REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsusubscriber.save

Funkcja aktualizuje rekord subskrybenta

    array call(string $session_id, "subscriber.save", array($id, $data, $force = false))
  

Parametry wejściowe

 • id (int) - identyfikator subskrybenta
 • data (array) - tablica asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
  • email (string) - Adres e-mail
  • active (0|1) - czy subskrybent jest aktywny
  • lang_id (int) - Wybrany język
  • groups (array) - Lista ID grup, do których przypisać rekord. Jeśli brak, nie zostaną dokonane żadne zmiany w grupach
 • force (boolean) - czy wymusić aktualizację obiektu mimo istniejącej blokady innego administratora

Wartość zwracana

 • status operacji: (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku braku dostępu do edycji dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**
 • W przypadku nie podania danych w formie tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)