zakresie platform SaaS dla e-commerce na perspektywicznym polskim rynku. Nasz sukces to efekt kompleksowego podejścia do klienta i wspierania jego sprzedaży. Efekty tych działań widać zarówno w dynamicznie rosnących wynikach spółki, jak i w szybko rosnących obrotach klientów na platformie (GMV). Nasz rozwój to nie tylko zdobywanie nowych użytkowników, ale również wspieranie ich w rozwoju i rośnięcie wraz z nimi. Mamy za sobą dynamiczny wzrost i jeszcze ambitniejsze plany na przyszłość. Skupiamy się na rozwoju biznesu, ale też rozważamy różne scenariusze rynkowe, w tym giełdowy debiut. Dlatego złożyliśmy prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego” – mówi Marcin Kuśmierz, CEO Shoper.

Istotnym czynnikiem wzrostu spółki jest wysoka skalowalność modelu biznesowego, czego efektem jest istotna poprawa marżowości wraz ze wzrostem liczby użytkowników platformy Shoper i generowanych przez nich obrotów. Pomimo że użytkownicy platformy Shoper nie płacą prowizji od sprzedaży, to wiele usług dodatkowych rozliczanych jest w modelu pay-as-you-grow, który jest skorelowany z wielkością generowanych obrotów (GMV) przez ich sklepy. W 2020 r. GMV wygenerowane przez sklepy na platformie Shoper wyniosło 4 mld zł, czyli 3-krotnie więcej niż w 2018 r.