Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest:

SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul.Pawia 9, 31- 154 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2 813 456 zł (w całości wpłaconym) –

– za wyjątkiem danych osobowych powierzonych do przetwarzania Shoper SA przez innych administratorów danych osobowych, zwłaszcza sprzedawców prowadzących sklepy internetowe z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego przez Shoper SA.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Zalewska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. Będzie tak w przypadku skorzystania przez Ciebie z:

1. Naszego oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego („Oprogramowanie”).

2. Naszych usług dodatkowych, związanych bezpośrednio z prowadzeniem przez Ciebie sklepu z wykorzystaniem Oprogramowania („Usługi dodatkowe”), polegających w szczególności na:

– świadczeniu usług w ramach aplikacji dostępnych w AppStore,
– pośrednictwie w rejestracji domen internetowych,
– świadczeniu usług graficznych dla Twojego sklepu,
– umożliwieniu aktywacji płatności ratalnych.

3. Naszych pozostałych usług („Pozostałe usługi”), takich jak:
– umożliwienie integracji aplikacji wydawcy w ramach AppStore,
– świadczenie usług w ramach programu resellerskiego.

W poniższej tabeli znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku z Serwisem.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
– ich sprostowania (art. 16 RODO),
– usunięcia (art. 17 RODO),
– ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
– żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

 

A także prawo:

1. Wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

 

2. Cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected], jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki i poprzez usunięcie zapisanych w pamięci Twojego urządzenia plików cookies.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DZIAŁANIECEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRZETWARZANIAJAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANESKUTEK NIEPODANIA DANYCH

skorzystanie z Oprogramowania, Usług dodatkowych lub Pozostałych usług / czynności zmierzające do skorzystania z Oprogramowania, Usług dodatkowych lub Pozostałych usług

świadczenie naszych usług

umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

36 miesięcy, a w przypadku zawarcia umowy – przez okres obowiązywania umowy między nami

brak możliwości skorzystania z Oprogramowania, Usług dodatkowych lub Pozostałych usług

w przypadku usług płatnych dodatkowo – wywiązanie się przez nas z obowiązków prawnych związanych z rachunkowością

ciążący na nas obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

do momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny związany z rachunkowością

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.

wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług świadczonych w związku z Serwisem

dostosowanie naszych usług do potrzeb Użytkowników, a także polepszenie jakości tych usług

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

24 miesiące lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)

nieuwzględnienie przez nas Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.

Twoja zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych, związanych z e-commerce (w tym z Oprogramowaniem i naszymi usługami)

wysyłanie przez nas informacji związanych z branżą e-commerce (w tym z Oprogramowaniem i naszymi usługami), również w formie Newslettera

Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę – pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

brak możliwości otrzymywania informacji edukacyjno-marketingowych, związanych z e-commerce (w tym z Oprogramowaniem i naszymi usługami) chyba, że otrzymujesz je w ramach innych świadczonych przez nas usług.

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.

zainicjowanie przez Ciebie kontaktu (np. w celu zadania pytania)

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową (w przypadku umowy zastosowanie ma pierwszy wiersz tabeli)

– 36 miesięcy lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)
a dla plików cookies:
– do upływu ważności pliku cookie (zgodnie z tabelą zawartą w niniejszym dokumencie) lub do momentu, w którym usuniesz plik cookie * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności.

brak możliwości udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

analiza wybranych zarejestrowanych rozmów z naszym działem obsługi klienta w celu poprawy jakości naszych usług (w tym obsługi w dziale obsługi Klienta)

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu poprawy jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

6 miesięcy od przeprowadzenia rozmowy lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)

Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane w związku z zapewnieniem możliwości dochodzenia roszczeń – więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu tabeli.

Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie przez nas marketingu

wyświetlanie spersonalizowanych reklam (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Twoja zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO)

do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę – pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności.

brak możliwości otrzymywania sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przez nas działań analitycznych

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych we wskazanym w poprzedniej kolumnie celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Twoja zgoda – więcej informacji w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności

do upływu ważności pliku cookie wykorzystywanego w celach analitycznych o najdłuższym okresie przetwarzania (więcej o cookies w tabelce w dalszej części dokumentu) lub do momentu, w którym usuniesz plik cookie, o którym mowa powyżej * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą).

Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” Polityki prywatności.

nieuwzględnienie przez nas Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego przystępnością i intuicyjnością

marketing bezpośredni w związku z korzystaniem z naszych usług

przesyłanie pocztą tradycyjną treści marketingowych

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu stosowania marketingu bezpośredniego

w czasie, kiedy posiadamy prawnie uzasadniony interes lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)

brak możliwości otrzymywania sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

działanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługami

zabezpieczenie na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z Twoimi lub naszymi działaniami (w tym z naszą współpracą)

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych na wypadek potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

do momentu, w którym upłynie okres przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania * (zobacz wyjaśnienie pod tabelą)

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

PROFILOWANIE

W ramach Serwisu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia Twojej przeglądarki zezwalają na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja zgoda).

Prowadząc działania analityczne, korzystamy z usług podmiotów, które mogą przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG. W takiej sytuacji zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO wiążą nas z tymi podmiotami umowy, zawierające standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską.

 

Śledzenie konwersji Google Ads

Używamy śledzenia konwersji Google, usługi dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland (“Google”). Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych w związku z tą usługą można znależć pod linkiem: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

 

Google Analytics

Administrator korzysta z Google Analytics, usługi dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Dublin, D04e5w5, Ireland (Google”). Google Analytics przetwarza pliki cookie: pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej mogą być przesyłane do serwera poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i tam przechowywane. Na Twoje zlecenie możemy wykorzystywać Google Analytics również w celu świadczenia na Twoją rzecz usług np. tworzenia analiz zachowania klientów w Twoim sklepie.

Więcej informacji na temat Google Analitycs znajdziesz tutaj: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

 

Facebook

W naszych usługach cyfrowych korzystamy z funkcji śledzenia spółki Meta Platforms Ireland Limited, dawniej Facebook Ireland Limited. Technologia ta umożliwia nam określanie grup docelowych użytkowników Internetu, którzy wykazali zainteresowanie naszym Serwisem i produktami z reklamą za pośrednictwem Facebooka. Nie przekazujemy żadnych adresów e-mail naszych klientów spółce Facebook. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych na Facebooku można znaleźć na stronie: http://www.facebook.com/policy.php

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich dostępnych dla Ciebie funkcji Serwisu;
– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies,
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– statystycznych,
– marketingowych,
– sprawnego odpowiadania na Twoje zapytania lub zgłoszenia,
– udostępniania funkcji Serwisu,
– prawidłowego, a także sprawniejszego dla Ciebie działania Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge

Pliki cookie „Google Analytics” możesz wyłączyć natomiast, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 

W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies ciasteczek tj.:

– sesyjne – pozostające na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
– stałe – pozostające na Twoim urządzeniu tak długo, jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

– Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania.

– Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak np. portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczają reklamy.

 

NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES

Wykorzystujemy niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES

Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

ANALITYCZNE I MARKETINGOWE PLIKI COOKIES

Stosujemy pomiary analityczne i marketingowe oraz technologie usługowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Państwa zgoda). Więcej o analitycznych plikach cookies w informacji “Działania analityczne” w Polityce prywatności powyżej.

Wykorzystanie tych technologii umożliwia nam i naszym partnerom reklamowym zwiększenie znaczenia naszych działań i kampanii. Więcej informacji na temat partnerów, z którymi współpracujemy, można znaleźć w części „Szczegóły dotyczące plików cookie i pikseli śledzących” poniżej.

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Twoja zgoda).

 

Geolokalizacja

W ramach funkcji wyszukiwania Resellerów Administrator wykorzystuje Google Maps do wyświetlania interaktywnych map. Google Maps to usługa mapowa firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA („Google”).

W celu udostępnienia tej usługi, Twoja przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerami Google. Administrator nie ma wpływu na zakres danych, które Google gromadzi za pomocą Google Maps. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Tym niemniej informujemy, że informacje zebrane przez Google są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przetwarzane. Korzystamy z Google Maps zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na jak najlepszym dostosowaniu naszych usług do Państwa wymagań. Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z Google Maps poprzez ustawienie preferencji dotyczących plików cookie.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE I PIKSELI ŚLEDZĄCYCH

W związku ze świadczeniem naszych usług, w ramach Serwisu korzystamy z zapisywanych na Twoim urządzeniu plików cookies, dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Poniżej znajdziesz ich listę wraz ze wskazaniem ich funkcji oraz okresów przetwarzania. Pamiętaj, że w każdym momencie możesz usunąć pliki cookies z Twojego urządzenia. Zalecamy jednak pozostawienie funkcji plików cookie w pełni włączonej, abyś mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu online.

Nasze pliki cookie nie zapisują takich danych jak hasła, dane kart kredytowych lub podobne. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego i nie zawierają żadnych wirusów.

Pamiętaj o skonfigurowaniu wszystkich przeglądarek na różnych urządzeniach (tabletach, smartfonach, komputerach). Istnieją różne sposoby konfigurowania przeglądarek, dlatego należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” używanej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji.

 

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIEODBIORCY DANYCHPRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

każde działanie w związku z Serwisem

hostingodawca

nie ma miejsca

Oprócz powyższych odbiorców, w zależności od podejmowanych działań, Twoje dane będą udostępniane także następującym podmiotom:

korzystanie z Oprogramowania, Usług dodatkowych lub Pozostałych usług

osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność

nie ma miejsca

dostawcy usług internetowych takich jak pakiet biurowy czy elektroniczna skrzynka pocztowa (w szczególności Google)

tak – *

dostawca oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii Użytkowników na temat naszych usług

tak *

podmiot dostarczający oprogramowanie do wysyłki komunikatów systemowych

tak *

W przypadku usług płatnych ponadto:

dostawca płatności (Autopay S.A. i PayU S.A.)

nie ma miejsca

dostawca oprogramowania do wystawiania faktur

nie ma miejsca

podmiot świadczący obsługę księgową i rachunkową

nie ma miejsca

W przypadku skorzystania z aplikacji dostępnych w AppStore ponadto:

dostawca aplikacji

nie ma miejsca

W przypadku skorzystania z usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych ponadto:

rejestrator domen internetowych

nie ma miejsca

W przypadku skorzystania z usług graficznych dla Twojego sklepu:

podmiot zapewniający usługi graficzne

nie ma miejsca

podjęcie przez Ciebie kontaktu (np. w celu zadania pytania)

dostawca oprogramowania do telefonicznej obsługi klienta

nie ma miejsca

dostawca oprogramowania do obsługi klienta

tak *

dostawcy usług internetowych takich jak pakiet biurowy czy elektroniczna skrzynka pocztowa (w szczególności Google)

tak *

Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przez nas marketingu

podmiot umożliwiający prowadzenie marketingu na podstawie wyświetlanych przez Ciebie treści

tak *

Twoje wejście na stronę Serwisu z ustawieniami przeglądarki zezwalającymi na prowadzenie przez nas działań analitycznych

podmiot umożliwiający prowadzenie działań analitycznych na podstawie Twojego sposobu poruszania się w Serwisie

tak *

wysłanie do Ciebie przesyłki drogą tradycyjną

firma świadcząca usługi kurierskie lub pocztowe

nie ma miejsca

Twoja zgoda na otrzymywanie wiadomości -marketingowych

firma dostarczająca oprogramowanie do mailingu

tak *

podjęcie przez Ciebie kontaktu w sprawie aplikacji Shoper Regulaminy lub Shoper RODO lub wystąpienie zdarzenia powodującego dla nas konieczność konsultacji prawnej

kancelaria prawna

nie ma miejsca

Twoje działania lub zaniechania powodujące dla nas konieczność windykacji

firma windykacyjna

nie ma miejsca

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* Twoje dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej, w szczególności przez podmioty z USA. W takiej sytuacji dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do USA – w przypadkach, które w powyższej tabeli zostały oznaczone gwiazdką. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie przez Administratora we współpracy z tymi podmiotami standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, przyjętych przez Komisję Europejską.. Ponadto niektóre z podmiotów deklarują przekazywanie danych poza EOG na podstawie art. 45 RODO (decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony) bądź art. 46 ust. 2 lit. b RODO (wiążące reguły korporacyjne).