Wypróbuj za darmo

  Jak poprawnie skonfigurować dodatkową wersję językową? / Як правильно налаштувати додаткову мовну версію?

  I. Kliknij, aby przejść do instrukcji po polsku
  II. Натисніть тут, щоб перейти до української версії статті

  I. Konfiguracja dodatkowej wersji językowej

  Przygotowanie dodatkowej wersji językowej w sklepie Shoper składa się z kilku etapów. Zalecane jest przejście przez wszystkie kroki w celu upewnienia się, że nowa wersja językowa będzie działała poprawnie. W przeciwnym razie może zdarzyć się, że pomimo przetłumaczenia wszystkich fraz, klient nie będzie mógł dokonać zakupu np. dlatego, że sklep nie ma zdefiniowanej płatności dla określonej waluty. Należy pamiętać, że cały proces zakupowy jest ściśle ze sobą powiązany i każdy element, który pojawia się w aktualnej wersji językowej, należy przygotować również dla nowego języka.

  Etap I

  Dodanie nowej waluty (krok może zostać pominięty jeśli waluta jest już dodana w sklepie)

  1. Przejdź do Ustawienia > Ustawienia regionalne > Waluty
  2. Kliknij Dodaj walutę w prawym górnym rogu ekranu
  3. Z listy dostępnych walut wybierz tę, którą chcesz dodać, ustal odpowiedni kurs i pozostałe parametry. Kurs ustalany jest w stosunku do waluty domyślnej, zdefiniowanej dla sklepu.

  UWAGA: Ustawienie waluty jako domyślnej możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy w sklepie nie ma żadnych zamówień


  Dodawanie nowego języka

  1. Przejdź do Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki
  2. Kliknij w ikonę Dodaj język w prawym górnym rogu ekranu
  3. Wybierz z dostępnej listy język, który chcesz dodać
  4. Wybierz walutę przypisaną do danego języka
  5. Ustal aktywność oraz zdecyduj, czy będzie to domyślny język sklepu
  6. Kliknij w przycisk ZAPISZ
  7. Z menu pionowego znajdującego się po lewej stronie wybierz zakładkę Frazy
  8. Aby przetłumaczyć frazę, kliknij w ikonę Edytuj. Należy przetłumaczyć wszystkie frazy znajdujące się na liście.

  Po przetłumaczeniu pozycji znajdujących się na liście, wszystkie podstawowe komunikaty, przyciski i inne elementy wyświetlane w sklepie będą miały swój odpowiednik w przygotowywanej wersji językowej. Kolejnym etapem jest dodanie tłumaczeń dla kategorii oraz produktów.

  Gotowe tłumaczenia w wersjach językowych:
  czeskim, słowackim, niemieckim i holenderskim z instrukcją instalacji.

   

  Etap II

  Tłumaczenie kategorii dla nowego języka

  1. Przejdź do zakładki Obsługa sklepu> Kategorie
  2. W lewym dolnym rogu panelu administracyjnego zmień język edytowany na język, w którym będziesz wprowadzać zmiany

   Wszelkie zmiany dokonywane od momentu przełączenia, będą widoczne jedynie w wybranej wersji językowej. Nie dotyczy to grafiki (logo, układ modułów itp.).

  3. Po lewej stronie, na liście kategorii, kliknij w pozycję dla której zamierzasz dodać tłumaczenie. Przy nazwie kategorii widoczna jest ikona flagi oznaczająca, że ta kategoria posiada tłumaczenie dla innego języka niż ten, który jest obecnie edytowany. Innymi słowy, należy ją przetłumaczyć.

   Na powyższej przykładowej liście większość z kategorii nie posiada tłumaczenia dla języka, który aktualnie edytujemy.

  4. W polu Nazwa wpisz nazwę, pod którą kategoria ma być widoczna w edytowanym języku, a następnie zapisz wprowadzone zmiany

   Po zapisaniu zmian, flaga zniknie zarówno na liście kategorii jak i przy polu nazwa. Oznacza to, że dla danej kategorii wprowadziliśmy translację. Jest to ta sama kategoria z dwoma różnymi wersjami językowymi.

   Proces należy powtórzyć dla każdej kategorii oraz podkategorii w sklepie. Jeśli któraś z kategorii nie zostanie przetłumaczona, nie będzie ona widoczna w sklepie po wybraniu danego języka.

  Tłumaczenie nazwy oraz opisu produktu dla nowego języka

  1. Przejdź do zakładki Obsługa sklepu > Produkty
  2. W lewym dolnym rogu panelu administracyjnego zmień Język edytowany na konkretny język, w którym będziesz wprowadzać zmiany (lub upewnij się, że wybrany jest poprawny)
  3. Kliknij w nazwę produktu dla którego zamierzasz dodać tłumaczenie. Przy każdej pozycji widoczna jest ikona flagi oznaczająca, że ten produkt posiada tłumaczenie dla innego języka, niż ten, który jest obecnie edytowany – postępuj tak, jak z kategoriami w poprzednim akapicie.

   Za każdym razem kiedy wejdziemy w produkt, który nie posiada translacji zobaczymy komunikat:

   Zgodnie z komunikatem należy edytować każde pole przy którym widoczna jest flaga.

  Poniżej znajduje się lista wszystkich elementów, które można osobno zdefiniować dla każdego języka:

  Sekcja Dane podstawowe

  • Nazwa
  • Aktywność
  • Priorytet
  • Produkt polecany


  Sekcja Opis

  • Krótki opis produktu
  • Opis produktu


  Sekcja Plik

  • można dodać różne pliki dla każdej wersji językowej


  Sekcja Pozycjonowanie

  • możliwość edycji wszystkich pozycji znajdujących się w tej sekcji

  Podobnie jak w przypadku kategorii, po zapisaniu zmian flaga zniknie zarówno na liście produktów jak i przy wszystkich polach wymagających translacji. Oznacza to, że dla danego produktu dodaliśmy tłumaczenie. Jest to ten sam produkt z dwiema różnymi nazwami przypisanymi do dwóch różnych wersji językowych.


  W analogiczny sposób należy postąpić dla wszystkich poniższych elementów:

  • warianty
  • treść wiadomości e-mail
  • wiadomości automatyczne
  • płatności
  • statusy zamówień
  • stany dostępności
  • terminy wysyłki
  • SEO – moduły stylu graficznego
  • jednostki miar

   

  Etap III

  Dodanie modułu zmiany języka w sklepie

  1. Przejdź do zakładki Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny, a następnie do Moduły
  2. W górnej części wybierz układ (np. strona główna) dla którego chcesz dodać moduł przełączenia języka
  3. Z listy dostępnych modułów wybierz moduł Języki i przeciągnij w miejsce w którym chcesz wyświetlać je na stronie sklepu. W ten sam sposób możesz dodać moduł walut.
  4. Zapisz zmiany. Po odświeżeniu strony sklepu pojawi się moduł pozwalający wybrać klientowi preferowany język.

  Tłumaczenia modułów dla nowego języka

  Jeśli w sklepie znajdują się moduły stworzone przez administratora, oprogramowanie Shoper daje możliwość przetłumaczenia ich.

  Każdy moduł ma swoją nazwę, która będzie się wyświetlała w panelu administracyjnym w ten sam sposób, niezależnie od wersji językowej. Nazwa nadawana jest na podstawie tytułu, uzupełnionego podczas tworzenia danego modułu.

  1. Przejdź do zakładki Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny, a następnie do Moduły i utwórz nowy moduł upewniając się, że edytujesz właściwą wersję językową
  2. Nadaj mu Tytuł
  3. Wybierz tryb modułu i uzupełnij pozostałe pola

   Po dodaniu modułu, np. na stronie głównej sklepu w „australijskiej” wersji językowej (zgodnie z przykładem), moduł automatycznie pojawi się również w wersji polskiej, natomiast będzie on pusty i niewidoczny dla klientów


  4. Mając w lewym dolnym rogu wybrany pożądany język (czyli w tym przykładzie – polski lub inny niż angielski – australia) przeedytuj wskazany moduł – możesz uzyskać efekt, w którym w każdym języku będzie on posiadał inną treść

  Po stronie sklepu zostanie to wyświetlone w następujący sposób:

  Wersja australijska:


  Wersja polska:

  Tłumaczenie płatności dla nowego języka

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności
  2. W lewym dolnym rogu panelu administracyjnego zmień język edytowany na konkretny język, w którym będziesz wprowadzać zmiany. Utwórz płatność dla tego języka klikając przycisk w prawym górnym rogu.
  3. W języku dla którego tworzona jest nowa forma płatności wprowadź wszystkie niezbędne informacje:

   Pole Komunikat po złożeniu zamówienia zostanie wyświetlony w podsumowaniu zamówienia na stronie z podziękowaniem

   Pole Komunikat email wykorzystywane jest w mailu wysyłanym do klienta po złożeniu zakupów

  4. Wybierz waluty, które ma obsługiwać tłumaczona forma płatności

   Pamiętaj o wybraniu waluty, która jest zdefiniowana jako domyślna dla danego języka

   W sklepie istnieją również elementy, których nie można przetłumaczyć i które należy utworzyć na nowo dla konkretnego języka.

  Tworzenie dostawy dla nowego języka

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy dostawy
  2. W lewym dolnym rogu wybierz język edytowany dla którego tworzysz dostawę i utwórz dostawę klikając przycisk w prawym górnym rogu
  3. Bardzo ważne jest, aby podczas dodawania nowej dostawy przypisać do niej płatność, która daje możliwość płacenia w walucie domyślnej dla edytowanego języka.

   Poniżej zostały zaprezentowane wszystkie elementy, które należy utworzyć osobno dla każdego języka:

   • atrybuty produktów
   • newsletter
   • artykuły
   • strony informacyjne
   • nagłówek i stopka
   • linki
   • sondy
   • szablony wiadomości e-mail
   • dostawy
   • dodatkowe pola formularzy

   

  II. Як правильно налаштувати додаткову мовну версію?

  Підготовка додаткової мовної версії в магазині Shoper складається з кількох етапів. Рекомендується виконати всі кроки, щоб нова мова працювала правильно. Інакше може статися так, що, незважаючи на переклад усіх фраз, клієнт не зможе здійснити покупку, наприклад, через те, що в магазині немає визначеного платежу за певну валюту. Слід пам’ятати, що весь процес покупки тісно пов’язаний, і кожен елемент, який з’являється в поточній мові, також повинен бути підготовлений для нової мови.

  І етап

  Додавання нової валюти (цей крок можна пропустити, якщо валюта вже додана в магазині)

  1. ​​Перейдіть до пункту Ustawienia > Ustawienia regionalne > Waluty
  2. Натисніть кнопку Dodaj walutę у верхньому правому куті екрана
  3. Зі списку доступних валют виберіть ту, яку хочете додати, встановіть відповідну ставку та інші параметри. Ставка встановлюється відносно типової валюти, визначеної для магазину.

   УВАГА: Встановлення валюти як типову можливе лише тоді, коли в магазині немає замовлень


  Додавання нової мови

  1. Перейдіть до пункту Ustawienia > Ustawienia regionalne > Języki
  2. Натисніть кнопку Dodaj język у верхньому правому куті екрана
  3. Виберіть мову, яку ви хочете додати, зі списку доступних
  4. Виберіть валюту, призначену для вашої мови
  5. Встановіть aktywność та визначте, чи буде мова типовою
  6. Натисніть кнопку ZAPISZ
  7. У вертикальному меню ліворуч виберіть вкладку Frazy
  8. Щоб перекласти фразу, натисніть кнопку Edytuj. Ви повинні перекласти всі фрази зі списку.

  Після перекладу елементів зі списку всі базові повідомлення, кнопки та інші елементи, показані в магазині, матимуть свій еквівалент у приготовленій мові. Наступним кроком є ​​додавання перекладів для категорій і продуктів.

  Готові переклади в мовних версіях: чеська, словацька, німецька та нідерландська з інструкціями по установці.

   

  ІІ етап

  Переклад категорії для нової мови

  1. Перейдіть на вкладку Obsługa sklepu> Kategorie
  2. У нижньому лівому куті панелі адміністратора змініть мову, яку ви редагуєте, на певну мову, в якій ви збираєтеся вносити зміни

   Будь-які зміни, внесені з моменту переключення мови, будe виднo лише у вибраній мовній версії. Це не стосується графіки (логотипи, макет модуля тощо).

  3. Ліворуч, у списку категорій, натисніть на елемент, для якого ви бажаєте додати переклад. Поряд з назвою категорії буде показано значок прапорця, яка вказує на те, що категорія має переклад для мови, відмінної від тієї, яку зараз редагують. Іншими словами, його потрібно перекладати.

   У наведеному вище списку прикладів жодна з категорій не має перекладу для мови, яку ми зараз редагуємо.

  4. У полі Nazwa введіть назву, під якою ви бажаєте, щоб категорія з’являлася мовою, яку ви редагуєте, а потім збережіть зміни

   Після збереження змін прапорець зникне як у списку категорій, так і біля поля імені. Це означає, що ми ввели переклад для даної категорії. Це та сама категорія з двома різними мовними версіями.

   Повторіть процес для кожної категорії та підкатегорії в магазині. Якщо будь-яку з категорій не буде перекладено, її не буде показано в магазині після вибору мови.


  Переклад назви та опису продукту новою мовою

  1. Перейдіть на вкладку Obsługa sklepu > Produkty
  2. У нижньому лівому куті панелі адміністрування змініть мову, яку ви редагуєте, на певну мову, у якій ви збираєтеся внести зміни (або переконайтеся, що вибрана мова є правильною)
  3. Виберіть назву продукту, для якого ви збираєтеся додати переклад. Кожен з елементів має значок прапора, що вказує на те, що цей продукт має переклад на мову, відмінну від тієї, яка зараз редагується – виконайте дії, як у категоріях у попередньому параграфі.

   Кожного разу, коли ми заходимо в продукт, який не має перекладу, ми побачимо таке повідомлення:

   Відповідно до повідомлення, кожне поле з прапорцем має бути відредаговано.

  Нижче наведено список усіх елементів, які можна визначити окремо для кожної мови:

  • Pозділ Dane podstawowe
  • Nazwa
  • Aktywność
  • Priorytet
  • Produkt polecany


  Pозділ Opis

  • Krótki opis produktu
  • Opis produktu


  Pозділ Plik

  • ви можете додати різні файли для кожної мовної версії


  Pозділ Pozycjonowanie

  • ви можете редагувати всі елементи у цьому розділі

  Як і у випадку з категоріями, після збереження змін прапорець зникне як у списку товарів, так і в усіх полях, які потребують перекладу. Це означає, що ми додали переклад для даного продукту. Це той самий продукт з двома різними назвами, призначеними для двох різних мовних версій.


  Виконайте аналогічно для всіх наступних елементів:

  • warianty
  • treść wiadomości e-mail
  • wiadomości automatyczne
  • płatności
  • statusy zamówień
  • stany dostępności
  • terminy wysyłki
  • SEO – moduły stylu graficznego
  • jednostki miar

   

  ІІІ етап

  Додавання модуля зміни мови в магазині

  1. Перейдіть на вкладку Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny, а потім до Moduły
  2. У верхній частині виберіть макет (наприклад, домашню сторінку – strona główna), для якого потрібно додати модуль переключення мови
  3. Зі списку доступних модулів виберіть модуль Мови і перетягніть його в те місце, де ви хочете їх відобразити на сайті магазину. Так само можна додати валютний модуль.
  4. Збережіть зміни. Після оновлення сторінки магазину з’явиться модуль, який дозволяє клієнту вибрати бажану мову.

  Переклад модулів для нової мови
  Якщо в магазині є модулі, створені адміністратором, програмне забезпечення Shoper дозволяє їх перекласти.

  Кожен модуль має свою назву, яка буде відображатися в панелі адміністратора однаково, незалежно від мовної версії. Ім’я дається на основі заголовка, який було додано під час створення модуля.

  1. Перейдіть на вкладку Wygląd i treści > Wygląd sklepu > Obecny szablon graficzny, а потім до Moduły і створіть новий модуль, переконавшись, що ви редагуєте правильну мовну версію
  2. Дайте йому Tytuł (назву)
  3. Виберіть режим модуля та заповніть решту полів

   При додаванні модуля, наприклад на домашній сторінці магазину в «австралійській» мовній версії (як показано в прикладі), модуль автоматично з’явиться українською мовою, але він буде порожнім і не буде видний для клієнтів


  4. Вибравши потрібну мову в нижньому лівому куті (тобто в цьому прикладі – польська або інша, ніж англійська – Австралія), відредагуйте вказаний модуль – ви зможете отримати ефект, при якому він матиме різний зміст на кожній мові


  На сторінці магазину він буде показуватись таким чином:


  Австралійська версія:


  Польська версія:

  Переклад платежів на нову мову

  1. Перейдіть на вкладку Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności
  2. У нижньому лівому куті панелі адміністратора змініть мову, яку ви редагуєте, на певну мову, в якій ви збираєтеся вносити зміни. Створіть платіж для цієї мови, натиснувши кнопку у верхньому правому куті.
  3. Мовою, для якої створюється новий спосіб оплати, введіть всю необхідну інформацію:

   Поле Komunikat po złożeniu zamówienia буде показано в підсумку замовлення на сторінці подяки.

   Поле Komunikat email використовується в електронному листі, надісланому клієнту після оформлення покупки.

  4. Виберіть валюти, які будуть підтримуватися перекладеним способом оплати

   Обов’язково виберіть валюту, яка визначається як типова для мови

   У магазині також є предмети, які неможливо перекласти і які потрібно відтворити для певної мови.

  Створити доставку для нової мови

  1. Перейдіть на вкладку Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy dostawy
  2. У нижньому лівому куті виберіть мову, якy ви редагуєте, для якої ви створюєте доставку, і створіть доставку, натиснувши кнопку у верхньому правому куті
  3. Під час додавання нової доставки дуже важливо призначити їй платіж, здатний платити в типовій валюті для мови, яку ви редагуєте

   Нижче наведено всі елементи, які потрібно створити окремо для кожної мови:

   • atrybuty produktów
   • newsletter
   • artykuły
   • strony informacyjne
   • nagłówek i stopka
   • linki
   • sondy
   • szablony wiadomości e-mail
   • dostawy
   • dodatkowe pola formularzy

  Przetestuj sklep internetowy
  Shoper przez 14 dni za darmo

  Podając maila akceptujesz Regulamin i Politykę Prywatności