REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsusubscriber.list

Pobiera listę subskrybentów

    array call(string $session_id, "subscriber.list", array($extended = false, $subscribers = null))
  

Parametry wejściowe

 • extended (boolean) - czy zwrócić informacje o obiektach
 • subscribers (array|null) - tablica identyfikatorów obiektów do pobrania lub **null** w celu pobrania wszystkich dostępnych obiektów

Wartość zwracana

 • zawierająca identyfikatory subskrybentów, chyba, że $extended==true, wtedy zwróci tablicę tablic o strukturze takiej, jak w subscriber.info (Tablica)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość array('error' ⇒ -2) - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów. W celu zapewnienia kompatybilności typów zwracanych obiektów kod błędu jest sygnalizowany przez tablicę asocjacyjną zawierającą klucz 'error'

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku braku dostępu do odczytu dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**
 • W przypadku nie podania danych w formie tablicy lub przekazania pustej tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku próby pobrania informacji o nieistniejącym subskrybencie, wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Object 'subscriber' identified as id: '{$id}' does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)