REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuproduct.promo.create

Tworzy promocję dla wskazanego produktu

    array call(string $session_id, "product.promo.create", array($id, $data))
  

Parametry wejściowe

 • id
 • data (array) - Tablica z danymi o następującej strukturze:
  • datefrom (string) - Data (w formacie yyyy-mm-dd) rozpoczęcia promocji
  • dateto (string) - Data (w formacie yyyy-mm-dd) zakończenia promocji
  • promoprice (float) - Cena promocyjna
  • promoprice_wholesale (float) - Cena promocyjna hurtowa 1
  • promoprice_special (float) - Cena promocyjna hurtowa 2

Wartość zwracana

 • 0 - operacja się nie udała (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku braku dostępu do edycji dla modułu 'produkty', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**
 • W przypadku próby pobrania nieistniejącego produktu, wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Object 'product' identified as id: '{$id}' does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)