🔥 Nowy mechanizm ustawiania promocji, w tym promocje na wybrane warianty. Dowiedz się więcej.

Przelewy24: Jak aktywować płatność w sklepie?

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2024

WAŻNE! Zapoznaj się wymogami konfiguracyjnymi Przelewy24. Po ich spełnieniu przejdź do poniższej instrukcji aktywacji usługi.

Aktywacja płatności Przelewy24 w Panelu administracyjnym sklepu Shoper

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Ustawienia (A) > Obsługa zamówień (B) > Formy płatności (C) i kliknij: AKTYWUJ (D) na wysokości logotypu Przelewy24.
Menu Panelu administracyjnego sklepu Shoper Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności > Przelewy24
Rys 1. Kliknij przycisk Aktywuj przy bramce Przelewy24 znajdującej się ustawieniach form płatności
Menu Panelu administracyjnego sklepu Shoper Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności > Przelewy24
Rys 1. Kliknij przycisk Aktywuj przy bramce Przelewy24 znajdującej się ustawieniach form płatności
Po przejściu do formularza aktywacyjnego zobaczysz pola, które należy uzupełnić odpowiednimi danymi. W sekcji Informacje wstępne:
 • Typ działalności – wybierz typ działalności gospodarczej, którą prowadzisz (np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, itd.),
 • Branża – wybierz kategorię branży, do której można przypisać twój sklep internetowy (np. odzież lub motoryzacja),
 • Adres URL sklepu – wybierz domenę sklepu, dla której chcesz aktywować płatności.

WAŻNE! Płatności możesz uruchomić tylko dla domeny docelowej podłączonej do sklepu. Uruchomienie płatności dla roboczej domeny sklepu nie będzie możliwe. Dowiedz się jak podłączyć własną domenę sklepu z artykułu: Jak dodać, zakupić lub zmienić domenę sklepu?

Info: Jeśli posiadasz sklep w kilku wersjach językowych, które dostępne są pod różnymi domenami, to dla każdej z nich należy powtórzyć aktywację opisywaną w tej instrukcji. Dowiedz się jak ustawić osobną domenę dla wersji językowej z artykułu: Ustawianie domyślnych domen dla różnych wersji językowych sklepu.

Tworzenie konta Przelewy24 - Informacje wstępne w formularzu aktywacyjnym
Rys 2. Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Informacje wstępne w formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
Tworzenie konta Przelewy24 - Informacje wstępne w formularzu aktywacyjnym
Rys 2. Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Informacje wstępne w formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
W sekcji Dane firmy:
 • Pełna nazwa firmy – wpisz pełną nazwę użytą we wpisie do KRS lub CEIDG (uwzględnij imię i nazwisko),
 • NIP – wpisz numer NIP firmy,
 • REGON – wpisz numer REGON firmy,
 • Adres (ulica, budynek i lokal) – podaj adres firmy,
 • Miasto – wpisz miasto, w którym zarejestrowana jest firma,
 • Kod pocztowy – podaj kod pocztowy.

Jeśli posiadasz inny adres korespondencyjny niż ten, na który zarejestrowana jest firma zaznacz: Inny adres korespondencyjny i podaj właściwe dane.

Tworzenie konta Przelewy24 - Dane firmy w formularzu aktywacyjnym
Rys 3. Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Dane firmy w formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
Tworzenie konta Przelewy24 - Dane firmy w formularzu aktywacyjnym
Rys 3. Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Dane firmy w formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
W sekcji Dane reprezentanta:
 • Imię i nazwisko – podaj imię i nazwisko osoby reprezentującej firmy, uprawnionej do zawarcia umowy,
 • PESEL – podaj numer PESEL uprawnionej do zawarcia umowy. Upewnij się, że numer PESEL nie jest zastrzeżony w portalu mObywatel.

Jeśli jest więcej niż jeden reprezentant firmy kliknij: DODAJ KOLEJNEGO REPREZENTANTA.

Tworzenie konta Przelewy24 - Dane reprezentanta w formularzu aktywacyjnym
Rys. 4 Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Dane reprezentanta w formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
Tworzenie konta Przelewy24 - Dane reprezentanta w formularzu aktywacyjnym
Rys. 4 Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Dane reprezentanta w formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
W sekcji Osoba kontaktowa:
 • Imię – podaj imię osoby kontaktowej,
 • Nazwisko – podaj nazwisko osoby kontaktowej,
 • Adres e-mail – podaj adres e-mail osoby kontaktowej do korespondencji z Operatorem. Adres będzie służył między innymi do odzyskiwania hasła do konta,
 • Numer telefonu – podaj numer telefonu osoby kontaktowej.

Jeśli chcesz wyznaczyć inną osobę do bardziej technicznego kontaktu z obsługą Przelewy24 kliknij: Inna osoba jest odpowiedzialna za kontakt techniczny.

Tworzenie konta Przelewy24 - Osoba kontaktowa w formularzu aktywacyjnym
Rys 5. Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Osoba kontaktowa w formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
Tworzenie konta Przelewy24 - Osoba kontaktowa w formularzu aktywacyjnym
Rys 5. Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Osoba kontaktowa w formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
W sekcji Inne ustawienia:
 • Numer konta bankowego – na ten numer konta otrzymasz płatności od klientów,
 • Adres e-mail do faktur – na ten adres wyślemy faktury oraz wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym w serwisie Przelewy24.

Adres e-mail do faktur może być taki sam jak główny adres e-mail

Tworzenie konta Przelewy24 - Inne ustawienia w formularzu aktywacyjnym
Rys 6. Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Inne ustawienia formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
Tworzenie konta Przelewy24 - Inne ustawienia w formularzu aktywacyjnym
Rys 6. Wypełnij obowiązkowe pola w sekcji Inne ustawienia formularzu aktywacyjnym płatności Przelewy24
W sekcji Zgody zaznacz wszystkie wymagane zgody, a następnie kliknij: UTWÓRZ KONTO PRZELEWY24.
Tworzenie konta Przelewy24 - Zgody w formularzu aktywacyjnym
Rys 7. Zaznacz wszystkie niezbędne zgody do utworzenia konta Przelewy24
Tworzenie konta Przelewy24 - Zgody w formularzu aktywacyjnym
Rys 7. Zaznacz wszystkie niezbędne zgody do utworzenia konta Przelewy24
W kolejnym kroku zobaczysz potwierdzenie pomyślnie założonego konta w Przelewy24. Znajdziesz tutaj także numer, identyfikator konta (czasami nazywany Merchant ID, w skrócie MID), który będzie służył do logowania do serwisu (Identyfikator konta będzie też widoczny z poziomu listy form płatności dostępnych w sklepie). Kliknij: AKTYWUJ SWOJE KONTO W PRZELEWY24, aby przejść do drugiego kroku. System automatycznie przeniesie cię do serwisu Przelewy24.
Potwierdzenie założenia konta Przelewy24 i jego aktywacja w serwisie
Rys 8. Przejdź do serwisu Przelewy24, aby aktywować założone konto
Potwierdzenie założenia konta Przelewy24 i jego aktywacja w serwisie
Rys 8. Przejdź do serwisu Przelewy24, aby aktywować założone konto

Informacja: Upewnij się, że twoja przeglądarka nie blokuje wyskakujących okien. W przeciwnym wypadku przejście do serwisu Przelewy24 nie będzie możliwe.

Po przejściu do panelu Przelewy24 większość danych będzie już uzupełniona. W pierwszym kroku DANE FIRMY ustaw hasło do konta w Przelewy24 i kliknij: dalej u dołu ekranu.
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok pierwszy Dane firmy
Rys 9. Sprawdź uzupełnione dane firmy i wprowadź hasło dostępu do konta w Przelewy24
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok pierwszy Dane firmy
Rys 9. Sprawdź uzupełnione dane firmy i wprowadź hasło dostępu do konta w Przelewy24
W drugim kroku REPREZENTANCI I KONTAKT zaznacz czy posiadasz status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz ustaw hasło dla konta osoby kontaktowej. Osobą kontaktową może być np. pracownik firmy, któremu jako właściciel ograniczysz uprawnienia na koncie w serwisie Przelewy24. Aby przejść do kolejnego kroku, kliknij: dalej u dołu ekranu.
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok drugi Reprezentanci i Kontakt
Rys 10. Oświadcz czy posiadasz status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz wprowadź hasło do konta osoby kontaktowej w Przelewy24
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok drugi Reprezentanci i Kontakt
Rys 10. Oświadcz czy posiadasz status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz wprowadź hasło do konta osoby kontaktowej w Przelewy24
W trzecim kroku TWOJE SKLEPY upewnij się, że adres sklepu jest poprawny i kliknij: dalej u dołu ekranu.
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok trzeci Twoje sklepy
Rys 11. Sprawdź, czy adres twojego sklepu internetowego się zgadza w panelu Przelewy24
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok trzeci Twoje sklepy
Rys 11. Sprawdź, czy adres twojego sklepu internetowego się zgadza w panelu Przelewy24
W czwartym kroku AKCEPTACJA UMOWY, zapoznaj się z warunkami umowy, zaznacz wymagane zgody i kliknij: dalej u dołu ekranu.
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok czwarty Akceptacja umowy
Rys 12. Zapoznaj się z umową przyjmowaniu zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych i zaznacz wymagane zgody
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok czwarty Akceptacja umowy
Rys 12. Zapoznaj się z umową przyjmowaniu zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych i zaznacz wymagane zgody
W ostatnim kroku zobaczysz potwierdzenie akceptacji umowy. Kliknij: OK.
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok piąty Aktywacja konta
Rys 13. Dokończ proces rejestracji konta w Przelewy24, klikając link w przesłanej wiadomości e-mail
Rejestracja w Panelu Przelewy24 krok piąty Aktywacja konta
Rys 13. Dokończ proces rejestracji konta w Przelewy24, klikając link w przesłanej wiadomości e-mail
Na skrzynkę mailową podaną w procesie rejestracji (Adres e-mail do faktur) dostaniesz wiadomość, za pomocą której dokończysz proces aktywacji. Kliknij czerwony przycisk: Dokończ proces rejestracji.
Otrzymana wiadomość e-mail od Przelewy24 z linkiem aktywacyjnym
Rys 14. Aby dokończyć proces rejestracji konta w Przelewy24, kliknij czerwony przycisk w otrzymanej wiadomości e-mail
Otrzymana wiadomość e-mail od Przelewy24 z linkiem aktywacyjnym
Rys 14. Aby dokończyć proces rejestracji konta w Przelewy24, kliknij czerwony przycisk w otrzymanej wiadomości e-mail
Po potwierdzeniu danych system przeniesie cię do panelu Przelewy24. Zaloguj się podając: Identyfikator (znajdziesz go w panelu Shoper w ustawieniach integracji Przelewy24) oraz hasło (patrz punkt 9 tej instrukcji). Otrzymasz również wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację wraz z twoim identyfikatorem.
Formularz logowania do panelu Przelewy24
Rys 15. Wprowadź Identyfikator i Hasło do swojego konta Przelewy24 w formularzu logowania
Formularz logowania do panelu Przelewy24
Rys 15. Wprowadź Identyfikator i Hasło do swojego konta Przelewy24 w formularzu logowania
Po zalogowaniu do panelu Przelewy24 system poprosi cię o podanie adresu e-mail do korespondencji. Wpisz adres i kliknij: WYŚLIJ.
Panel Przelewy24 okno do podania adresu mailowego do korespondencji
Rys 16. Podaj indywidualny adres mailowy do komunikacji, który zostanie przypisany do konta w Przelewy24
Panel Przelewy24 okno do podania adresu mailowego do korespondencji
Rys 16. Podaj indywidualny adres mailowy do komunikacji, który zostanie przypisany do konta w Przelewy24
Na podany adres zostanie wysłana wiadomość, za pomocą której potwierdzisz podany w poprzednim kroku e-mail. Kliknij: Potwierdzam.
Otrzymana wiadomość e-mail od Przelewy24 z linkiem potwierdzającym przypisanie adresu mailowego do konta
Rys 17. Kliknij w czerwony przycisk w wiadomości e-mail, by potwierdzić przypisanie adresu mailowego do konta Przelewy24
Otrzymana wiadomość e-mail od Przelewy24 z linkiem potwierdzającym przypisanie adresu mailowego do konta
Rys 17. Kliknij w czerwony przycisk w wiadomości e-mail, by potwierdzić przypisanie adresu mailowego do konta Przelewy24
Po udanej weryfikacji adresu e-mail, zaloguj się ponownie do Przelewy24
Weryfikacja adresu email w panelu Przelewy24
Rys 18. Zaloguj się na swoje konto w Przelewy24 po potwierdzeniu weryfikacji adresu mailowego
Weryfikacja adresu email w panelu Przelewy24
Rys 18. Zaloguj się na swoje konto w Przelewy24 po potwierdzeniu weryfikacji adresu mailowego
Po zalogowaniu do panelu Przelewy24 system przeniesie cię do zakładki: Moje konto (A) > Szczegóły umowy (B) > Weryfikacja konta bankowego (C), w której wykonasz przelew weryfikacyjny. Wykonaj przelew z konta zadeklarowanego w formularzu aktywacyjnym lub skorzystaj z szybkiej płatności online, klikając: zapłać on-line (D). Koszt bezzwrotnego przelewu weryfikacyjnego wynosi 19 zł.
Menu panelu Przelewy24 Moje konto > Szczegóły umowy > Weryfikacja konta bankowego
Rys 19. Wykonaj przelew weryfikacyjny z rachunku podanego w formularzu rejestracyjnym, klikając przycisk zapłać on-line
Menu panelu Przelewy24 Moje konto > Szczegóły umowy > Weryfikacja konta bankowego
Rys 19. Wykonaj przelew weryfikacyjny z rachunku podanego w formularzu rejestracyjnym, klikając przycisk zapłać on-line
Po wykonaniu przelewu w panelu Przelewy24 przejdź do zakładki: Moje konto (A) > Szczegóły umowy (B) > Prześlij dokumenty (C), załącz wymagane dokumenty ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (D)i kliknij: PRZEŚLIJ DOKUMENTY (E). Weryfikacja może potrwać od kilku godzin do kilku dni w zależności od poprawności danych i konfiguracji sklepu oraz informacji udostępnianych klientom. Jeżeli wszystkie informacje są podane w sposób prawidłowy, aktywacja płatności może nastąpić nawet tego samego dnia roboczego. Weryfikacje nie są realizowane w dni wolne od pracy.
Menu panelu Przelewy24 Moje konto > Szczegóły umowy > Prześlij dokumenty
Rys 20. Prześlij skany wymaganych dokumentów do weryfikacji w panelu Przelewy24
Menu panelu Przelewy24 Moje konto > Szczegóły umowy > Prześlij dokumenty
Rys 20. Prześlij skany wymaganych dokumentów do weryfikacji w panelu Przelewy24
Po weryfikacji dokumentów, twoje konto w Przelewy24 zostanie ostatecznie aktywowane. W Panelu sklepu internetowego Shoper przejdź zakładki: Ustawienia (A) > Obsługa zamówień (B) > Formy płatności (C) i kliknij nazwę aktywowanej formy płatności (D), aby przejść do jej edycji.
Menu Panelu administracyjnego sklepu Shoper Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności > Przelewy24 (pełna integracja)
Rys 21. Wejdź do edycji bramki Przelewy24 w ustawieniach form płatności
Menu Panelu administracyjnego sklepu Shoper Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności > Przelewy24 (pełna integracja)
Rys 21. Wejdź do edycji bramki Przelewy24 w ustawieniach form płatności
W zakładce Dane podstawowe (A) włącz aktywność płatności w sklepie (B), wybierz obsługiwaną walutę (C) i kliknij: ZAPISZ (D).
Edycja płatności Przelewy24 zakładka Dane podstawowe
Rys 22. Zaznacz aktywność i wybrane waluty w sekcji Dane podstawowe dla płatności Przelewy24
Edycja płatności Przelewy24 zakładka Dane podstawowe
Rys 22. Zaznacz aktywność i wybrane waluty w sekcji Dane podstawowe dla płatności Przelewy24

Pamiętaj o powiązaniu nowej formy płatności z wybranymi formami dostawy, aby była ona dostępna w koszyku dla kupujących. O tym jak powiązać formę płatności z formą dostawy dowiesz się z artykułu: Jak poprawnie skonfigurować dostawy?

W zakładce Ustawienia (A) znajdziesz identyfikator konta w Przelewy24, oraz możliwość przejścia do panelu Przelewy24 (B). Znajdziesz tutaj także informację na temat aktywnych i nieaktywnych kanałów płatności (C). W tym miejscu możesz też usunąć Przelewy24 (D).

W przypadku zmiany danych firmowych lub osobowych sugerujemy dokonać zmiany w panelu Przelewy24 zamiast usuwać usuwania aktywnej integracji i tworzenia jej na nowo.

Edycja płatności Przelewy24 zakładka Ustawienia
Rys 23. Sprawdź dostępne ustawienia dla integracji Przelewy24 (identyfikator konta, kanały płatności, usuwanie płatności)
Edycja płatności Przelewy24 zakładka Ustawienia
Rys 23. Sprawdź dostępne ustawienia dla integracji Przelewy24 (identyfikator konta, kanały płatności, usuwanie płatności)

Jeśli chcesz aktywować pozostałe kanały płatności tj.:

 • PayPo,
 • Karty płatnicze (w tym Apple Pay i Google Pay).

to skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: [email protected].

W zakładce Ustawienia Shoper Płatności (A), możesz zdecydować, która z bramek płatniczych w ramach Shoper Płatności (Autopay i Przelewy24) ma być ustawiona jako domyślna. Dotyczy to sytuacji, w której obie bramki są aktywowane w sklepie.
Edycja płatności Przelewy24 zakładka Ustawienia Shoper Płatności
Rys 24. Zdecyduj, która bramka płatnicza ma być ustawiona jako domyślna w koszyku
Edycja płatności Przelewy24 zakładka Ustawienia Shoper Płatności
Rys 24. Zdecyduj, która bramka płatnicza ma być ustawiona jako domyślna w koszyku

Od tego wyboru zależy sposób prezentowania kanałów płatności w koszyku zakupowym. Płatność ustawiona jako domyślna będzie wyświetlać „na wierzchu” dostępne kanały płatności, natomiast druga płatność będzie prezentowana jako pojedyncza forma płatności. Kupujący będzie mógł wybrać preferowany kanał płatności po przekierowaniu do bramki płatniczej.

Przelewy24 ustawione jako domyślne:

Koszyk zakupowy w sklepie z domyślną formą płatności Przelewy24
Rys 25. Zobacz, jak wygląda przykładowy koszyk zakupowy z wyświetlaną bramką płatności Przelewy24
Koszyk zakupowy w sklepie z domyślną formą płatności Przelewy24
Rys 25. Zobacz, jak wygląda przykładowy koszyk zakupowy z wyświetlaną bramką płatności Przelewy24

Autopay ustawiony jako domyślny:

Koszyk zakupowy w sklepie z domyślną formą płatności Autopay
Rys 26. Zobacz, jak wygląda przykładowy koszyk zakupowy z wyświetlaną bramką płatności Autopay
Koszyk zakupowy w sklepie z domyślną formą płatności Autopay
Rys 26. Zobacz, jak wygląda przykładowy koszyk zakupowy z wyświetlaną bramką płatności Autopay
W przypadku kiedy bramka Przelewy24 zostanie ustawiona jako domyślna, kupujący w koszyku będzie musiał zaznaczyć dodatkowy checkbox, potwierdzający zapoznanie się z warunkami korzystania z tej bramki płatniczej.
Koszyk zakupowy warunki korzystania z serwisu Przelewy24
Rys 27. Po wybraniu metody płatności klient musi zaznaczyć, że zapoznał się z warunkami serwisu Przelewy24
Koszyk zakupowy warunki korzystania z serwisu Przelewy24
Rys 27. Po wybraniu metody płatności klient musi zaznaczyć, że zapoznał się z warunkami serwisu Przelewy24
Przeczytaj także

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności