Walne Zgromadzenia

Informacje o planowanych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy

Data Do pobrania
Wyniki głosowania nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dnia 16 maja 2023 roku 2023-05-16 Pobierz
Transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2023-05-16 Pobierz
Drugie zawiadomienie Shoper Spółki Akcyjnej o zamiarze połączenia ze spółką Shoplo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 2023-05-11 Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper na 16.05.2023 2023-04-19 Pobierz
Załącznik nr 1 do ogłoszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper 2023-04-19 Pobierz
Załącznik nr 1.1 do ogłoszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper 2023-04-19 Pobierz
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ZWZA Uchwały dot. zmiany Statutu 2023-04-19 Pobierz
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu 2023-04-19 Pobierz
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 2023-04-19 Pobierz
Pełnomocnictwo Shoper ZWZA 2023 2023-04-19 Pobierz
Power of Attorney AGM 2023-04-19 Pobierz
Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2023-04-19 Pobierz
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu Rady Nadzorczej za 2022 rok 2023-04-19 Pobierz
Opinia biegłego rewidenta sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023-04-19 Pobierz
Informacja o liczbie akcji 2023-04-19 Pobierz
Pierwsze zawiadomienie Shoper Spółki Akcyjnej o zamiarze połączenia ze spółką Shoplo spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 2023-04-14 Pobierz
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej - Grzegorz Szatkowski 2022-05-30 Pobierz
Grzegorz Szatkowski - resume 2022-05-30 Pobierz
Appendix 2 to the Notice of the AGM 2022-05-05 Pobierz
Appendix 3 to the Notice of the AGM 2022-05-05 Pobierz
Announcement and agenda of AGM 31 May 2022 2022-05-05 Pobierz
Drafts of resolutions AGM 31 May 2022 2022-05-05 Pobierz
Numbers of shares 2022-05-05 Pobierz
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej - Mirosław Pyrzyna 2022-05-05 Pobierz
Mirosław Pyrzyna – życiorys 2022-05-05 Pobierz
Mirosław Pyrzyna – resume 2022-05-05 Pobierz
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Shoper 31 maja 2022 2022-05-04 Pobierz
Załącznik nr 1 do ogłoszenia WZA Projekty Uchwał ZWZA Shoper 2022-05-04 Pobierz
Załącznik nr 2 do ogłoszenia ZWZA Uchwały 21 zmiana Statutu 2022-05-04 Pobierz
Załącznik nr 3 do ogłoszenia ZWZA Wskazanie dotychczas obowiązujących postanowień statutu 2022-05-04 Pobierz
Załącznik nr 4 do ogłoszenia ZWZA Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 2022-05-04 Pobierz
Pełnomocnictwo Shoper ZWZA 2022 2022-05-04 Pobierz
Power of Attorney AGM 2022-05-04 Pobierz
Regulamin zdalnego udziału w WZA 2022-05-04 Pobierz
Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa zdalnego WZA 2022-05-04 Pobierz
Załącznik nr 1 do regulaminu zdalnego udziału ZWZA Wymagania techniczne 2022-05-04 Pobierz
Informacja o liczbie akcji 2022-05-04 Pobierz
Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej 2022-05-04 Pobierz
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu Rady Nadzorczej za 2021 rok 2022-05-04 Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Shoper SA 2022-05-04 Pobierz
Opinia biegłego rewidenta sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022-05-04 Pobierz
I wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce 2020-09-30 Pobierz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 28.09.2020 r. 2020-09-28 Pobierz
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dn. 25.06.2020 r. 2020-06-25 Pobierz