REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuuser.group.create

Funkcja dodaje nową grupę do systemu

    array call(string $session_id, "user.group.create", array($data))
  

Parametry wejściowe

 • data (array) - tablica asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
  • name (string) - nazwa grupy
  • discount (float) - procent rabatu
  • price_level (int) - poziom cenowy (1-3)

Wartość zwracana

 • dodatni identyfikator dodanego obiektu lub kod błędu: (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych w formie tablicy lub przekazania pustej tablicy, wyrzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku braku dostępu do dodawania dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)