🔥 Nowy mechanizm ustawiania promocji, w tym promocje na wybrane warianty. Dowiedz się więcej.

Ceny promocyjne w wariantach magazynowych

Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2024

Dzięki tej funkcjonalności łatwo ustawisz promocje na produkty, które posiadają warianty.
Rozwiązanie pozwala na wprowadzenie ceny promocyjnej na wszystkie lub wybrane warianty produktu.

Promocję na wybrane lub wszystkie warianty produktu ustawisz tylko wtedy, gdy korzystasz z wariantów magazynowych.

Jak dodać cenę promocyjną produktu dla wybranego wariantu magazynowego?

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
W zakładce Obsługa sklepu (A) > Produkty (B), przejdź do edycji produktu posiadającego warianty magazynowe (C), dla których chcesz ustawić promocję.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi
Rys 1. Znajdź produkt posiadający warianty magazynowe i wejdź w jego edycję.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi
Rys 1. Znajdź produkt posiadający warianty magazynowe i wejdź w jego edycję.
Będąc w edycji produktu, wybierz: Promocje i oznaczenia (A), a następnie kliknij: DODAJ PPROMOCJĘ (B).
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu > Promocje i oznaczenia
Rys 2. Utwórz promocję dla danego wariantu produktu.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu > Promocje i oznaczenia
Rys 2. Utwórz promocję dla danego wariantu produktu.
W kolejnym oknie wybierz: Wybrane warianty produktu (A), wpisz: wartość, o jaką cena wybranych wariantów produktu ma być pomniejszona (B), z kalendarza wybierz: czas, w którym promocja ma obowiązywać, a na końcu kliknij: WYBIERZ WARIANTY (D).

Różne warianty mogą mieć różne promocje w tym samym czasie.

Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Dodaj promocję > Wybrane warianty
Rys 3. Ustaw promocję na wybrane warianty produktu.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Dodaj promocję > Wybrane warianty
Rys 3. Ustaw promocję na wybrane warianty produktu.
W kolejnym oknie wybierz warianty, które mają być objęte promocją. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
 • Zaznaczenie wariantów za pomocą checkboxów (A) i z menu multiakcji wybranie opcji: Dodaj do promocji (B)
 • Zaznaczenie pojedynczo wariantów, klikając: WYBIERZ (C) (po zaznaczeniu przycisk zmieni się na: ODZNACZ)
  Po wybraniu wariantów kliknij: UTWÓRZ PROMOCJĘ (D).
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Nadchodzące i trwające promocje > Wybieranie wariantów
Rys 4. Określ, które warianty mają zostać objęte promocją.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Nadchodzące i trwające promocje > Wybieranie wariantów
Rys 4. Określ, które warianty mają zostać objęte promocją.

Warianty, którym promocja była wcześniej ustawiona i pokrywa się czasowo z promocją, którą aktualnie ustawiasz, będą wyszarzone i niedostępne do edycji.

Po utworzeniu promocji zobaczysz tabelę z aktualnymi i zaplanowanymi promocjami. W tabeli znajdziesz następujące elementy:
 • datę rozpoczęcia promocji (A),
 • datę zakończenia promocji (B),
 • cenę regularną (przed promocją) pierwszego wariantu na liście (C),
 • cenę promocyjną pierwszego wariantu na liście (D),
 • informację ile wariantów produktu bierze udział w promocji (E),
 • wartość zniżki, o którą produkt został przeceniony (F),
 • możliwość edycji oraz zakończenia (usunięcia) promocji (G).
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Nadchodzące i trwające promocje > Wybrane warianty
Rys 5. Zapoznaj się z informacjami na temat utworzonej promocji w tabeli.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Nadchodzące i trwające promocje > Wybrane warianty
Rys 5. Zapoznaj się z informacjami na temat utworzonej promocji w tabeli.

Jak ustawić promocję na wszystkie warianty produktu?

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
W zakładce Obsługa sklepu (A) > Produkty (B) przejdź do edycji produktu posiadającego warianty magazynowe (C), dla których chcesz ustawić promocję.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi
Rys 6. Wejdź w edycję produktu, który posiada warianty.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi
Rys 6. Wejdź w edycję produktu, który posiada warianty.
Będąc w edycji produktu, wybierz: Promocje i oznaczenia (A), a następnie kliknij: Dodaj promocję (B).
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu > Promocje i oznaczenia
Rys 7. Dodaj promocję w edycji produktu.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu > Promocje i oznaczenia
Rys 7. Dodaj promocję w edycji produktu.
W kolejnym oknie wybierz: Wszystkie warianty produktu (A), wpisz: wartość, o jaką cena wszystkich wariantów produktu ma być pomniejszona (B), z kalendarza wybierz: czas, w którym promocja ma obowiązywać, a na końcu kliknij: Utwórz promocję (D).
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Wszystkie warianty
Rys 8. Ustaw promocję na wszystkie warianty produktu w sklepie Shoper.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Wszystkie warianty
Rys 8. Ustaw promocję na wszystkie warianty produktu w sklepie Shoper.
Po utworzeniu promocji zobaczysz tabelę z aktualnymi i zaplanowanymi promocjami.
W tabeli znajdziesz następujące elementy:
 • datę rozpoczęcia promocji (A),
 • datę zakończenia promocji (B),
 • cenę regularną (przed promocją) pierwszego wariantu na liście (C),
 • cenę promocyjną pierwszego wariantu na liście (D),
 • informację ile wariantów produktu bierze udział w promocji (E),
 • wartość zniżki, o którą produkt został przeceniony (F),
 • możliwość edycji oraz zakończenia (usunięcia) promocji (G).
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Nadchodzące i trwające promocje > Wszystkie warianty
Rys 9. Sprawdź trwające i nadchodzące promocje na produkty.
Panel administracyjny sklepu > Obsługa sklepu > Produkty > Edycja produktu z wariantami magazynowymi > Promocje i oznaczenia > Nadchodzące i trwające promocje > Wszystkie warianty
Rys 9. Sprawdź trwające i nadchodzące promocje na produkty.

Aby promocja wybranego wariantu produktu była widoczna na liście produktów z kategorii, na liście produktów będących w promocji oraz w karcie produktu – należy oznaczyć jeden z wariantów jako domyślny. O tym jak ustawić domyślny wariant dowiesz się z artykułu: Jak zarządzać wariantami magazynowymi?

Niektóre warianty na liście po wprowadzeniu promocji mogą osiągnąć cenę 0 zł. Jeśli opcja Pozwalaj na zakup produktów bezpłatnych będzie włączona, to cena wariantu wyniesie 0 zł. Jeśli opcja zostanie wyłączona, to cena produktu zmieni się na 0,01 zł.
Możliwość zarządzania tą funkcją znajdziesz w Panelu administracyjnym sklepu w zakładce: Ustawienia > Obsługa zamówień > Zamówienia i koszyk w sekcji Ograniczenia zakupów.

Jeżeli istnieje promocja na wszystkie warianty i utworzysz w tym samym terminie promocję na wybrane warianty, promocja na wszystkie warianty zostanie nadpisana.

Lista wszystkich aktualnych i przyszłych promocji w sklepie oraz możliwość ich edycji jest dostępna: Zwiększaj sprzedaż > Promocje i rabaty > Promocje.

Nie ma możliwości edycji promocji ustawionych za pomocą poprzedniego mechanizmu, można je jedynie wyłączyć lub usunąć.

W przypadku zmiany bazowej ceny produktu lub wariantu wartość ustawionej zniżki pozostaje bez zmian.
Jeżeli produkt przed promocją kosztował 100zł, a jego cena promocyjna wynosi 90 zł (10 zł wartość zniżki), to po zmianie ceny bazowej produktu na 110zł cena promocyjna wyniesie 100zł.

Warto zapamiętać!
W powyższym artykule zostało wyjaśnione:
 • Jak ustawić promocje dla wybranych wariantów danego produktu?
 • Jak włączyć promocję dla wszystkich wariantów w produkcie?
Przeczytaj także

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności