Konfiguracja Google Analytics 4

  Czym jest Google Analytics 4

  Usługa Google Analytics 4 to nowa, bezpłatna wersja narzędzia Google do analizy danych. Pozwala na zbieranie informacji o zachowaniach klientów w twoim sklepie internetowym, pochodzących z aplikacji (iOS / Android) i strony internetowej (lub stron internetowych jeśli posiadasz więcej sklepów) w ramach jednego panelu. Ujednolicone, zebrane dane pomogą ci w precyzyjnej analizie zachowań użytkowników i usprawnianiu ścieżek zakupowych klientów. Działanie Google Analytics 4 opiera się na eventach (czyli określonych zdarzeniach), a nie na sesjach branych pod uwagę w starszym narzędziu Universal Analytics.

  Aby aktywować integrację z Google Analytics 4, należy uruchomić usługę na tej stronie.

  Jak włączyć integrację z Google Analytics 4

  Przygotuj identyfikator pomiaru dostępny w panelu usługi Google Analytics 4 w zakładce Administracja > Usługa > Strumienie danych
  Integracja Google Analytics 4
  Wybierz strumień Internet i skopiuj indywidualny identyfikator pomiaru widoczny w prawym górnym rogu w formacie G-XXXXXXXXXX
  Integracja Google Analytics 4
  W panelu administracyjnym sklepu:

  1. Przejdź do zakładki Dodatki i integracje > Inne integracje
  2. Odszukaj Google Analytics 4, a następnie kliknij KONFIGURUJ
   Integracja Google Analytics 4
  3. Zaznacz Aktywność i w polu Identyfikator pomiaru Google Analytics 4 wklej własny identyfikator pomiaru skopiowany z panelu Google Analytics 4 w formacie G-XXXXXXXXXX
   Integracja Google Analytics 4
   Opcjonalnie możesz skorzystać z dodatkowego przesyłania danych za pomocą Google Tag Managera.
  4. ZAPISZ zmiany u dołu strony

  Od tego momentu kod umieszczany jest na stronach sklepu i zaczyna zbierać dane.

  UWAGA: Zalecamy śledzenie równoległe
  Jeżeli do tej pory dane pochodzące z twojego sklepu zbierał Universal Analytics (poprzednia wersja Google Analytics), zalecamy włączenie Google Analytics 4 i zbieranie danych za pomocą obydwu usług jednocześnie. Ze względu na inny format i sposób prezentacji danych, ich eksport z Universal Analytics do Google Analytics 4 nie jest możliwy. Śledzenie równoległe pozwala na poznanie nowej usługi bez utraty dotychczas zebranych danych. Zalecamy równoległe zbieranie danych, aż do momentu wycofania starszej wersji usługi Google Analytics.


  Lista zdarzeń przesyłanych w ramach integracji z Google Analytics 4

  Integracja przesyła do Google Analytics 4 poniższe typy zdarzeń e-commerce, czyli rodzajów interakcji klientów sklepu z treścią sklepu:

  Zdarzenie Wywoływane Przekazywane do GA4 parametry zdarzeń
  add_payment_info gdy użytkownik przesyła informacje o płatności. coupon, currency, items, payment_type oraz value
  add_shipping_info gdy użytkownik przesyła informacje o dostawie. coupon, currency, items, shipping_tier oraz value
  add_to_cart gdy użytkownik dodaje pozycje do koszyka. currency, items oraz value
  add_to_wishlist gdy użytkownik dodaje pozycje do listy życzeń. currency, items oraz value
  begin_checkout gdy użytkownik rozpoczyna proces płatności. coupon, currency, items oraz value
  generate_lead gdy użytkownik przesyła formularz lub prośbę o informacje. value, currency
  purchase gdy użytkownik finalizuje zakup. affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax oraz value (wymagany parametr)
  refund gdy wystawiany jest zwrot. affiliation, coupon, currency, items, transaction_id, shipping, tax oraz value
  remove_from_cart gdy użytkownik usuwa pozycje z koszyka. currency, items oraz value
  select_item po wybraniu pozycji na liście. items, item_list_name oraz item_list_id
  select_promotion gdy użytkownik wybiera promocję. items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot oraz location_id
  view_cart gdy użytkownik wyświetla zawartość koszyka. currency, items oraz value
  view_item gdy użytkownik wyświetla pozycję. currency, items oraz value
  view_item_list gdy użytkownik ogląda listę pozycji/ofert. items, item_list_name oraz item_list_id
  view_promotion gdy promocja jest wyświetlana użytkownikowi. items, promotion_id, promotion_name, creative_name, creative_slot oraz location_id
  page_view po każdym wczytaniu strony lub po zmianie stanu historii przeglądania przez aktywną witrynę. page_location (adres URL strony) oraz page_referrer (adres URL poprzedniej strony)
  user_engagement okresowo, gdy aplikacja działa na pierwszym planie. engagement_time_msec
  view_search_results za każdym razem, gdy użytkownik przeprowadzi wyszukiwanie w witrynie, na co wskazuje obecność parametru zapytania w adresie URL. search_term i opcjonalnie q_ (gdzie zawiera dodatkowy gromadzony parametr zapytania, który określasz w ustawieniach zaawansowanych)