Jak poprawnie skonfigurować dodatkową wersję językową? / Як правильно налаштувати додаткову мовну версію?

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2024

Konfiguracja dodatkowej wersji językowej w sklepie Shoper

Przygotowanie dodatkowej wersji językowej w sklepie Shoper składa się z kilku etapów.

Zalecane jest przejście przez wszystkie kroki w celu upewnienia się, że nowa wersja językowa będzie działała poprawnie. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że pomimo przetłumaczenia wszystkich fraz, klient nie będzie mógł dokonać zakupu np. dlatego, że sklep nie ma zdefiniowanej płatności dla określonej waluty.

Należy pamiętać, że cały proces zakupowy jest ściśle ze sobą powiązany i każdy element, który pojawia się w aktualnej wersji językowej, należy przygotować również dla nowego języka.

Etap I

Dodawanie nowej waluty

Krok może zostać pominięty, jeśli waluta została już dodana.

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do: Ustawienia > Ustawienia regionalne > Waluty.
Kliknij: DODAJ WALUTĘ w prawym górnym rogu ekranu.
Z listy dostępnych walut wybierz tę, którą chcesz dodać, ustal odpowiedni kurs i pozostałe parametry. Kurs ustalany jest w stosunku do waluty domyślnej, zdefiniowanej dla sklepu.
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Ustawienia regionalne > Waluty
Rys 1. Wybierz walutę, wprowadź kurs, włącz aktywność i zapisz zmiany
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Ustawienia regionalne > Waluty
Rys 1. Wybierz walutę, wprowadź kurs, włącz aktywność i zapisz zmiany

WAŻNE! Ustawienie waluty jako domyślnej możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy w sklepie nie ma żadnych zamówień.

Dodawanie nowego języka

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do: Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki.

Kliknij ikonę: Dodaj język w prawym górnym rogu ekranu.
Wybierz z dostępnej listy język, który chcesz dodać.
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki
Rys 2. Wybierz język, przypisz do niego walutę, włącz aktywność i zapisz zmiany
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki
Rys 2. Wybierz język, przypisz do niego walutę, włącz aktywność i zapisz zmiany
Wybierz walutę przypisaną do danego języka.
Zaznacz: Aktywność oraz zdecyduj, czy będzie to domyślny język sklepu.
Kliknij przycisk: ZAPISZ.
Z menu pionowego znajdującego się po lewej stronie wybierz zakładkę: Frazy.
Aby przetłumaczyć frazę, kliknij ikonę: Edytuj. Należy przetłumaczyć wszystkie frazy znajdujące się na liście.
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki > Wybrany język > Frazy
Rys 3. Przetłumacz wszystkie frazy pojawiające się na froncie sklepu
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki > Wybrany język > Frazy
Rys 3. Przetłumacz wszystkie frazy pojawiające się na froncie sklepu

Po przetłumaczeniu pozycji znajdujących się na liście, wszystkie podstawowe komunikaty, przyciski i inne elementy wyświetlane w sklepie będą miały swój odpowiednik w przygotowywanej wersji językowej. Kolejnym etapem jest dodanie tłumaczeń dla kategorii oraz produktów.

Gotowe tłumaczenia w wersjach językowych: czeskim, słowackim, niemieckim i holenderskim z instrukcją instalacji.

Etap II

Tłumaczenie kategorii dla nowego języka

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Obsługa sklepu> Kategorie.
W lewym dolnym rogu Panelu administracyjnego zmień: Język edytowany na język, w którym będziesz wprowadzać zmiany.
Zmiana wersji językowej w panelu
Rys 4. Zmień język edytowany. aby wprowadzać zmiany w sklepie w danej wersji językowej
Zmiana wersji językowej w panelu
Rys 4. Zmień język edytowany. aby wprowadzać zmiany w sklepie w danej wersji językowej

Wszelkie zmiany dokonywane od momentu przełączenia, będą widoczne jedynie w wybranej wersji językowej. Nie dotyczy to grafiki (logo, układ modułów itp.).

Po lewej stronie, na liście kategorii, kliknij pozycję dla której zamierzasz dodać tłumaczenie. Przy nazwie kategorii widoczna jest ikona flagi oznaczająca, że ta kategoria posiada tłumaczenie dla innego języka niż ten, który jest obecnie edytowany. Innymi słowy, należy ją przetłumaczyć.
Tłumaczenie poszczególnych elementów w panelu ze względu na wybraną edytowalną wersję językową
Rys 5. Ikona przekreślonej flagi informuje, że dany element nie ma wprowadzonego tłumaczenia w edytowanej wersji językowej
Tłumaczenie poszczególnych elementów w panelu ze względu na wybraną edytowalną wersję językową
Rys 5. Ikona przekreślonej flagi informuje, że dany element nie ma wprowadzonego tłumaczenia w edytowanej wersji językowej

Na powyższej przykładowej liście większość z kategorii nie posiada tłumaczenia dla języka, który aktualnie edytujemy.

Przejdź do edycji kategorii (A), dla której chcesz prowadzić tłumaczenie.W polu: Nazwa (B) wpisz nazwę, pod którą kategoria ma być widoczna w edytowanym języku, a następnie zapisz (C) wprowadzone zmiany.
Rys 6. Wprowadź tłumaczenie dla nieprzetłumaczonego elementu w panelu oznaczonego ikoną przekreślonej flagi
Rys 6. Wprowadź tłumaczenie dla nieprzetłumaczonego elementu w panelu oznaczonego ikoną przekreślonej flagi

Po zapisaniu zmian, flaga zniknie zarówno na liście kategorii jak i przy polu nazwa. Oznacza to, że dla danej kategorii wprowadziliśmy translację. Jest to ta sama kategoria z dwoma różnymi wersjami językowymi.

Elementy panelu po wprowadzeniu tłumaczeń
Rys 7. Ikona przekreśłonej flagi zniknie po wprowadzeniu tłumaczenia
Elementy panelu po wprowadzeniu tłumaczeń
Rys 7. Ikona przekreśłonej flagi zniknie po wprowadzeniu tłumaczenia

Proces należy powtórzyć dla każdej kategorii oraz podkategorii w sklepie. Jeśli któraś z kategorii nie zostanie przetłumaczona, nie będzie ona widoczna w sklepie po wybraniu danego języka.

Tłumaczenie nazwy oraz opisu produktu dla nowego języka

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Obsługa sklepu > Produkty.
W lewym dolnym rogu Panelu administracyjnego zmień: Język edytowany na konkretny język, w którym będziesz wprowadzać zmiany (lub upewnij się, że wybrany jest poprawny).
Rys 8. Zmień język edytowany. aby wprowadzać zmiany w sklepie w danej wersji językowej
Rys 8. Zmień język edytowany. aby wprowadzać zmiany w sklepie w danej wersji językowej
Kliknij nazwę produktu dla którego zamierzasz dodać tłumaczenie. Przy każdej pozycji widoczna jest ikona flagi oznaczająca, że ten produkt posiada tłumaczenie dla innego języka, niż ten, który jest obecnie edytowany – postępuj tak, jak z kategoriami w poprzednim akapicie.

Za każdym razem kiedy wejdziemy w produkt, który nie posiada translacji zobaczymy komunikat.

Komunikat informujący o braku wprowadzonego tłumaczenia dla obiektu edytowanego w danej wersji językowej
Rys 9. Komunikat informujący o braku wprowadzonego tłumaczenia dla obiektu edytowanego w danej wersji językowej
Komunikat informujący o braku wprowadzonego tłumaczenia dla obiektu edytowanego w danej wersji językowej
Rys 9. Komunikat informujący o braku wprowadzonego tłumaczenia dla obiektu edytowanego w danej wersji językowej

Zgodnie z komunikatem należy edytować każde pole przy którym widoczna jest flaga.

Poniżej znajduje się lista wszystkich elementów, które można osobno zdefiniować dla każdego języka:

Sekcja: Dane podstawowe:

 • Nazwa,
 • Aktywność,
 • Priorytet,
 • Produkt polecany.

Sekcja: Opis:

 • Krótki opis produktu,
 • Opis produktu.

Sekcja: Plik:

 • można dodać różne pliki dla każdej wersji językowej.

Sekcja: Pozycjonowanie:

 • możliwość edycji wszystkich pozycji znajdujących się w tej sekcji.

Podobnie jak w przypadku kategorii, po zapisaniu zmian flaga zniknie zarówno na liście produktów jak i przy wszystkich polach wymagających translacji. Oznacza to, że dla danego produktu dodaliśmy tłumaczenie. Jest to ten sam produkt z dwiema różnymi nazwami przypisanymi do dwóch różnych wersji językowych.

W analogiczny sposób należy postąpić dla wszystkich poniższych elementów:

 • warianty,
 • treść wiadomości e-mail,
 • wiadomości automatyczne,
 • płatności,
 • statusy zamówień,
 • stany dostępności,
 • terminy wysyłki,
 • SEO – moduły stylu graficznego,
 • jednostki miar.

Etap III

Dodanie modułu zmiany języka w sklepie

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny, a następnie do: Moduły.
W górnej części wybierz układ (np.: Strona główna (A) ) dla którego chcesz dodać moduł przełączenia języka lub zmiany waluty. Następnie z listy dostępnych modułów (B) wybierz moduł: Lista języków lub Waluty (C) i przeciągnij w miejsce w którym chcesz wyświetlać je na stronie sklepu.

Panel administracyjny sklepu > Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny
Rys 10. Z listy dostępnych modułów przeciągnij wybrane modułu na stronę, na której mają one być wyświetlane kupującym
Panel administracyjny sklepu > Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny
Rys 10. Z listy dostępnych modułów przeciągnij wybrane modułu na stronę, na której mają one być wyświetlane kupującym
Zapisz zmiany. Po odświeżeniu strony sklepu pojawi się moduł pozwalający wybrać klientowi preferowany język.

Tłumaczenia modułów dla nowego języka

Jeśli w sklepie znajdują się moduły stworzone przez administratora, oprogramowanie Shoper daje możliwość przetłumaczenia ich.

Każdy moduł ma swoją nazwę, która będzie się wyświetlała w Panelu administracyjnym sklepu w ten sam sposób, niezależnie od wersji językowej. Nazwa nadawana jest na podstawie tytułu, uzupełnionego podczas tworzenia danego modułu.

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny, a następnie do: Moduły i utwórz nowy moduł upewniając się, że edytujesz właściwą wersję językową.
Nadaj mu: Tytuł.
Wybierz: Tryb modułu i uzupełnij pozostałe pola.
Edycja modułu dla danej wersji językowej
Rys 11. Wprowadź nazwę modułu w edytowanej aktualnie wersji językowej
Edycja modułu dla danej wersji językowej
Rys 11. Wprowadź nazwę modułu w edytowanej aktualnie wersji językowej

Po dodaniu modułu, np. na Stronie głównej sklepu w: australijskiej wersji językowej (zgodnie z przykładem), moduł automatycznie pojawi się również w wersji polskiej, natomiast będzie on pusty i niewidoczny dla klientów.

Panel administracyjny sklepu > Wygląd i treści > Wygląd sklepu >Obecny szablon graficzny >Moduły
Rys 12. Moduł przygotowany dla konkretnej wersji językowej nie będzie wyświetlany klientom przeglądającym stronę w innej wersji językowej
Panel administracyjny sklepu > Wygląd i treści > Wygląd sklepu >Obecny szablon graficzny >Moduły
Rys 12. Moduł przygotowany dla konkretnej wersji językowej nie będzie wyświetlany klientom przeglądającym stronę w innej wersji językowej
Panel administracyjny sklepu > Wygląd i treści > Wygląd sklepu >Obecny szablon graficzny >Moduły
Rys 13. Moduł przygotowany dla konkretnej wersji językowej będzie wyświetlany klientom przeglądającym stronę w danej wersji językowej, wraz z wprowadzonym dla modułu tłumaczeniem
Panel administracyjny sklepu > Wygląd i treści > Wygląd sklepu >Obecny szablon graficzny >Moduły
Rys 13. Moduł przygotowany dla konkretnej wersji językowej będzie wyświetlany klientom przeglądającym stronę w danej wersji językowej, wraz z wprowadzonym dla modułu tłumaczeniem
Mając w lewym dolnym rogu wybrany pożądany język (czyli w tym przykładzie – polski lub inny niż angielski – australia) przeedytuj wskazany moduł – możesz uzyskać efekt, w którym w każdym języku będzie on posiadał inną treść.

Po stronie sklepu zostanie to wyświetlone w następujący sposób:

 • Wersja australijska
Strona główna sklepu z widocznym modułem przygotowanym dla wybranej wersji językowej
Rys 14. Kupujący oglądający stronę w danej wersji językowej zobaczy moduł specjalnie przygotowany dla tej wersji językowej
Strona główna sklepu z widocznym modułem przygotowanym dla wybranej wersji językowej
Rys 14. Kupujący oglądający stronę w danej wersji językowej zobaczy moduł specjalnie przygotowany dla tej wersji językowej
 • Wersja polska
Strona sklepu z widocznym modułem stworzonym dla innej wersji językowej
Rys 15. Moduł stworzony dla danej wersji językowej w innej wersji językowej będzie miał możliwość wprowadzenia innej treści
Strona sklepu z widocznym modułem stworzonym dla innej wersji językowej
Rys 15. Moduł stworzony dla danej wersji językowej w innej wersji językowej będzie miał możliwość wprowadzenia innej treści

Tłumaczenie płatności dla nowego języka

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności.
W lewym dolnym rogu Panelu administracyjnego sklepu zmień: Język edytowany na konkretny język, w którym będziesz wprowadzać zmiany. Utwórz płatność dla tego języka klikając przycisk: DODADJ PŁATNOŚĆ w prawym górnym rogu.
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności
Rys 16. Kliknij Dodaj płatność, aby przejść do procesu dodawania nowej formy płatności w sklepie
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności
Rys 16. Kliknij Dodaj płatność, aby przejść do procesu dodawania nowej formy płatności w sklepie
W języku dla którego tworzona jest nowa forma płatności wprowadź wszystkie niezbędne informacje.

Pole: Komunikat po złożeniu zamówienia zostanie wyświetlony w podsumowaniu zamówienia na stronie z podziękowaniem.

Pole: Komunikat email wykorzystywane jest w mailu wysyłanym do klienta po złożeniu zakupów.

Wybierz waluty, które ma obsługiwać tłumaczona forma płatności.

Pamiętaj o wybraniu waluty, która jest zdefiniowana jako domyślna dla danego języka.

W sklepie istnieją również elementy, których nie można przetłumaczyć i które należy utworzyć na nowo dla konkretnego języka.

Tworzenie dostawy dla nowego języka

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy dostawy.
W lewym dolnym rogu wybierz: Język edytowany dla którego tworzysz dostawę i utwórz dostawę klikając przycisk: DODAJ DOSTAWĘ w prawym górnym rogu.
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy dostawy
Rys 17. Kliknij Dodaj dostawę, aby przejść do procesu dodawania nowej formy dostawy w sklepie
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy dostawy
Rys 17. Kliknij Dodaj dostawę, aby przejść do procesu dodawania nowej formy dostawy w sklepie
Bardzo ważne jest, aby podczas dodawania nowej dostawy przypisać do niej płatność, która daje możliwość płacenia w walucie domyślnej dla edytowanego języka.

Poniżej zostały zaprezentowane wszystkie elementy, które należy utworzyć osobno dla każdego języka:

 • atrybuty produktów,
 • newsletter,
 • artykuły,
 • strony informacyjne,
 • nagłówek i stopka,
 • linki,
 • sondy,
 • szablony wiadomości e-mail,
 • dostawy,
 • dodatkowe pola formularzy.

Як правильно налаштувати додаткову мовну версію?

Підготовка додаткової мовної версії в магазині Shoper складається з кількох етапів.

Рекомендується виконати всі кроки, щоб нова мова працювала правильно. Інакше може статися так, що, незважаючи на переклад усіх фраз, клієнт не зможе здійснити покупку, наприклад, через те, що в магазині немає визначеного платежу за певну валюту.

Слід пам’ятати, що весь процес покупки тісно пов’язаний, і кожен елемент, який з’являється в поточній мові, також повинен бути підготовлений для нової мови.

І етап

Додавання нової валюти (цей крок можна пропустити, якщо валюта вже додана в магазині).

​​Перейдіть до пункту: Ustawienia > Ustawienia regionalne > Waluty.
Натисніть кнопку: Dodaj walutę у верхньому правому куті екрана.
Зі списку доступних валют виберіть ту, яку хочете додати, встановіть відповідну ставку та інші параметри. Ставка встановлюється відносно типової валюти, визначеної для магазину.
Rys 1. Виберіть валюту, введіть курс обміну, активуйте дію та збережіть зміни
Rys 1. Виберіть валюту, введіть курс обміну, активуйте дію та збережіть зміни

УВАГА: Встановлення валюти як типову можливе лише тоді, коли в магазині немає замовлень.

Додавання нової мови

Перейдіть до пункту: Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki.
Натисніть кнопку: Dodaj język у верхньому правому куті екрана.
Виберіть мову, яку ви хочете додати, зі списку доступних.
Rys 2. Виберіть мову, призначте їй валюту, увімкніть дію та збережіть зміни
Rys 2. Виберіть мову, призначте їй валюту, увімкніть дію та збережіть зміни
Виберіть валюту, призначену для вашої мови.
Встановіть: aktywność та визначте, чи буде мова типовою.
Натисніть кнопку: ZAPISZ.
У вертикальному меню ліворуч виберіть вкладку: Frazy.
Щоб перекласти фразу, натисніть кнопку: Edytuj. Ви повинні перекласти всі фрази зі списку.
Rys 3. Перекладіть усі фрази на вітрині магазину
Rys 3. Перекладіть усі фрази на вітрині магазину

Після перекладу елементів зі списку всі базові повідомлення, кнопки та інші елементи, показані в магазині, матимуть свій еквівалент у приготовленій мові. Наступним кроком є ​​додавання перекладів для категорій і продуктів.

ІІ етап

Переклад категорії для нової мови

Перейдіть на вкладку: Obsługa sklepu> Kategorie.
У нижньому лівому куті панелі адміністратора змініть мову, яку ви редагуєте, на певну мову, в якій ви збираєтеся вносити зміни.
Rys 4. Змінити мову редагування. щоб внести зміни в магазин у даній мовній версії
Rys 4. Змінити мову редагування. щоб внести зміни в магазин у даній мовній версії

Будь-які зміни, внесені з моменту переключення мови, будe виднo лише у вибраній мовній версії. Це не стосується графіки (логотипи, макет модуля тощо).

Ліворуч, у списку категорій, натисніть на елемент, для якого ви бажаєте додати переклад. Поряд з назвою категорії буде показано значок прапорця, яка вказує на те, що категорія має переклад для мови, відмінної від тієї, яку зараз редагують. Іншими словами, його потрібно перекладати.
Rys 5. Перекреслений прапорець означає, що даний елемент не має перекладу в редагованій мовній версії
Rys 5. Перекреслений прапорець означає, що даний елемент не має перекладу в редагованій мовній версії

У наведеному вище списку прикладів жодна з категорій не має перекладу для мови, яку ми зараз редагуємо.

Перейдіть до редагування категорії (A), для якої ви хочете перекласти. У полі Nazwa (B) введіть назву, під якою категорія має відображатися редагованою мовою, а потім Zapisz (C) внесені зміни.
Rys 6. Введіть переклад для неперекладеного елемента на панелі, позначеній піктограмою перехрещеного прапорця
Rys 6. Введіть переклад для неперекладеного елемента на панелі, позначеній піктограмою перехрещеного прапорця

Після збереження змін прапорець зникне як у списку категорій, так і біля поля імені. Це означає, що ми ввели переклад для даної категорії. Це та сама категорія з двома різними мовними версіями.

Elementy panelu po wprowadzeniu tłumaczeń
Rys 7. Перекреслений прапорець зникне після введення перекладу
Elementy panelu po wprowadzeniu tłumaczeń
Rys 7. Перекреслений прапорець зникне після введення перекладу

Повторіть процес для кожної категорії та підкатегорії в магазині. Якщо будь-яку з категорій не буде перекладено, її не буде показано в магазині після вибору мови.

Переклад назви та опису продукту новою мовою

Перейдіть на вкладку: Obsługa sklepu > Produkty.
У нижньому лівому куті панелі адміністрування змініть мову, яку ви редагуєте, на певну мову, у якій ви збираєтеся внести зміни (або переконайтеся, що вибрана мова є правильною).
Rys 8. Змінити мову редагування. щоб внести зміни в магазин у даній мовній версії
Rys 8. Змінити мову редагування. щоб внести зміни в магазин у даній мовній версії
Виберіть назву продукту, для якого ви збираєтеся додати переклад. Кожен з елементів має значок прапора, що вказує на те, що цей продукт має переклад на мову, відмінну від тієї, яка зараз редагується – виконайте дії, як у категоріях у попередньому параграфі.
Rys 9. Повідомлення про відсутність перекладу, введеного для об’єкта, редагованого в даній мовній версії
Rys 9. Повідомлення про відсутність перекладу, введеного для об’єкта, редагованого в даній мовній версії

Відповідно до повідомлення, кожне поле з прапорцем має бути відредаговано.

Нижче наведено список усіх елементів, які можна визначити окремо для кожної мови:

 • Pозділ Dane podstawowe,
 • Nazwa,
 • Aktywność,
 • Priorytet,
 • Produkt polecany.

Pозділ Opis:

 • Krótki opis produktu,
 • Opis produktu.

Pозділ Plik:

 • ви можете додати різні файли для кожної мовної версії.

Pозділ Pozycjonowanie:

 • ви можете редагувати всі елементи у цьому розділі.

Як і у випадку з категоріями, після збереження змін прапорець зникне як у списку товарів, так і в усіх полях, які потребують перекладу. Це означає, що ми додали переклад для даного продукту. Це той самий продукт з двома різними назвами, призначеними для двох різних мовних версій.

Виконайте аналогічно для всіх наступних елементів:

 • warianty,
 • treść wiadomości e-mail,
 • wiadomości automatyczne,
 • płatności,
 • statusy zamówień,
 • stany dostępności,
 • terminy wysyłki,
 • SEO – moduły stylu graficznego,
 • jednostki miar.

ІІІ етап

Додавання модуля зміни мови в магазині

Перейдіть на вкладку: Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny, а потім до: Moduły.

У верхній частині виберіть макет (наприклад, домашню сторінку – strona główna), для якого потрібно додати модуль переключення мови.
У верхній частині виберіть макет (наприклад: Strona główna (A)), для якого ви хочете додати перемикач мови або модуль зміни валюти. Потім зі списку доступних модулів (B) виберіть модуль: Список мов або Валют (C) і перетягніть його в те місце, де ви хочете їх відобразити на сторінці магазину.
Rys 10. Зі списку доступних модулів перетягніть вибрані модулі на сторінку, де вони мають відображатися покупцям
Rys 10. Зі списку доступних модулів перетягніть вибрані модулі на сторінку, де вони мають відображатися покупцям
Збережіть зміни. Після оновлення сторінки магазину з’явиться модуль, який дозволяє клієнту вибрати бажану мову.

Переклад модулів для нової мови

Якщо в магазині є модулі, створені адміністратором, програмне забезпечення Shoper дозволяє їх перекласти.

Кожен модуль має свою назву, яка буде відображатися в панелі адміністратора однаково, незалежно від мовної версії. Ім’я дається на основі заголовка, який було додано під час створення модуля.

Перейдіть на вкладку: Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny, а потім до: Moduły і створіть новий модуль, переконавшись, що ви редагуєте правильну мовну версію.
Дайте йому: Tytuł (назву).
Виберіть режим модуля та заповніть решту полів.
Rys 11. Введіть назву модуля в мовній версії, яка зараз редагується
Rys 11. Введіть назву модуля в мовній версії, яка зараз редагується

При додаванні модуля, наприклад на домашній сторінці магазину в «австралійській» мовній версії (як показано в прикладі), модуль автоматично з’явиться українською мовою, але він буде порожнім і не буде видний для клієнтів.

Rys 12. Модуль, підготовлений для певної мовної версії, не відображатиметься клієнтам, які переглядають веб-сайт іншою мовною версією
Rys 12. Модуль, підготовлений для певної мовної версії, не відображатиметься клієнтам, які переглядають веб-сайт іншою мовною версією
Rys 13. Модуль, підготовлений для певної мовної версії, буде відображатися клієнтам, які переглядають веб-сайт у даній мовній версії, разом із перекладом, введеним для модуля.
Rys 13. Модуль, підготовлений для певної мовної версії, буде відображатися клієнтам, які переглядають веб-сайт у даній мовній версії, разом із перекладом, введеним для модуля.
Вибравши потрібну мову в нижньому лівому куті (тобто в цьому прикладі – польська або інша, ніж англійська – Австралія), відредагуйте вказаний модуль – ви зможете отримати ефект, при якому він матиме різний зміст на кожній мові.

На сторінці магазину він буде показуватись таким чином:

 • Австралійська версія
Rys 14. Покупець, переглядаючи веб-сайт у даній мовній версії, побачить модуль, спеціально підготовлений для цієї мовної версії
Rys 14. Покупець, переглядаючи веб-сайт у даній мовній версії, побачить модуль, спеціально підготовлений для цієї мовної версії
 • Польська версія
Rys 15. Модуль, створений для певної мовної версії в іншій мовній версії, зможе вводити інший вміст
Rys 15. Модуль, створений для певної мовної версії в іншій мовній версії, зможе вводити інший вміст

Переклад платежів на нову мову

Перейдіть на вкладку: Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności.
У нижньому лівому куті панелі адміністратора змініть мову, яку ви редагуєте, на певну мову, в якій ви збираєтеся вносити зміни. Створіть платіж для цієї мови, натиснувши кнопку у верхньому правому куті.
Rys 16. Натисніть Додати платіж, щоб перейти до процесу додавання нового способу оплати в магазині
Rys 16. Натисніть Додати платіж, щоб перейти до процесу додавання нового способу оплати в магазині
Мовою, для якої створюється новий спосіб оплати, введіть всю необхідну інформацію:

Поле: Komunikat po złożeniu zamówienia буде показано в підсумку замовлення на сторінці подяки.

Поле: Komunikat email використовується в електронному листі, надісланому клієнту після оформлення покупки.

Виберіть валюти, які будуть підтримуватися перекладеним способом оплати.

Обов’язково виберіть валюту, яка визначається як типова для мови.

У магазині також є предмети, які неможливо перекласти і які потрібно відтворити для певної мови.

Створити доставку для нової мови

Перейдіть на вкладку: Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy dostawy.
У нижньому лівому куті виберіть мову, якy ви редагуєте, для якої ви створюєте доставку, і створіть доставку, натиснувши кнопку у верхньому правому куті.
Rys 17. Натисніть Додати доставку, щоб перейти до процесу додавання нового способу доставки в магазині
Rys 17. Натисніть Додати доставку, щоб перейти до процесу додавання нового способу доставки в магазині
Під час додавання нової доставки дуже важливо призначити їй платіж, здатний платити в типовій валюті для мови, яку ви редагуєте.

Нижче наведено всі елементи, які потрібно створити окремо для кожної мови:

 • atrybuty produktów,
 • atrybuty produktów,
 • artykuły,
 • strony informacyjne,
 • nagłówek i stopka,
 • linki,
 • sondy,
 • szablony wiadomości e-mail,
 • dostawy,
 • dodatkowe pola formularzy.
Warto zapamiętać!
W powyższym artykule zostało wyjaśnione:
 • Jak w trzech etapach skonfigurować dodatkowy język w sklepie (instrukcja po polsku)?
 • Jak w trzech etapach skonfigurować dodatkowy język w sklepie (instrukcja po ukraińsku)?
Udostępnij artykuł:

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności