Płatności Shoper – Beneficjenci

Jednym z kluczowych elementów procesów aktywacji w sklepie natychmiastowych Płatności Shoper jest poprawne zdefiniowanie ilości i danych Beneficjentów. Jest to warunek konieczny aktywacji płatności. Kim zatem jest beneficjent i jak poprawnie wypełnić jego dane?

Beneficjent rzeczywisty – definicja

Beneficjentem rzeczywistym nazywamy osobę fizyczną czerpiącą profity z danej działalności, w tym przypadku ze sklepu internetowego, którego dotyczy proces aktywacji. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to właściciel firmy, w przypadku spółek kapitałowych są to wspólnicy, może też nim być osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

Kto jest beneficjentem – jak to sprawdzić?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dane o beneficjencie figurują w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wyszukiwarka znajduje się tutaj.

W przypadku spółek kapitałowych, stowarzyszeń i fundacji informację uzyskamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyszukiwarce KRS, podając KRS lub NIP. Link do wyszukiwarki tutaj.

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂