REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuorder.product.create

Przypisuje produkt do zamówienia

    array call(string $session_id, "order.product.create", array($id, $data))
  

Parametry wejściowe

 • id (int) - identyfikator zamówienia
 • data (array) - tablica asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
  • product_id (int) - identyfikator produktu - w przypadku niepodania należy uzupełnić pole stock_id albo pozostałe pola
  • stock_id (int) - (opcjonalne) identyfikator wariantu produktu - w przypadku niepodania należy uzupełnić pole product_id albo pozostałe pola
  • quantity (float) - (wymagane) ilość
  • price (float) - (wymagane) cena produktu
  • special_offer_price (int[0|1]) - (opcjonalne) czy cena ma uwzględniać promocję - tylko jeśli podamy product_id lub stock_id - domyślnie true
  • discount_perc (float) - (opcjonalne) zniżka procentowa
  • delivery_time (float) - (wymagane) czas dostawy w dniach
  • name (string[0,255]) - (wymagane) nazwa produktu
  • code (string[0,100]) - (wymagane) kod produktu
  • pkwiu (string[0,20]) - (opcjonalne) PKWIU
  • tax (int) - (wymagane) wartość stawki podatkowej
  • unit_id (int) - (opcjonalne) identyfikator jednostki - w przypadku nieprzekazania danego parametru należy uzupełnić pola unit oraz unit_fp
  • unit (string[0,50]) - (opcjonalne) jednostka miary
  • unit_fp (int[0/1]) - (opcjonalne) flaga, czy jednostkia miary jest zmiennoprzecinkowa
  • option (string) - (opcjonalne) nazwa wariantu produktu -
  • weight (double) - (opcjonalne) waga

Wartość zwracana

 • dodatni identyfikator dodanego obiektu lub kod błędu: (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych w formie tablicy, rzucany jest wyjątek

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)