Jak poprawnie skonfigurować dodatkową wersję językową?

Przygotowanie dodatkowej wersji językowej w sklepie
Shoper składa się z kilku etapów. Zalecane jest przejście przez wszystkie kroki w celu upewnienia się, że nowa wersja językowa będzie działała poprawnie. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że pomimo przetłumaczenia wszystkich fraz, klient nie będzie mógł dokonać zakupu np. dlatego, że sklep nie ma zdefiniowanej płatności dla określonej waluty. Należy pamiętać, że cały proces zakupowy jest ściśle ze sobą powiązany i każdy element, który pojawia się w aktualnej wersji językowej, należy przygotować również dla nowego języka.

Etap I

  Dodanie nowej waluty (krok może zostać pominięty jeśli waluta jest już dodana w sklepie).

 1. Przejdź do Konfiguracja > Ustawienia regionalne > Waluta.

 2. Z listy dostępnych walut wybierz tę, którą chcesz dodać, ustal odpowiedni kurs i pozostałe parametry. Kurs ustalany jest w stosunku do waluty domyślnej, zdefiniowanej dla sklepu.


Uwaga! Ustawienie waluty jako domyślnej możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy w sklepie nie ma żadnych zamówień.

Dodawanie nowego języka

 1. Przejdź do Konfiguracja > Ustawienia regionalne > Język.

 2. Kliknij w ikonę Dodaj język.

 3. Wybierz z dostępnej listy język, który chcesz dodać.


 4. Wybierz walutę przypisaną do danego języka.

 5. Wybierz „tak” lub „nie” w pozycji aktywność oraz zdecyduj, czy będzie to domyślny język sklepu (jeśli chcesz aby dodany język był językiem domyślnym, wybierz „tak”).

 6. Kliknij w przycisk Zapisz.

 7. Z menu pionowego znajdującego się po lewej stronie wybierz zakładkę Frazy.

 8. Aby przetłumaczyć frazę, kliknij w ikonę Edytuj. Należy przetłumaczyć wszystkie frazy znajdujące się na liście.


Po przetłumaczeniu pozycji znajdujących się na liście, wszystkie podstawowe komunikaty, przyciski i inne elementy wyświetlane w sklepie będą miały swój odpowiednik w przygotowywanej wersji językowej. Kolejnym etapem jest dodanie tłumaczeń dla kategorii oraz produktów.

Gotowe tłumaczenia w wersjach językowych:
czeskim, słowackim i rosyjskim z instrukcją instalacji.

Etap II

Tłumaczenie kategorii dla nowego języka

 1. W lewym dolnym rogu panelu administracyjnego zmień ” Język edytowany ” na język, w którym będziesz wprowadzać zmiany.


  Wszelkie zmiany dokonywane od momentu przełączenia, będą widoczne jedynie w wybranej wersji językowej. Nie dotyczy to jedynie grafiki (logo, układ modułów itp.)

 2. Przejdź do zakładki “Asortyment > Kategorie”

 3. Po lewej stronie, na liście kategorii, kliknij w pozycję dla której zamierzasz dodać tłumaczenie. Przy nazwie kategorii widoczna jest ikona flagi oznaczająca, że ” ta kategoria posiada tłumaczenie dla innego języka niż ten, który jest obecnie edytowany


  Na powyższej liście żadna z kategorii nie posiada tłumaczenia dla języka, który aktualnie edytujemy.

 4. W polu „ Nazwa ” wpisz nazwę, pod którą kategoria ma być widoczna w edytowanym języku, a następnie zapisz wprowadzone zmiany.


  Po zapisaniu zmian, flaga zniknie zarówno na liście kategorii jak i przy polu nazwa. Oznacza to, że dla danej kategorii wprowadziliśmy translację. Jest to ta sama kategoria z dwoma różnymi wersjami językowymi.


  Proces należy powtórzyć dla każdej kategorii oraz podkategorii w sklepie. Jeśli któraś z kategorii nie zostanie przetłumaczona, nie będzie ona widoczna w sklepie po wybraniu danego języka.

Tłumaczenie nazwy oraz opisu produktu dla nowego języka

 1. W lewym dolnym rogu panelu administracyjnego zmień ” Język edytowany ” na konkretny język, w którym będziesz wprowadzać zmiany.


 2. Przejdź do zakładki ” Asortyment > Produkty “.

 3. Kliknij w nazwę produktu dla którego zamierzasz dodać tłumaczenie. Przy każdej pozycji widoczna jest ikona flagi oznaczająca, że ” ten produkt posiada tłumaczenie dla innego języka, niż ten, który jest obecnie edytowany


  Za każdym razem kiedy wejdziemy w produkt, który nie posiada translacji zobaczymy komunikat:


  Zgodnie z komunikatem należy edytować każde pole przy którym widoczna jest flaga.

  Poniżej znajduje się lista wszystkich elementów, które można osobno zdefiniować dla każdego języka:

Sekcja Dane podstawowe

 • Nazwa

 • Aktywność

 • Priorytet

 • Produkt polecany

Sekcja Opis

 • Krótki opis produktu

 • Opis produktu

Sekcja Plik

 • można dodać różne pliki dla każdej wersji językowej

Sekcja Pozycjonowanie

 • możliwość edycji wszystkich pozycji znajdujących się w tej sekcji

Podobnie jak w przypadku kategorii, po zapisaniu zmian flaga zniknie zarówno na liście produktów jak i przy wszystkich polach wymagających translacji. Oznacza to, że dla danego produktu dodaliśmy tłumaczenie. Jest to ten sam produkt z dwiema różnymi nazwami przypisanymi do dwóch różnych wersji językowych.


W analogiczny sposób należy postąpić dla wszystkich poniższych elementów:

 • warianty

 • treść wiadomości e-mail

 • wiadomości automatyczne

 • płatności

 • statusy zamówień

 • stany dostępności

 • terminy wysyłki

 • SEO – moduły stylu graficznego

 • jednostki miar

Etap III

Dodanie modułu zmiany języka w sklepie

 1. Przejdź do zakładki Konfiguracja > Wygląd > Aktywny styl graficzny > Moduły


 2. W górnej części wybierz układ (np. strona główna) dla którego chcesz dodać moduł przełączenia języka.

 3. Z lisy dostępnych modułów wybierz moduł Języki i przeciągnij w miejsce w którym chcesz wyświetlać je na stronie sklepu. W ten sam sposób możesz dodać moduł walut.

 4. Zapisz zmiany. Po odświeżeniu strony sklepu pojawi się moduł pozwalający wybrać klientowi preferowany język.

Tłumaczenia modułów dla nowego języka Jeśli w sklepie znajdują się moduły stworzone przez administratora, oprogramowanie Shoper daje możliwość przetłumaczenia ich.

Każdy moduł ma swoją nazwę, która będzie się wyświetlała w panelu administracyjnym w ten sam sposób, niezależnie od wersji językowej. Nazwa nadawana jest na podstawie tytułu, uzupełnionego podczas tworzenia danego modułu.

 1. W lewym dolnym rogu wybierz ” Język edytowany “, dla którego tworzysz moduł.


 2. Przejdź do zakładki Konfiguracja > Wygląd > Aktywy styl graficzny > Moduły i utwórz nowy moduł.

 3. Nadaj mu „ Tytuł ”.

 4. Wybierz tryb modułu i uzupełnij pozostałe pola.


  Po dodaniu modułu, np. na stronie głównej sklepu w polskiej wersji językowej, moduł automatycznie pojawi się również w wersji angielskiej, natomiast będzie on pusty i niewidoczny dla klientów.


 5. W lewym dolnym rogu przełącz ” Język edytowany ” na ten, dla którego chcesz dokonać tłumaczenia modułu.


 6. Wróć do zakładki Konfiguracja > Wygląd > Aktywy styl graficzny > Moduły i wybierz wcześniej utworzony moduł na stronie głównej.


 7. Wpisz dowolną treść oraz nadaj mu tytuł w edytowanym języku.


  Moduł będzie widoczny w obu wersjach językowych, ale w każdej z nich będzie posiadał inną treść.

  Przykład: W panelu administracyjnym język polski został wybrany jako język edytowany. Został utworzony moduł o nazwie “to jest po polsku”, a następnie umieszczono go na stronie głównej.


  Tak wygląda moduł w wersji polskiej:


  Po przełączeniu panelu na edycję języka angielskiego, moduł nadal widoczny jest na stronie głównej.


  Tak wygląda moduł w wersji angielskiej:


  Po stronie sklepu zostanie to wyświetlone w następujący sposób: Wersja polska


  Wersja angielska:


  Tłumaczenie płatności dla nowego języka

 1. W lewym dolnym rogu panelu administracyjnego zmień “Język edytowany” na konkretny język, w którym będziesz wprowadzać zmiany.


 2. Przejdź do zakładki Konfiguracja > Sprzedaż > Płatności.

 3. Utwórz płatnosć dla edytowanego języka


 4. W języku dla którego tworzona jest nowa forma płatności wprowadź wszystkie niezbędne informację

  Pole „Komunikat po złożeniu zamówienia” zostanie wyświetlony w podsumowaniu zamówienia na stronie z podziękowaniem.

  Pole „Komunikat email” wykorzystywane jest w mailu wysyłanym do klienta po złożeniu zakupów.

 5. Wybierz waluty, które ma obsługiwać tłumaczona forma płatności.

  Pamiętaj o wybraniu waluty, która jest zdefiniowana jako domyślna dla danego języka.

  W sklepie istnieją również elementy, których nie można przetłumaczyć i które należy utworzyć na nowo dla konkretnego języka.

Tworzenie dostawy dla nowego języka

 1. W lewym dolnym rogu wybierz ” Język edytowany ” dla którego tworzysz dostawę


 2. Przejdź do zakładki Konfiguracja > Sprzedaż > Dostawy.


 3. Dodaj nową dostawę.

Bardzo ważne jest, aby podczas dodawania nowej dostawy przypisać do niej płatność, która daje możliwość płacenia w walucie domyślnej dla edytowanego języka.

Poniżej zostały zaprezentowane wszystkie elementy, które należy utworzyć osobno dla każdego języka:

 • atrybuty produktów

 • newsletter

 • artykuły

 • strony informacyjne

 • nagłówek i stopka

 • linki

 • sondy

 • szablony wiadomości e-mail

 • dostawy

 • dodatkowe pola formularzy

Uwaga! Artykuł nie dotyczy elementów graficznych zlokalizowanych w Styl Graficzny & Nawigacja —> Aktywny Styl Graficzny oraz Styl Graficzny & Nawigacja —> Galeria Stylów, one są stałe dla wszystkich aktywnych wersji językowych w sklepie.

Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂