REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuuser.group.list.save

Aktualizuje listę Grup

    array call(string $session_id, "user.group.list.save", array($list, $force = false))
  

Parametry wejściowe

 • list (array) - tablica, w której kluczem jest identyfikator grupy, a wartością tablica asocjacyjna z danymi grupy do aktualizacji:
  • name (string) - nazwa grupy
  • discount (float) - procent rabatu
  • price_level (int) - poziom cenowy (1-3)
 • force (boolean) - czy wymusić aktualizację obiektu mimo istniejącej blokady innego administratora

Wartość zwracana

 • tablica zawierająca statusy operacji dla każdego obiektu: (array)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość **-2** - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów.

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych w formie tablicy lub przekazania pustej tablicy, wyrzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku braku dostępu do modyfikowania dla modułu 'klienci', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)