Poziomy cenowe

Funkcja trzech poziomów cenowych umożliwia wprowadzenie innych cen dla konkretnej grupy klientów. Dzięki czemu w łatwy sposób administrator będzie mógł przydzielić ceny produktów dla konkretnej grupy.

Aby dodać więcej niż jeden poziom cenowy, przejdź do menu:

  1. Konfiguracja > Asortyment > Produkty

  2. W sekcji “ceny produktów”, wybierz interesującą ilość poziomów cenowych:

    Konfiguracja > Asortyment > Produkty
  3. Aby przypisać cenę produktu dla konkretnego poziomu cenowego, przejdź do:

    Asortyment > Produkty, następnie przejdź do edycji konkretnego produktu i wprowadź odpowiednie ceny dla poziomu “hurtowa 1” lub/oraz “hurtowa 2”

    Asortyment > Produkty

Przypisanie poziomu cenowego dla grupy klientów.

Funkcja trzech poziomów cenowych dedykowana jest do obsługi klientów hurtowych, więc aby funkcja działała, należy przypisać poziom cenowy dla konkretnej grupy klientów sklepu.

W tym celu przejdź do menu Klienci > Grupy klientów, wybierz grupę w obrębie której klienci będą mieli dostęp do konkretnego poziomu cenowego.

Klienci > Grupy klientów

Po zalogowaniu się klienta (będącego członkiem grupy z przydzielonym poziomem cenowym) do sklepu, będzie widoczna przydzielona cena.

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂