Dodatkowe pola formularzy

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2024

Dodatkowe pola formularzy pozwalają na zebranie dodatkowych informacji od klientów sklepu wynikających z polityki sklepu, specyfiki danego przedsiębiorstwa czy wymogów prawa handlowego.

Do jakich formularzy można dodać dodatkowe pola?

Dodatkowe, własne pola można dodawać do następujących formularzy:

 • danych klienta (podczas rejestracji oraz widoczne na koncie klienta po zalogowaniu),
 • zamówień (klientów zalogowanych, rejestrujących się oraz nierejestrujących się wcale),
 • formularza kontaktowego.

Dostępne typy pól formularza

 • pole opis – umożliwia dopisanie przez sprzedawcę treści informacyjnej widocznej w danym formularzu,
 • pole tekstowe – umożliwia lub wymaga dopisania informacji przez klienta sklepu,
 • pole wyboru – checkbox – umożliwia lub wymaga zaznaczenia np. akceptacji postanowień regulaminu,
 • pole wyboru – select – umożliwia lub wymaga wybrania utworzonych opcji np. „wybierz rodzaj opakowania”,
 • pole plik (opcja dostępna tylko dla formularza zamówienia) – pozwala na import pliku przez klienta sklepu, maksymalnie 25GB,
 • pole ukryte – wykorzystywane i dodawane automatycznie przez wybrane aplikacje z Shoper Appstore.

Dodawanie dodatkowego pola do formularza w sklepie internetowym Shoper

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Wygląd i treści (A) > Dodatkowe pola formularzy (B) i w prawym górnym rogu kliknij przycisk: DODAJ DODATKOWE POLE FORMULARZA (C).
Wypełnij kolejno wszystkie elementy:
 • wskaż typ pola,
 • określ czy pole ma dotyczyć rejestracji klienta, zamówienia czy formularza kontaktowego,
 • określ w którym miejscu / zamówieniu ma się pokazywać,
 • dodaj nazwę – widoczna tylko dla ciebie,
 • dodaj opis, a w przypadku pola: select opcje wyboru – widoczne dla klienta sklepu,
 • określ wymagalność i aktywność pola,
 • zapisz zmiany u dołu ekranu.

Przykładowe pole:

Panel administracyjny > Wygląd i treści > Dodatkowe pola formularza > Nowe pole
Rys. 2. Wybierz opcję do dodania pola do formularzy
Panel administracyjny > Wygląd i treści > Dodatkowe pola formularza > Nowe pole
Rys. 2. Wybierz opcję do dodania pola do formularzy

Praktyczne zastosowania dodatkowych pól w formularzy

Podanie numeru NIP do paragonu

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje przepis ustawy o podatku od towarów i usług, który skutkuje niemożliwością wystawienia faktury na podstawie paragonu, jeśli na paragonie nie jest wskazany numer NIP nabywcy.

Przedsiębiorca jako konsument: zakup niezawodowy

Od dnia 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą dokonujący zakupu, w niektórych przypadkach ma prawo skorzystać z praw konsumenta w ramach tzw. zakupu niezawodowego i będzie mógł np. skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Zmiany prawa dla e-commerce

Warto zapamiętać!
W powyższym artykule zostało wyjaśnione:
 • W których formularzach można wstawiać własne pola?
 • Jakie konkretnie pola można dodać do formularza sklepu?
 • Jak zmodyfikować formularz dodając własne pole?
 • Jak można użyć dodatkowe pole typu numer NIP lub oświadczenie o zakupie niezawodowym?
Udostępnij artykuł:

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności