REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuunit.list.create

Tworzy listę jednostek miar

    array call(string $session_id, "unit.list.create", array($list))
  

Parametry wejściowe

 • list (array) - lista tablic asocjacyjnych zawierających dane jednostek miar o strukturze:
  • translations (array) - tablica asocjacyjna zawierająca informacje o tłumaczeniach jednostki miary
   • pl_PL (array) - tablica asocjacyjna zawierająca informacje o tłumaczeniu w przykładowym języku
    • name (string) - nazwa jednostki miary
  • floating_point (int[0/1]) - czy jednostka miary jest jednostką zmiennoprzecinkową

Wartość zwracana

 • tablica zawierająca dodatnie identyfikatory dodanych obiektów lub kody błędów: (array)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość **-2** - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów.

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych kategorii w formie tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)