Płatności Shoper – konfiguracja

Aktywacja sposobu płatności: „Płatności Shoper”

Usługa Płatności Shoper umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za pomocą kart płatniczych VISA oraz MasterCard.

Warunkiem aktywacji płatności jest posiadanie w sklepie regulaminu sklepu, wzbogaconego zapisami przesłanymi przez operatora płatności (firmę Blue Media) w toku ich aktywacji.

Możliwa jest aktywacja Płatności Shoper dla następujących form działalności gospodarczych:

 

 • Działalność nieewidencjonowana osoby fizycznej
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka partnerska
 • Spółka jawna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Stowarzyszenie
 • Fundacja
 • Spółdzielnia
 • Organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego lub organ egzekucyjny (gminy, urzędy)
 • Jednostka samorządu terytorialnego
 • Samorządowa instytucja kultury
 • Przedsiębiorstwo państwowe
 • Państwowa instytucja kultury
 • Instytucja gospodarki budżetowej
 • Instyt badawczy
 • Kościelna osoba prawna lub jej jednostka organizacyjna
 • Przedsiębiorca zagraniczny.
 • Aktywacja płatności:
  1. Przejdź do zakładki Konfiguracja > Sprzedaż > Płatności
  2. Wciśnij przycisk “Aktywuj” z zakładki “Płatności Shoper”
   Aktywacja formy Płatności Shoper
  3. Wprowadź poprawne dane do formularza

   Pamiętaj, że wprowadzane dane muszą się zgadzać z stanem rzeczywistym. Błędne wprowadzenie danych może skomplikować proces weryfikacji “Płatności Shoper”.

   UWAGA: Bardzo ważne jest wskazanie aktywnie używanego maila kontaktowego – operator płatności z pewnością nawiąże ze sklepem kontakt mailowy właśnie na wskazany adres.

   Pamiętaj, że dane z przelewu weryfikacyjnego na kwotę 19 zł muszą być zgodne z danymi zapisanymi w formularzu poniżej. W przypadku niezgodności danych nie będziesz mógł korzystać z Płatności Shoper. Kwota aktywacyjna jest bezzwrotna.

   Formularz rejestracji usługi - Płatności Shoper
   Formularz rejestracji usługi - Płatności Shoper
   Formularz rejestracji usługi - Płatności Shoper
   Formularz rejestracji usługi - Płatności Shoper
   Formularz rejestracji usługi - Płatności Shoper
   Formularz rejestracji usługi - Płatności Shoper
  4. Kliknij w link aktywacyjny, aby przejść do okna weryfikacji konta bankowego.
   Weryfikacja sklepu - Płatności Shoper
  5. Aby zweryfikować podany w formularzu zgłoszeniowym numer konta bankowego, należy wykonać przelew aktywacyjny w kwocie 19 zł, za pośrednictwem dokładnie tego samego konta bankowego. Wpłacona kwota nie jest zwracana nadawcy.
   Wybór banku - Płatności Shoper

   Z powyższej listy banków wybierz swojego operatora. W przypadku braku wymaganego banku na liście, wybierz opcję “Mam konto w innym banku”. Następnie postępuj zgodnie z wskazówkami wyświetlanymi w po szczególnych etapach płatności.

  6. Błędna weryfikacja konta bankowego, poskutkuje komunikatem:
   Aktywacja Płatności Shoper

   W przypadku niepoprawnej weryfikacji, należy zmienić dane osobowe. Upewnij się, że dane zawarte w formularzu “Płatności Shoper” są identyczne jak w koncie z którego wysłany został przelew aktywacyjny.

   W trakcie oczekiwania na weryfikacje sklep nie może zostać wyłączony.

   Graficzny baner informujący o płatnościach Shoper, którego umieszczenie w sklepie jest jednym z warunków ich aktywacji, otrzymasz w wiadomości e-mail od operatora płatności już po uruchomieniu procesu ich aktywacji.

   Po poprawnym zweryfikowaniu Płatności Shoper, po przejściu do zakładki Konfiguracja > Sprzedaż & Dostawy > Płatności, pojawią się nam one jako przelew natychmiastowy, gotowy do edycji.

  Zmiana danych - Płatności Shoper

  Proszę pamiętać o konieczności ustawienia aktywności płatności na “Tak” oraz wskazanie waluty – polskiego złotego jako waluty aktywnej.

  1. Aby zmienić dane, należy przejść do zakładki Ustawienia > Płatności ShoperZmiana danych - Płatności Shoper

  Płatności kartami wymagają osobnej aktywacji, podobnie jak obsługa zwrotów i dodawanie transakcji.

  Informacja na temat banków oraz kart płatniczych, dostępnych w usłudze Płatności Shoper – kliknij tutaj.

 

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂