Automatyczne tłumaczenie strony sklepu za pomocą Google Translate

 1. przejdź do Styl Graficzny & Nawigacja > Aktywny styl graficzny > Moduły

 2. kliknij w przycisk Dodaj moduł

 3. wprowadź Tytuł i ewentualnie zaznacz aby moduł był obramowany (nie jest to wymagane)

 4. Kliknij w wyłącz edytor na pasku narzędzi

 5. wklej skrypt i kliknij przycisk Zapisz

 6. Artykuł utworzył się w Dostępnych modułach. Odnajdź i przenieś go w wybrane przez Ciebie miejsce, przykładowa lokalizacja pliku przed wybraniem miejsca:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<div id="google_translate_element"></div>
<script>
  function googleTranslateElementInit() {
    new google.translate.TranslateElement({
      pageLanguage: ' pl '
    }, 'google_translate_element');
  }
</script>
<script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

UWAGA: Jeżeli domyślnie nasz sklep jest w innym języku niż polski to należy w skrypcie zmienić wyrażenie pl na inny kod języka zgodny ze standardem ISO. Aby unikać wycinania kodów HTML warto zaznaczyć opcję Wyłącz czyszczenie kodu HTML z poziomu KONFIGURACJA > ADMINISTRACJA, SYSTEM > BEZPIECZEŃSTWO

  Widok modułu po umieszczeniu na stronie głównej w przykładowej lokalizacji (widok po rozwinięciu listy):

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂