Relacje Inwestorskie

Shoper to dostawca Shoper – platformy 360º, która pozwala obsługiwać dowolny sklep
internetowy i dostarcza niezbędnych narzędzi, pomocy technicznej i merytorycznego wsparcia na
każdym etapie prowadzonej działalności.

  • Dostarczamy rozwiązań, które są wynikiem lat doświadczenia i wychodzą poza podstawowe potrzeby użytkowników

  • Stawiamy na rozwój i spójność rozwiązań w ramach produktu głównego

  • Umożliwiamy maksymalizację sprzedaży, udzielając merytorycznego wsparcia

Pełna nazwa: Shoper Spółka Akcyjna
Forma prawna: spółka akcyjna
KRS: 0000395171
NIP: 945-215-69-98
REGON: 121495203
Siedziba: 31-280 Kraków, ul. Władysława Łokietka 79
Data rejestracji: 1.09.2011
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
Kapitał zakładowy: 2 811 500 zł (wpłacony w całości)

Konto bankowe
Alior Bank SA
Łopuszańska 38D • 02-232 Warszawa

SWIFT: ALBPPLPW
PLN: PL84 2490 0005 0000 4530 4984 1729
EUR: PL92 2490 0005 0000 4600 4398 9240
USD: PL97 2490 0005 0000 4600 5932 1649

Zakładka Relacje inwestorskie została stworzona dla celów informowania akcjonariuszy o ważnych zdarzeniach w Spółce oraz zwoływaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Aktualności

Informacje o planowanych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy

I wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Więcej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 28.09.2020 r.

Więcej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 25.06.2020 r.

Więcej