Słownik e-commerce

Poznaj kluczowe pojęcia, które pomogą ci w lepszym zrozumieniu procesów, narzędzi i usług sprzedaży w internecie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
API

Zestaw reguł umożliwiający różnym systemom wzajemną komunikację. Pośrednik między kodem, którym dysponujemy, a innym zewnetrznym systemem czy aplikacją. Przykładowo API udostępnione przez Allegro umożliwia komunikację między Allegro a platformami sklepów internetowych.

AuthInfo

Kod AuthInfo jest to ciąg znaków umożliwiający dokonanie przeniesienia domeny do innego operatora. Jest poufny i nie powinien być przekazywany osobom trzecim, dlatego firmy wydają go po przesłaniu odpowiedniego wniosku. Rejestrator domeny ma obowiązek go udostępnić na życzenie abonenta.

B
B2B

ang. business to business – rodzaj biznesu polegający na wzajemnej relacji np. sprzedaży odbywającej się między dwiema firmami. W modelu B2B sprzedajemy produkty lub realizujemy usługi dla innych firm.

B2C

ang. business to consumer – rodzaj biznesu, w którym produkty lub usługi są sprzedawane przez firmy klientom indywidualnym.

C
C2B

ang. consumer to business – odmiana sektora B2C, w którym klient świadczy usługę czy sprzedaż wobec firmy. Przykładem może być umieszczanie w serwisach ogłoszeniowych ofert zakupu, na które odpowiadają firmy.

C2C

ang. consumer to consumer – rodzaj biznesu, w którym wymiana usług lub sprzedaż produktów odbywa się między klientami indywidualnymi. Model ten pojawia się często w serwisach jak Allegro, Gumtree czy OLX.

CPA

ang. cost per aquisition/cost per action – koszt pozyskania założonej przez nas, korzystnej aktywności dokonanej przez użytkownika np. zakupu w sklepie internetowym czy rejestracji.

CPC

ang. cost per click, czyli koszt za pojedyncze kliknięcie w reklamę. Obliczany jako stosunek kosztów poniesionych na reklamę do sumy kliknięć.

CPM

ang./łac. cost per mille, koszt tysiąca wyświetleń kreacji reklamowej lub dotarcia do tysiąca odbiorców.

CSS

Język służący do opisywania, w jaki sposób ma się wyświetlać strona internetowa.

CSV

ang. comma-separated values czyli [plik] z wartościami oddzielonymi przecinkami. Format pliku tekstowego, który może być użyty do wymiany danych między aplikacjami np. do importu i eksportu produktów. W tym prostym zapisie przecinki pełnią funkcję rozdzielnika między kolumnami.

CTA

Wezwanie do działania czyli ang. call to action. Zawołanie w reklamie, często podawane w formie przycisku np. kup teraz, zobacz, sprawdź, zarejestruj się, dowiedz się więcej, skorzystaj z promocji itd.

CTR

ang. click through rate, czyli współczynnik kliknięć. Stosunek liczby kliknięć do liczby wyświetleń (lub otwarć w wypadku email marketingu). Mówi, jak wiele osób zostało przekonanych do kliknięcia w link, przez co w dużej mierze określa jakość kreacji reklamowej.

D
DPA

ang. dynamic product ads – dynamiczne reklamy produktowe. Typ reklamy na Facebooku łączącej się z katalogiem produktów i wyświetlającej odpowiednie produkty użytkownikom. Przykładowym zastosowaniem takiej reklamy jest stworzenie remarketingu dynamicznego np. poprzez wyświetlenie użytkownikom Facebooka produktów, które oglądali lub dodali do koszyka, ale nie zakupili w naszym sklepie. Możemy również prezentować reklamy katalogowe osobom, które nie miały jeszcze styczności z nasza marką. Produkty z katalogu wypełniają kreację reklamową (np. karuzelę czy kolekcję na Facebooku), co znacząco przyspiesza tworzenie reklam.

E
ERP

System do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning). W e-commerce pomagają między innymi w synchronizowaniu stanów magazynowych, przez co ułatwiają współpracę różnych działów w firmie. Integracje ERP z Shoperem znajdziesz pod shoper.pl/integracje/erp.

F
FAQ

ang. frequently asked questions – zbiór najczęściej zadawanych pytań na dany temat.

G
Google AdWords / Google Ads

System reklamowy Google umożliwiający wyświetlenie linków sponsorowanych w sieci reklamowej i wyszukiwerce. Dziś funkcjonuje pod nazwą Google Ads.

H
HTML

Bazujący na zamkniętych w ostrych nawiasach język wykorzystywany w tworzeniu stron internwtowych.

I
IDN

ang. Internationalized Domain Name – domena posiadająca znaki charakterystyczne dla dango kraju czyli np. polskie znaki z tzw. „ogonkami”. Więcej na temat domen tego typu przeczytasz w naszym poradniku.

IVR

ang. interactive voice response – interaktywna odpowiedź głosowa, czyli menu głosowe, które dzwoniący może usłyszeć na infolinii firmy, z którą się kontaktuje. Zazwyczaj wymieniane są cyfry, które należy wybrać, aby połączyć się z wybranym działem. W naszym poradniku znajdziesz informacje, jak stworzyć dobre menu IVR.

J
JavaScript

Język programowania używany głównie na stronach internetowych. Umożliwia tworzenie różnego rodzaju interakcji na stronie i elementów bardziej zaawansowanych, na które nie pozwala HTML i CSS: zaawansowanych animacji, tworzenia interaktywnych map, pop-upów, zbierania informacji o użytkowników (np. przez piksel Facebooka czy Google Analytics) itd.

K
KPI

ang. key performance indicators, czyli kluczowe wskaźniki efektywności. Mierniki, które zakładamy jako cele biznesowe czy sprzedażowe, mierzące efektywność firmy. Możemy wymienić wiele wskaźników z różnych dziedzin np. średni czas realizacji zamówienia, średnia wartość koszyka w sklepie internetowym, zysk netto, liczba reklamacji. W marketingu internetowym będą to wskaźniki powiązane bezpośrednio z reklamą. Przykładowo zakładamy, jaką ilość zamówień z danego kanału chcemy osiągnąć w ciągu kwartału, ile kliknięć czy wyświetleń powinna mieć satysfakcjonująca dla nas kreacja reklamowa itd.

O
OR

ang. open rate, czyli procentowy wskaźnik otwarć, mówiący, ile osób otworzyło nadesłaną przez nas wiadomość.

P
PLA

ang. product listing ads czyli reklamy produktowe. Format reklamy dedykowany e-commerce. Tekstowo-graficzna przeglądarka produktów u góry lub z prawej strony wyników wyszukiwania bądź w zakładce Zakupy w Google.

PWA

ang. progressive web apps – aplikacja mobilna uruchamiana jak zwykła strona internetowa, ale stwarzająca wrażenie przygotowanej specjalnie natywnej aplikacji. Umożliwia natychmiastowe ładowanie sklepu, nawet przy ograniczonym dostępie do internetu, uruchamia się w trybie pełnoekranowym i daje większą wygodę niż oglądanie strony w przeglądarce. Jest to szczególnie przydatne, zważywszy na dominację ruchu mobilnego w internecie nad ruchem z komputerów stacjonarnych.

R
ROAS

ang. return on advertising spending czyli zwrot z wydatków na reklamę. Przychód wygenerowany przez wykorzystany budżet. Obliczony w prosty sposób, przez podział przychodów przez wydatki, wyrażony procentowo. W teorii każda dodatnia wartość sugeruje, że udało się odnieść zysk.

RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ang. GDPR. Jego celem jest ujednolicenie prawa dotyczącego przetwarzania danych w obrębie UE i uregulowanie wymogów bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Wprowadza wysokie kary administracyjne za nieprzestrzeganie prawa. Więcej na jego temat możesz się dowiedzieć z nagrania webinaru przygotowanego z kancelarią Legal Geek.

ROI

Zwrot z inwestycji czyli ang. return on investment. Wskaźnik efektywności wyrażany w procentach używany by zmierzyć skuteczność działań biznesowych. Różnica między zyskiem z inwestycji, a wkładem w nią jest dzielona przez wkład z inwestycji. (zysk - wkład)/wkład. Dodatni ROI mówi, że inwestycja jest opłacalna, a ujemny – wręcz przeciwnie.

S
SaaS

ang. Software as a Service – usługa dostarczania oprogramowania na zasadzie subskrypcji (abonamentu). Aplikacja przechowywana jest na serwerach dostawcy, co likwiduje konieczność posiadania własnego serwera. Klienta nie interesuje sprzęt, ani środowisko pracy. Zazwyczaj – tak jak w wypadku oprogramowania Shoper – klient nie musi wiązać się z dostawcą umową. To rodzaj usługi w tzw. chmurze.

SEM

ang. search engine marketing – marketing w wyszukiwarkach internetowych (przede wszystkim w Google). Wykorzystuje płatne wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce.

SEO

ang. search engine optimization – działania mające na celu poprawienie pozycji strony w bezpłatnych wynikach wyszukiwania. Są związane przede wszystkim z tworzeniem unikatowych i angażujących dla użytkowników treści, jednocześnie zgodnych z technicznymi wytycznymi.

SKU

ang. stock keeping unit – jednostka magazynowa; unikatowy ciąg znaków identyfikujący produkt: jego producenta, markę, kolor czy rozmiar (każdy wariant magazynowy produktu ma inny numer SKU). Pomocny w śledzeniu stanów magazynowych. W przeciwieństwie do numerów EAN czy GTIN tyczy się sprzedawcy, a nie wytwórcy towaru. Pomaga w zarządzaniu stanami magazynowymi w sklepie internetowym i ułatwia sprzewdzanie dostępności produktu u dostawców.

SSL

ang. secure socket layer – rodzaj protokołu zapewniającego bezpieczny przesył informacji na stronie internetowej. Certyfikat SSL świadczy o poufności transmitowanych danych. Informacje o certyfikacie SSL w sklepie Shoper znajdziesz na naszej stronie.

T
TL;DR

ang. too long; didn't read – skrót oznaczający „za długie; nie przeczytałem”. Używany np. jako komentarz w sytuacjach, gdy treść była zbyt długa i nużąca, aby ją przeczytać. Zaznacza się nim również streszczenie tekstu w internecie.

U
URL

Ujednolicony format służący do odnoszenia się do różnych zasobów w internecie. Najczęściej rozumiemy przez niego po prostu adres strony www.

UX

ang. user experience – doświadczenia użytkownika z użytkowania produktu, ale również aplikacji czy strony internetowej. User Experience Design – działania podejmowane, aby zwiększyć użyteczność i funkcjonalność (np. sklepu internetowego) przy jednoczesnym zachowaniu dobrego projektu graficznego i łatwego oraz intuicyjnego użytkowania.

X
XML

Uniwersalny standard przeznaczony do reprezentowania danych w formie odpowiednio ułożonych struktur. W pliku XML mogą zawierać się informacje na temat produktów dostępnych w sklepie internetowym. Wykorzystują go np. porównywarki cenowe, reklamy produktowe na Facebooku czy integracje z hurtowniami. Pozwala na zapis złożonych map strony i danych. Zawiera także inne informacje np. o ostatniej modyfikacji czy rodzaju przetwarzanych danych (w przeciwieństwie do prostego pliku CSV).