Raporty okresowe

Zapoznaj się z raportami okresowymi Shoper S.A.

Raporty okresowe
DataRaport
26.10.2023 Raport 9M 2023 RAPORT KWARTALNY
PREZENTACJA WYNIKOWA
NAGRANIE AUDIO
19.09.2023 Raport I półrocze 2023 RAPORT PÓŁROCZNY
PREZENTACJA WYNIKOWA
NAGRANIE AUDIO
27.04.2023 Raport I kwartał 2023 RAPORT KWARTALNY
PREZENTACJA WYNIKOWA
NAGRANIE AUDIO
04.04.2023 Raport roczny 2022 RAPORT ROCZNY
Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny
PREZENTACJA WYNIKOWA
NAGRANIE AUDIO
PREZENTACJA – WSTĘPNE WYNIKI
NAGRANIE AUDIO – WSTĘPNE WYNIKI
03.11.2022 Raport 9M 2022 Raport kwartalny
PREZENTACJA WYNIKOWA
NAGRANIE AUDIO
22.09.2022 I półrocze 2022 Raport półroczny
PSF MSSF skrócone – Raport audytora
PSSF MSSF skrócone – Raport audytora
17.05.2022 Raport I kwartał 2022 Raport I kwartał
Prezentacja wynikowa
Nagranie audio – Wstępne Wyniki
Nagranie audio – Wyniki
21.04.2022 Raport roczny 2021 Raport roczny
Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny
Komunikat prasowy
Prezentacja wynikowa
Nagranie audio
23.11.2021 9M Raport kwartalny
Komunikat prasowy
Prezentacja wynikowa
Nagranie audio
23.09.2021 I półrocze Raport półroczny
Komunikat prasowy
Prezentacja wynikowa
Nagranie audio