REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuuser.create

Tworzy użytkownika

    array call(string $session_id, "user.create", array($data))
  

Parametry wejściowe

 • data (array) - tablica asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
  • email (string) - (wymanage) email użytkownika
  • password (string) - (wymagane) hasło użytkownika
  • firstname (string) - (opcjonalne) - imię użytkownika
  • lastname (string) - (opcjonalne) - nazwisko użytkownika
  • discount (float[0,99.99]) - (opcjonalne) - rabat indywidualny %
  • active (int[0|1]) - (opcjonalne) - aktywność
  • group_id (int) - (opcjonalne) - identyfikator grupy
  • verify_email (int[0|1]) - (opcjonalne) - czy email użytkownika jest zweryfikowany
  • comment (string) - (opcjonalne) - uwagi
  • addresses (array) - (opcjonalne)
   • 0- (tablica) - asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
    • company_name (string) - (opcjonalne) - nazwa firmy
    • tax_id (string) - (opcjonalne) - NIP
    • firstname (string) - (wymagane) - imię
    • lastname (string) - (wymagane) - nazwisko
    • street_1 (string) - (wymagane) - adres
    • street_2 (string) - (opcjonalne) - adres c.d
    • city (string|int) - (wymagane) - miasto
    • zip_code (string) - (wymagane) - kod pocztowy
    • state (string|int) - (opcjonalne) - województwo
    • country_code (string) - (opcjonalne) - kod kraju - ISO 3166-2
    • country (string|int) - (opcjonalne) - kraj
    • pesel (string) - (opcjonalne) - PESEL - brane pod uwagę jeśli opcja Konfiguracja -> Sprzedaż -> Zakupy -> "Włącz obsługę numeru PESEL dla osób fizycznych" jest aktywna
    • phone (string) - (wymagane) - numer telefonu
    • default (int[0|1]) - (opcjonalny) - domyślny dla płatności - w przypadku podania pojedyńczego adresu ustawiany jest na 1
    • shipping_default (int[0|1]) - (opcjonalny) - domyślny dla wysyłki - w przypadku podania pojedyńczego adresu ustawiany jest na 1
  • additional_fields () - pola dodatkowe
   • 0-9+) (int|string) - (wymagane|opcjonalne) - identyfikator pola dodatkowego => wartość:
    • 0|1) () -
    • ----> dla "pola tekstowego" (string) -
    • ----> dla "pola wyboru" (string) - nazwa pola wyboru

Wartość zwracana

 • dodatni identyfikator dodanego obiektu lub kod błędu: (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych producenta w formie tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku braku dostępu do dodawania dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)