Aplikacja: Promocje na produkty producentów – Maxsote

  Ustawianie promocji w sklepie nie musi być czasochłonne. Jeśli ustawiasz promocje na producentów, ta aplikacja skróci czas tej operacji do minimum.

  Moduł pozwala na jednoczesne ustawienie promocji na wszystkie produkty wybranych producentów w sklepie. Pierwszym krokiem jest zaznaczenie dowolnej liczby producentów, których produkty chcesz edytować. Następnie ustawiasz parametry promocji – % rabatu oraz zakres dat. Aplikacja ma również możliwość automatycznego wyrównania końcówek cen do .99, .90 lub do części dziesiętnych, aby po obniżce wyglądały one jednolicie.

  Moduł edytuje produkty jednorazowo w momencie wykonywania akcji – zmiany w przypisaniach produktów do producentów nie spowodują zmian w ustawieniach promocji. W zakładce Ostatnie akcje możesz zobaczyć historię operacji nadawania promocji.

  Instalacja aplikacji

  1. W panelu administracyjnym przejdź do zakładki Dodatki i integracje > Aplikacje
  2. Wyszukaj aplikację Promocje na produkty producentów, a następnie kliknij ZAINSTALUJ
  3. Po akceptacji regulaminu Appstore kliknij Instaluj
  4. Po zainstalowaniu aplikacji pojawi się ona w zakładce Dodatki i integracje > Moje aplikacje. Kliknij w ikonkę konfiguracji

  Konfiguracja aplikacji

  Po kliknięciu w przycisk konfiguracji aplikacji zobaczysz ekran startowy

  Materiały informacyjne

  • Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji znajduje się tutaj
  • Film instruktażowy