🔥 Nowy mechanizm ustawiania promocji, w tym promocje na wybrane warianty. Dowiedz się więcej.

Dostępne zmienne w szablonach graficznych Shoper.pl

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2024

WAŻNE! Poniższa treść przeznaczona jest tylko dla zaawansowanych użytkowników i nie jest objęta wsparciem technicznym. Dodatkowe informacje znajdziesz w: Theme development w ramach serwisu Shoper Developers.

Lista zmiennych dostępnych w każdym szablonie. Jeden szablon reprezentuje jedną akcję kontrolera.

Dostępne we wszystkich

$user – Logic_UserOnline aktualnego użytkownika

$path – ścieżka bezwzględna (http) sklepu

$layout

$footergroups – Logic_SkinFooterGroupList lista grup z linkami do stopki

$headerlinks – Logic_SkinHeaderLinkList lista linków w nagłówku

$banners – Logic_BannerList wylosowana lista bannerów do wyświetlenia na stronie

$breadcrumbs – aktualne położenie w sklepie (ścieżka)

$user_logged (bool) – czy użytkownik jest zalogowany

$showprices (bool) – czy pokazywać ceny produktów (stan zalogowania i odpowiednie opcje w panelu administracyjnym)

$frontcontroller

$skin – Logic_SkinVariant aktualny styl graficzny

$skin_settings

$user_css (bool) – czy styl graficzny posiada niepusty plik user.css

$user_js (bool) – czy styl graficzny posiada niepusty plik user.js

$request_uri – adres bieżącej strony

$QUANTITY_PRECISION – dokładność (ilość miejsc po przecinku) do stosowania przy ilości produktów

$flash_messages – lista komunikatów do wyświetlenia

$seo_title – tytuł (<title>) strony

$seo_keywords – słowa kluczowe

$seo_description – opis (<meta>)

$body_class – sugerowana klasa do zastosowania w tagu <body>, pozwala na identyfikowanie i stylowanie dokumentu tylko na konkretnych podstronach/akcjach

$body_id – sugerowane ID do zastosowania w tagu <body>, pozwala na identyfikowanie i stylowanie dokumentu tylko na konkretnych obiektach (np. „shop_product13”)

/scripts/basket/index.tpl – główny widok koszyka

$shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy

$payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności

$shipping_countries – tablica kod kraju > nazwa do listy krajów dostawy

$shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler

$country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler

$shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler

$allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji

$promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)

$promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie

Skopiuj
$promos = array(
array(
'desc'=&gt; "...", //opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów
'val'=&gt; ..., //procent zniżki
'price'=&gt; ..., //wartość kwotowa zniżki
'float'=&gt; ..., //wartość w formacie liczbowym
),
...
);

$quantity – tablica id produktuilość (float)

$quantity_error

$shipping_id – ID wybranej formy dostawy

$payment_id – ID wybranej płatności

$shipping_country – kod kraju dostawy

$sum – suma zamówienia (float)

$sum_noship – suma zamówienia (float) bez kosztów dostawy

$currencymap – sformatowana kwota 1234.56, użycie w basketHandler

$showpromocodes (int) – 1 lub 0, czy włączyć używanie kodów promocyjnych

/scripts/basket/step2.tpl – forma zakupu (logowanie, rejestracja, jednorazowe)

$shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy

$payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności

$shipping_countries – tablica kod krajunazwa do listy krajów dostawy

$shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler

$country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler

$shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler

$allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji

$promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)

$promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie

Skopiuj
$promos=<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( 'desc'=&gt;"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów 'val'=&gt;...,//procent zniżki 'price'=&gt;...,//wartość kwotowa zniżki 'float'=&gt;...,//wartość w formacie liczbowym ), ... );

/scripts/basket/address.tpl – formularz danych do wysyłki/faktury

$shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy

$payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności

$shipping_countries – tablica kod kraju > nazwa do listy krajów dostawy

$shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler

$country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler

$shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler

$allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji

$promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)

$promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie

Skopiuj
$promos=<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( 'desc'=&gt;"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów 'val'=&gt;...,//procent zniżki 'price'=&gt;...,//wartość kwotowa zniżki 'float'=&gt;...,//wartość w formacie liczbowym ), ... );

$additional_fields – Logic_AdditionalFieldList lista pól dodatkowych formularza

$TYPE_TEXT – Logic_AdditionalField::TYPE_TEXT, stała pola typu tekstowego

$TYPE_CHECKBOX – Logic_AdditionalField::TYPE_CHECKBOX, stała pola do zaznaczania

$comment_value – dodatkowe informacje umieszczone przez użytkownika w formularzu, wartość z $_POST lub później z sesji

$address_type – typ wybranego adresu (firma || osoba prywatna), wartość z POST lub później z sesji

$different_value – zaznaczone „inny adres dostawy”, wartość z POST lub później z sesji

$additional_error – tablica nazwa polakomunikat błędu dla pól dodatkowych (walidacja POST)

$comment_error – ewentualny komunikat błędu dla komentarza do zamówienia (walidacja POST)

$mode – tryb zamówienia, „user” dla użytkownika zarejestrowanego, „register” dla nowego, „single” dla zamówienia bez rejestracji

$additional_value – tablica nazwa polawartość dla pól dodatkowych

$table1 – tablica pól grupy pierwszej (imię, nazwisko, email, hasło, telefon)

$table2 – tablica pól grupy drugiej (dane adresowe)

$table3 – tablica pól grupy trzeciej (adres do wysyłki)

Wszystkie trzy tabele pól mają strukturę:

Skopiuj
$tableX=<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( 'mail'=&gt;<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( 'name'=&gt;'mail',//nazwa (name="") pola 'obligatory'=&gt;<span class="kw4">true</span>,//bool, czy obowiązkowe 'label'=&gt;"E-mail",//opis słowny pola 'type'=&gt;'text',//text, passwor lub select 'value'=&gt;"",//wartość 'hint'=&gt;"wpisz swój adres",//komentarz do pola 'list'=&gt;<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>(),//tylko dla type == select, tablica asocjacyjna wartości do wyboru ), .... );

/scripts/basket/step3.tpl – podsumowanie zakupów

$shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy

$payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności

$shipping_countries – tablica kod krajunazwa do listy krajów dostawy

$shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler

$country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler

$shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler

$allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji

$promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)

$promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie

Skopiuj
$promos=<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( 'desc'=&gt;"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów 'val'=&gt;...,//procent zniżki 'price'=&gt;...,//wartość kwotowa zniżki 'float'=&gt;...,//wartość w formacie liczbowym ), ... );

$shipping – Logic_ShippingMethod wybrana forma dostawy

$shipping – Logic_ShippingMethod wybrana forma dostawy

$payment – Logic_PaymentMethod wybrana płatność

$delivery – Logic_ProductDelivery czas dostawy

$discount – sumaryczna zniżka

$data – dane adresowe zamówienia

$sum – suma zamówienia

/scripts/basket/done.tpl – potwierdzenie zamówienia

$shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy

$payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności

$shipping_countries – tablica kod kraju > nazwa do listy krajów dostawy

$shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler

$country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler

$shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler

$allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji

$promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)

$promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie

Skopiuj
$promos=<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( 'desc'=&gt;"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów 'val'=&gt;...,//procent zniżki 'price'=&gt;...,//wartość kwotowa zniżki 'float'=&gt;...,//wartość w formacie liczbowym ), ... );

$payment_message – komunikat płatności

$snippet_order – dodatkowe informacje (integracje) od administratora sklepu

/scripts/basket/finished.tpl – potwierdzenie płatności po zamówieniu

$shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy

$payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności

$shipping_countries – tablica kod kraju > nazwa do listy krajów dostawy

$shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler

$country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler

$shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler

$allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji

$promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)

$promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie

Skopiuj
$promos=<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( 'desc'=&gt;"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów 'val'=&gt;...,//procent zniżki 'price'=&gt;...,//wartość kwotowa zniżki 'float'=&gt;...,//wartość w formacie liczbowym ), ... );

$payment_outputzwrot ze systemu płatności

$msg – informacja tekstowa o dokonaniu płatności lub błędzie

/scripts/categories/list.tpl – lista kategorii

$view – tryb listowania: full, desc lub name

$categories – Logic_CategoryList lista kategorii

/scripts/contact/index.tpl – formularz kontaktowy

$data – tablica asocjacyjna nazwa polawartość, zwracana jest po wysłaniu w przypadku błędu

$data_error – tablica asocjacyjna nazwa pola komunikat błędu

/scripts/index/index.tpl – strona główna

$articles – Logic_NewsList lista artykułów do wyświetlenia

$view – tryb wyświetlania produktów na liście: name (same nazwy), desc (nazwa i opis), phot (nazwa i zdjęcie), full (wszystko)

$products – Logic_ProductList lista produktów

$paginator – informacje o stronnicowaniu z Zend_Paginator::getPages()

/scripts/info/index.tpl – strona informacyjna

$page – Logic_AboutPage strona informacyjna

/scripts/links/index.tpl – lista partnerów (wymiana linkami)

$links – Logic_LinkList lista linków

/scripts/login/login.tpl – formularz logowania

$passlink – adres do formularza z przypomnieniem hasła

/scripts/login/passremind.tpl – przypomnienie hasła (krok 1.)

$remindmail – podany adres (po wykonaniu POST), w przypadku błędu

$data_error – tablica nazwa pola > błąd komunikatów (po wykonaniu POST)

/scripts/login/passremind2.tpl – przypomnienie hasła (krok 2.)

$data_error – tablica nazwa polabłąd komunikatów (po wykonaniu POST)

/scripts/login/register.tpl – formularz rejestracyjny

$additional_fields – Logic_AdditionalFieldList lista pól dodatkowych formularza

$TYPE_TEXT – Logic_AdditionalField::TYPE_TEXT, stała pola typu tekstowego

$TYPE_CHECKBOX – Logic_AdditionalField::TYPE_CHECKBOX, stała pola do zaznaczania

$address_type – typ wybranego adresu (firma || osoba prywatna), wartość z POST

$additional_error – tablica nazwa pola > komunikat błędu dla pól dodatkowych (walidacja POST)

$mode – tryb rejestracji, „full” dla pełnych danych adresowych, „simple” dla podstawowych (ustawienia rejestracji w Panelu Administracyjnym)

$additional_value – tablica nazwa pola > wartość dla pól dodatkowych

$table1 – tablica pól grupy pierwszej (email, hasło, jeżeli $mode = „full” : imię, nazwisko, telefon)

$table2 – tablica pól grupy drugiej (adres), jeżeli $mode = „full”, w przeciwnym wypadku pusta

Zmienne $tableX mają taką samą składnie jak w: /scripts/basket/address.tpl.

/scripts/news/index.tpl – strona z artykułem

$article – Logic_News artykuł

/scripts/news/list.tpl – lista artykułów

$articles – Logic_NewsList lista artykułów

/scripts/newsletter/unsign.tpl – formularz wypisania z newslettera

$email – email do wpisania w pole

$data_error – tablica asocjacyjna nazwakomunikaty błędów (walidacja POST)

/scripts/off/index.tpl – strona zastępcza dla wyłączonego sklepu

$msg – komunikat o wyłączeniu sklepu

/scripts/panel/address-edit.tpl – edycja i dodawanie adresu

$address_id – ID adresu Logic_UserAddress lub 0 jeżeli dodawanie nowego

$table – tabela pól formularza, ma taką samą składnie jak w /scripts/basket/address.tpl

$default1 – wartość pola „adres domyślny” w przypadku błędu (walidacja POST)

$default2 – wartość pola „domyślny adres dostawy” w przypadku błędu (walidacja POST)

$show_default1 – czy pokazać checkbox „ustaw jako adres domyślny” (edytowany/dodawany adres nim nie jest)

$show_default2 – czy pokazać checkbox „ustaw jako domyślny adres dostawy” (edytowany/dodawany adres nim nie jest)

/scripts/panel/address.tpl – lista adresów użytkownika

Brak dodatkowych zmiennych, ponad ogólnodostępne.

/scripts/panel/comments.tpl – lista komentarzy do produktów

Brak dodatkowych zmiennych, ponad ogólnodostępne.

/scripts/panel/edit.tpl – edycja podstawowych danych konta

$additional_fields – Logic_AdditionalFieldList lista pól dodatkowych formularza

$TYPE_TEXT – Logic_AdditionalField::TYPE_TEXT, stała pola typu tekstowego

$TYPE_CHECKBOX – Logic_AdditionalField::TYPE_CHECKBOX, stała pola do zaznaczania

$data – tablica asocjacyjna pól nazwawartość w przypadku błędu (walidacja POST)

$data_error – tablica asocjacyjna nazwakomunikaty błędów (walidacja POST)

/scripts/panel/favourites.tpl – lista produktów w przechowalni

Brak dodatkowych zmiennych, ponad ogólnodostępne.

/scripts/panel/index.tpl – strona główna panelu klienta

$orders – Logic_OrderList lista 5 najnowszych zamówień

$orders_links – tablica ID zamówienia > link do szczegółów zamówień z powyższej listy

$orders_alllink (bool) – czy zamówień jest więcej niż 5 i powinien zostać wyświetlony link „pokaż wszystkie”

$billing_address – Logic_UserAddress – domyślny adres użytkownika

$shipping_address – Logic_UserAddress – domyślny adres dostawy

$comments_count – liczba komentarzy użytkownika

$orders_count – łączna liczba zamówień

$favourites_count – liczba produktów w przechowalni

/scripts/panel/orders.tpl – lista zamówień

$orders – Logic_OrderList lista wszystkich zamówień użytkownika

$config_confirm (bool) – czy zamówienia wymagają potwierdzenia (wg ustawień sklepu)

$show_invoice (bool) – dostępność faktur w zamówieniach (wg ustawień sklepu)

/scripts/panel/order.tpl – szczegóły zamówień

$order – Logic_Order zamówienie

$config_confirm (bool) – czy zamówienia wymagają potwierdzenia (wg ustawień sklepu)

$show_invoice (bool) – dostępność faktur w zamówieniach (wg ustawień sklepu)

/scripts/panel/password.tpl – formularz zmiany hasła

$data_error – tablica asocjacyjna nazwa komunikaty błędów (walidacja POST)

/scripts/panel/payment.tpl – formularz opłacenia zamówienia

$order – Logic_Order zamówienie

$payment_form – formularz płatności jeżeli online

$payment_message – instrukcje opłacenia zamówienia, jeżeli płatność offline

/scripts/plugin/execute.tpl – plik pomocniczy dla pluginów

Plik służy do wywoływania pluginów i powinien mieć stałą zawartość:

Skopiuj
{<a href="http://www.smarty.net/docs/en/language.function.if.tpl">if</a>$plugin_template} {<a href="http://www.smarty.net/docs/en/language.function.include.tpl">include</a>file=$plugin_template} {/<a href="http://www.smarty.net/docs/en/language.function.if.tpl">if</a>}

/scripts/pricelist/html.tpl – lista cen produktów w formacie HTML

$collection – tablica z produktami pogrupowanymi wg kategorii, składnia:

Skopiuj
$collection=<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>(//kategoria produktów 'url'=&gt;'....',//link do kategorii 'name'=&gt;'...',//nazwa 'length'=&gt; X,//ilość produktów 'products'=&gt;<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>(//tablica produktów <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>(//produkt 'url'=&gt;'...',//link do karty produktu 'name'=&gt;'...',//nazwa 'price_netto'=&gt; X,//cena netto 'price_brutto'=&gt; Y,//cena brutto ), <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( .... ) ), <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( .... );

/scripts/product/index.tpl – strona główna produktu

$product – Logic_Product produkt

$category_link – link do kategorii produktu

$stock_id – ID domyślnego wariantu (Logic_ProductStock) produktu

$attrs – tablica atrybutów produktu w formacie:

Skopiuj
$attrs=<a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( <a href="http://fi2.php.net/manual/en/language.types.array.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">array</a>( 'name'=&gt;"...",//nazwa atrybutu 'type'=&gt;(int),//typ, 0 = pole tekstowe, 1 = checkbox, 2 = select 'value'=&gt;"...",//wartość ), .... );

$images – Entity_ProductsGfx lista zdjęć produktu

$jsgallery (bool) – czy używać galerii JavaScript

/scripts/product/list.tpl – lista produktów

Akcja list wyświetla listę produktów dla: danej kategorii, „nowości”, „w promocji”, wyników wyszukiwania, produktów producenta.

W zależności od typu z listy powyżej, zmienia się zawartość zmiennej:

$router_name – do użycia w helperze {route} do tworzenia linków np. do następnych stron listy; przyjmowane wartości: category, new, promo, search, producer.

W trybie „category”:

$category_description – opis kategorii

$productfilter_producer – ID producenta w filtrze produktów

$productfilter_from – cena minimalna w filtrze produktów

$productfilter_to – cena maksymalna w filtrze produktów

$productfilter_promotion1 jeżeli tylko produkty w promocji

$sort_links (bool) – czy pokazywać linki sortowania po nazwie/cenie

$category_name – nazwa kategorii

$category_id – ID kategorii

We wszystkich trybach:

$view – tryb wyświetlania: full – pełne, desc – nazwa i opis, phot – nazwa i zdjęcie, name – tylko nazwa produktu

$sort – sortowanie: 1 – po nazwie rosnąco, 2 – po nazwie malejąco, 3 – po cenie rosnąco, 4 – po cenie malejąco

$products – lista produktów na danej stronie

$pages – strony (stronnicowanie)

/scripts/product/mailfriend.tpl – formularz polecenia produktu

$prod_id – ID polecanego produktu

$data – zwrot danych POST w przypadku błędu

$data_error – tablica asocjacyjna nazwa > komunikaty błędów (walidacja POST)

/scripts/product/search.tpl – formularz zaawansowanego wyszukiwania

$data – zwrot danych POST w przypadku błędu

$data_error – tablica asocjacyjna nazwa > komunikaty błędów (walidacja POST)

/boxes/Banner/box.tpl – moduł bannerów

Wszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:

Skopiuj
$boxNs-&gt;$box_id-&gt;title

title – tytuł modułu (w nagłówku)

text – wstęp, treść do umieszczenia w górnej części

banners – Logic_BannerList lista wylosowanych banerów

/boxes/Basket/box.tpl – moduł koszyka (stan)

Wszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:

Skopiuj
$boxNs-&gt;$box_id-&gt;title

title – tytuł modułu (w nagłówku)

text – wstęp, treść do umieszczenia w górnej części

(Wszystkie informacje o koszyku dostępne są w ramach zmiennej $user dostępnej w każdym szablonie.)

/boxes/Bestseller/box.tpl – moduł najczęściej sprzedawanych produktów

Wszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:

Skopiuj
$boxNs-&gt;$box_id-&gt;title

title – tytuł modułu (w nagłówku)

text – wstęp, treść do umieszczenia w górnej części

list – Logic_ProductList lista produktów

format – format wyświetlania (1 – lista ze zdjęciami, 2 – bez)

/boxes/Currencies/box.tpl – moduł listy walut

Wszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:

Skopiuj
$boxNs-&gt;$box_id-&gt;title

title – tytuł modułu (w nagłówku)

text – wstęp, treść do umieszczenia w górnej części

format – format wyświetlania (1 – pole wyboru <select>, 2 – lista linków)

list – Logic_CurrencyList lista dostępnych walut

currency – aktualna waluta sesji

/boxes/Custom/box.tpl – moduł użytkownika (uniwersalny)

Wszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:

Skopiuj
$boxNs-&gt;$box_id-&gt;title

title – tytuł modułu (w nagłówku)

border1 jeżeli moduł ma mieć obramowanie

css – unikalne ID dla modułu (<div id=”…”>)

mode – tryb (0 – html, 1 – tekstowy, 2 – obraz)

html – treść html dla trybu 0

text – treść tekstowa dla trybu 1

img – ścieżka do obrazu dla trybu 2

Warto zapamiętać!
W powyższym artykule zostało wyjaśnione:
  • Jakie zmienne wykorzystywane są do przeprowadzenia akcji w poszczególnych szablonach graficznych?
Przeczytaj także

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności