Profil działalności

Shoper to lider platform e-commerce udostępnianych na polskim rynku w modelu SaaS. Oprogramowanie Shoper umożliwia przedsiębiorcom szybkie, łatwe i wygodne założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online.

Premium

Oferta Shoper jest kompleksowa i obejmuje udostępnianą w formie abonamentu platformę e-commerce Shoper oraz szereg usług dodatkowych, zorientowanych na zwiększenie efektywności sprzedaży sklepów internetowych.

Platforma Shoper oparta jest na rozwiązaniu SaaS (Software as a Service), polegającym na udostępnianiu oprogramowania w formie usługi w zamian za opłatę abonamentową. Platforma Shoper oferowana jest w kilku wariantach abonamentu, pozwalających na jej elastyczne dopasowanie do potrzeb danego klienta.

Model biznesowy spółki obejmuje platformę Shoper oraz usługi dodatkowe oferowane w modelu pay-as-you-grow, skorelowane bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów generowanych przez sklepy na platformie. Stosowany przez Shoper model biznesowy jest wysoce skalowalny i pozwala jej rosnąć wraz z biznesem swoich klientów.

Najważniejsze usługi dodatkowe oferowane przez Shoper to m.in. Shoper Płatności, Shoper Kampanie, Shoper Aplikacje.

Zakres działalności Shoper obejmuje przede wszystkim terytorium Polski.