Zarządzanie strefami DNS

Zarządzanie domenami (konkretnie: strefami DNS) pozwala m.in. na przekierowanie poczty domen, tworzenie i przekierowywanie subdomen, dla których zostały podane adresy DNS serwera sklepu. Edycja jest możliwa po pełnym rozpropagowaniu adresów DNS (do 24 godzin).

Edycja stref DNS ma bezpośredni wpływ na działanie domeny oraz powiązanych z nią usług, należy zachować szczególną ostrożność podczas wprowadzania zmian.

Aby zarządzać domenami przejdź do menu: Konfiguracja > Domeny.

Edycja stref DNS domeny:

 1. Z akcji dla wybranej domeny wybierz “Edycję stref DNS”
  Strefy dns edycja
 2. W panelu widoczny jest aktualny dostawca poczty e-mail, oraz możliwość wyboru gotowych ustawień dla:Shoper, Google, Yandex, ZoHo
  Gotowe ustawienia poczty
 3. W zakładce “rekordy DNS” możliwa jest edycja oraz dodanie kolejnych rekordów dla edytowanej domeny oraz subdomen:
  Edycja rekordów DNS
 4. Aby dodać nowy rekord kliknij “Dodaj rekord DNS”, następnie uzupełnij nazwę jeżeli rekord ma dotyczyć subdomeny (dla niektórych typów rekordów nazwa subdomeny jest wymagana), typ oraz wartość:
  Edycja rekordu DNS

Opis dostępnych rekordów

 1. A(IP) – rekord A przypisuje domenie 32 bitowy adres IPv4, jest odpowiedzialny za wyświetlanie strony pod podanym adresem IP. Podanie nazwy subdomeny dla rekordu A jest wymagane!
 2. AAAA(IPv6) – rekord AAAA przypisuje domenie 128 bitowy adres IPv6, jest odpowiedzialny za wyświetlanie strony pod podanym adresem IP, obecnie nie jest konieczne tworzenie rekordu AAAA jednak w przyszłości protokół IPv6 zastąpi starszy IPv4 z tego powodu warto jest z niego korzystać już teraz. Podanie nazwy subdomeny dla rekordu AAAA jest wymagane!
 3. CNAME – rekord CNAME (Canonical Name) jest odpowiedzialny za tworzenie aliasu rekordu A dla domeny. Posiadając dwie subdomeny blog.twojadomena.pl oraz news.twojadomena.pl rekord CNAME pozwala aby news.twojadomena.pl wkazywała na blog.twojadomena.pl, dzięki czemu obydwie subdomeny będą wskazywały ten sam adres IP. Podanie nazwy subdomeny dla rekordu CNAME jest wymagane!
 4. NS – rekord DNS(NS) jest odpowiedzialny za przekierowanie subdomeny na inny serwer, przekierowanie DNS powoduje delegację subdomeny na serwer innego operatora niż Shoper np. ns1.zewnetrznydostawca.net. przekierowana subdomena może być zarządzana niezależnie w innym serwisie. Podanie nazwy subdomeny dla rekordu DNS jest wymagane!
 5. MX – rekord odpowiedzialny za kierowanie ruchu e-mail, dzięki niemu domena może wskazywać stronę sklepu podczas gdy poczta będzie obsługiwana przez innego dostawcę (np. Google). Podanie nazwy subdomeny dla rekordu MX nie jest wymagane
 6. TXT – – rekord TXT pozwalan na dodanie dowolnego tekstu do rekordu domeny m.in. Sender Policy Framework (SPF), niepoprawny rekord może spowodować że cała poczta wychodząca zostanie uznana za spam, rekordy TXT inne niż SPF nie wpływają na pocztę ani inne usługi przypisane do domeny. Podanie nazwy subdomeny dla rekordu TXT nie jest wymagane!
Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂