Oferta publiczna Shoper

Zapisy dla inwestorów indywidualnych od 22 do 28 czerwca 2021

Shoper S.A. to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (Software as a Service). Spółka oferuje kompleksowy ekosystem wspierający użytkowników w prowadzeniu, zarządzaniu i rozwoju własnej sprzedaży online. W ramach usług dodatkowych oferuje m.in. wsparcie w obszarze marketingu, logistyki czy płatności.

Lider polskiego rynku

Lider polskiego rynku platform e-commerce udostępnianych w modelu SaaS

Lider polskiego rynku

Kompleksowy ekosystem rozwiązań dla e-commerce

Lider polskiego rynku

Ponad 20 tys. aktywnych klientów na platformie

Lider polskiego rynku

Firma rośnie razem z klientami dzięki rozliczeniom pay-as-you-grow

Poznaj nas

Menadżerowie Oferty

mBank
Wood & Company
PKO Biuro maklerskie

Konsorcjum detaliczne

PKO Biuro maklerskie
mBank Biuro Maklerskie
BOSSA

Harmonogram oferty

Termin Zdarzenie
21 czerwca 2021 r. Publikacja Prospektu
21 czerwca 2021 r. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
22 – 28 czerwca 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 28 czerwca 2021 r. do godziny 23:59)
29 czerwca 2021 r. Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
30 czerwca – 2 lipca 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
5 lipca 2021 r. Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Menedżerów Oferty
5 lipca 2021 r. Przydział Akcji Sprzedawanych
około 9 lipca 2021 r. Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji

Informacje o Shoper

Lider polskiego rynku

Shoper to lider na polskim rynku platform e-commerce udostępnianych w modelu SaaS, który umożliwia przedsiębiorcom wygodne, szybkie i łatwe założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online.

Kompleksowe rozwiązanie dla sprzedawców

Oferta Spółki jest kompleksowa i obejmuje udostępnianą w formie abonamentu platformę Shoper, a także szereg usług dodatkowych zorientowanych na zwiększenie efektywności sprzedaży sklepów działających na jej platformie.

Ponad 20 tys. aktywnych sklepów na platformie

Liczba użytkowników platformy Shoper przekracza 20 tys. i jest zróżnicowana pod względem reprezentowanych przez dane sklepy branż, co uniezależnia Spółkę od pojedynczych klientów i pozwala uniknąć efektu sezonowości.

Oprogramowanie w modelu SaaS

Model biznesowy Shoper jest oparty na modelu SaaS co przekłada się na jego wysoką skalowalność i osiąganie coraz wyższych poziomów marż wraz ze wzrostem liczby klientów oraz generowanej w ich sklepach sprzedaży.

Usługi dodatkowe w modelu pay-as-you-grow

Spółka poza udostępnianym abonamentem na platformę Shoper, oferuje także usługi dodatkowe w ramach modelu pay-as-you-grow (PAYG), skorelowanych bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV) generowanych przez sklepy na platformie.

Usługi dodatkowe oferowane przez Shoper w modelu PAYG wspierają klientów w takich kluczowych obszarach jak płatności (Shoper Płatności), marketing (Shoper Kampanie) czy logistyka (Shoper Przesyłki).

Wysoki poziom i dynamika wzrostu wartości GMV

Wartość GMV wygenerowana przez klientów bezpośrednich w 2020 roku wyniosła 4 mld zł, co przekłada się na wzrost o 87% r/r (nie uwzględnia przychodów sklepów sprzedawanych przez partnerów Spółki na zasadzie private label oraz nie uwzględnia przychodów generowanych przez integrację z zewnętrznymi marketplace).

Wsparcie sprzedaży wielokanałowej

Spółka poprzez partnerstwa z kluczowymi marketplace polskimi i zagranicznymi jak m.in. Allegro i Amazon, promuje sprzedaż wielokanałową (omnichannel) wśród swoich klientów, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku.

Wybrane dane finansowe

tys. zł I kw. 2021 I kw. 2020 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 15 807 9 243 46 945 27 856 20 515
Zysk / strata z działalności operacyjnej 5 543 3 272 16 655 5 445 4 294
Zysk / strata netto 4 548 2 363 12 492 3 917 2 992

Strategia rozwoju

Utrzymanie wiodącej pozycji

Utrzymanie wiodącej pozycji rynkowego lidera oferującego oprogramowanie w modelu SaaS

Dynamiczne zwiększanie bazy

Dynamiczne zwiększanie bazy użytkowników platformy Shoper

Wzrost udziału przychodów

Wzrost udziału przychodów pochodzących z modelu PAYG (pay-as-you-grow)

Rozwój oferty

Rozwój oferty wspomagającej sprzedaż wielokanałową

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji ** Liczba głosów ** % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ** % GŁOSÓW NA WZ **
Krzysztof Krawczyk 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
Rafał Krawczyk 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
Modhaus 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
KFF 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
V4C 7 089 340 7 089 340 24,8618% 25,2155%
Pozostali (nabywcy Akcji Sprzedawanych) 7 731 628 7 731 628 27,1142% 27,5000%
Ogółem 28 515 000 28 115 000 100% 100%

* W tym 100.000 akcji serii D Spółki, które są pozbawione prawa głosu (tzw. akcje nieme)

** Nie uwzględnia akcji Spółki, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programów Motywacyjnych ustanowionych w Spółce

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty

Akcjonariusze

Akcjonariusze Krzysztof Krawczyk, Rafał Krawczyk, Modhaus, KFF oraz V4C są stroną umowy z dnia 2 marca 2021 r., która od dnia uzyskania przez Shoper S.A. statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Publicznej stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dokumenty do pobrania