Raporty okresowe

Zapoznaj się z raportami okresowymi Shoper S.A.

Raporty okresowe
DataRaport
21.04.2022 Raport roczny 2021 Raport roczny
Jednostkowy raport roczny
Skonsolidowany raport roczny
Komunikat prasowy
Prezentacja wynikowa
Nagranie audio
23.11.2021 9M Raport kwartalny
Komunikat prasowy
Prezentacja wynikowa
Nagranie audio
23.09.2021 I półrocze Raport półroczny
Komunikat prasowy
Prezentacja wynikowa
Nagranie audio