Zarządzanie plikami CSV – grupowe dodawanie producenta

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2024

Dodanie informacji o producencie jest bardzo ważnym krokiem edycji produktów, bez którego nie ma możliwości wygenerowania plików XML dla Google Merchant Center.

Masowe dodawanie producenta do produktów w sklepie Shoper

Aby dodać grupowo producenta do istniejących już produktów:

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Wejdź w menu: Obsługa sklepu > Produkty, a następnie wybierz: Eksportuj i UTWÓRZ PROFIL CSV.
Podaj nazwę profilu, wskaż w polu: Zakres danych (Produkty) oraz Typ (aktualizacja) i potwierdź dane klikając przycisk: ZAPISZ.
Wybierz na: Liście pól odpowiednie dane, które ułatwią dodanie odpowiednich producentów, np.: Kategoria, Nazwa oraz pole: Producent i zapisz zmiany.
Wyeksportuj produkty do pliku CSV i zapisz na dysku.
Otwórz plik CSV w: OpenOffice lub innym przeznaczonym do tego programie.

Instrukcję zarządzania plikami CSV opisują artykuły pomocy:
Pliki CSV – ogólne zasady i ustawienia profilów
Jak obsługiwać pliki CSV?

Uzupełnij pole producenta i zapisz zgodnie z formatem pliku (CSV).
Przejdź ponownie do Panelu administracyjnego sklepu, wybierz opcję: Importuj, wskaż utworzony profil, wczytaj poprawiony plik CSV i zaimportuj dane.
Pojawi się informacja czy import został wykonany prawidłowo (ilość zaimportowanych produktów powinna odpowiadać ilości produktów do których został dodany producent).

Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane prawidłowo to producenci pojawią się w widocznym miejscu na karcie produktu oraz w Panelu administracyjnym sklepu Shoper, w edycji produktu.

Warto zapamiętać!
W powyższym artykule zostało wyjaśnione:
  • Jak dodać informacje o producencie do wielu produktów jednocześnie poprzez import pliku CSV?
Udostępnij artykuł:

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności