Shoper

Shoper Blog eXperience

Wpisz frazę

Webhooks nowy mechanizm dla programistów już dostępny!

webhooksJednym z wyzwań dotyczących integracji systemów informatycznych jest komunikacja między serwerami – działanie niezbędne w celu wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami. W przypadku oprogramowania sklepu internetowego takim przykładem  jest wymiana danych np. z systemem klasy ERP, z firmą logistyczną, czy narzędziem do e-mail marketingu. Konieczność komunikacji między serwerami często doprowadza do sytuacji, w której sklep internetowy jest cyklicznie odpytywany przez aplikacje zewnętrzne w celu weryfikacji wystąpienia ewentualnych zmian.

Więcej