Wypróbuj za darmo

  Shoper Płatności: Beneficjenci

  Jednym z kluczowych elementów procesów aktywacji w sklepie natychmiastowych Shoper Płatności jest poprawne zdefiniowanie ilości i danych Beneficjentów. Jest to warunek konieczny aktywacji płatności. Kim zatem jest beneficjent i jak poprawnie wypełnić jego dane?

  Beneficjent rzeczywisty – definicja

  Beneficjentem rzeczywistym nazywamy osobę fizyczną czerpiącą profity z danej działalności, w tym przypadku ze sklepu internetowego, którego dotyczy proces aktywacji. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest to właściciel firmy, w przypadku spółek kapitałowych są to wspólnicy, może też nim być osoba fizyczna będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej.

  Jeżeli osoba reprezentująca firmę jest również beneficjentem, należy jej dane wpisać dodatkowo w polu Odbiorcy płatności (beneficjenci) – dotyczy to spółek z o.o., spółek jawnych, fundacji i stowarzyszeń.

  W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w nazwie firmy należy wpisać imię i nazwisko właściciela firmy. Jeżeli we wniosku wpisujesz spółkę cywilną, to w nazwie należy dodatkowo wpisać imię oraz nazwisko beneficjentów spółki.

  Kto jest beneficjentem – jak to sprawdzić?

  W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dane o beneficjencie figurują w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wyszukiwarka znajduje się tutaj.

  W przypadku spółek kapitałowych, stowarzyszeń i fundacji informację uzyskamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w wyszukiwarce KRS, podając KRS lub NIP. Link do wyszukiwarki tutaj.


  Shoper Płatności omówiliśmy w wideoporadniku:  Przetestuj sklep internetowy
  Shoper przez 14 dni za darmo

  Podając maila akceptujesz Regulamin i Politykę Prywatności