Nowy Shoper to przede wszystkim trzy istotne zmiany: możliwość sprzedaży produktów w różnych walutach, tworzenie poziomów cenowych oraz wprowadzenie możliwości definiowania stref dostaw.

Drugą istotną nowością w Shoper jest możliwość definiowania stref dostaw. Do tej pory kraje były przyporządkowane do konkretnych dostaw, teraz można łączyć ze sobą poszczególne lokalizacje w strefy dostaw. Dzięki temu będzie możliwość zdefiniowania osobnych kosztów dla poszczególnych składowych strefy. Np. dostawa Kurier, przypisana do strefy Unia Europejska będzie mogła mieć zdefiniowane osobne koszty dla Grecji, osobne dla Niemiec itd. Zmiana ta znacznie ułatwi zarządzanie logistyką w sklepie.

Trzecią pożądaną przez użytkowników funkcją jest możliwość zdefiniowania poziomów cenowych dla grup użytkowników. Od teraz będzie można prezentować w sklepie łącznie 3 poziomy cenowe.

Zobacz film prezentujący nowe funkcje: film. A także zapoznaj się z pełną listą zmian w Shoper 5.7.1.