Dostępne zmienne

Lista zmiennych dostępnych w każdym szablonie. Jeden szablon reprezentuje jedną akcję kontrolera.

 • dostępne we wszystkich
  • $user – Logic_UserOnline aktualnego użytkownika
  • $path – ścieżka bezwzględna (http) sklepu
  • $layout –
  • $footergroups – Logic_SkinFooterGroupList lista grup z linkami do stopki
  • $headerlinks – Logic_SkinHeaderLinkList lista linków w nagłówku
  • $banners – Logic_BannerList wylosowana lista bannerów do wyświetlenia na stronie
  • $breadcrumbs – aktualne położenie w sklepie (ścieżka)
  • $user_logged (bool) – czy użytkownik jest zalogowany
  • $showprices (bool) – czy pokazywać ceny produktów (stan zalogowania i odpowiednie opcje w panelu administracyjnym)
  • $frontcontroller –
  • $skin – Logic_SkinVariant aktualny styl graficzny
  • $skin_settings –
  • $user_css (bool) – czy styl graficzny posiada niepusty plik user.css
  • $user_js (bool) – czy styl graficzny posiada niepusty plik user.js
  • $request_uri – adres bieżącej strony
  • $QUANTITY_PRECISION – dokładność (ilość miejsc po przecinku) do stosowania przy ilości produktów
  • $flash_messages – lista komunikatów do wyświetlenia
  • $seo_title – tytuł (<title>) strony
  • $seo_keywords – słowa kluczowe
  • $seo_description – opis (<meta>)
  • $body_class – sugerowana klasa do zastosowania w tagu <body>, pozwala na identyfikowanie i stylowanie dokumentu tylko na konkretnych podstronach/akcjach
  • $body_id – sugerowane ID do zastosowania w tagu <body>, pozwala na identyfikowanie i stylowanie dokumentu tylko na konkretnych obiektach (np. „shop_product13”)
 • /scripts/basket/index.tpl – główny widok koszyka
  • $shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy
  • $payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności
  • $shipping_countries – tablica kod krajunazwa do listy krajów dostawy
  • $shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler
  • $country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler
  • $shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler
  • $allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji
  • $promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)
  • $promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  
  $promos = array(
  	array(
  		'desc'=&gt; "...", //opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów
  		'val'=&gt; ..., //procent zniżki
  		'price'=&gt; ..., //wartość kwotowa zniżki
  		'float'=&gt; ..., //wartość w formacie liczbowym
  	),
  	...
  );
  • $quantity – tablica id produktuilość (float)
  • $quantity_error –
  • $shipping_id – ID wybranej formy dostawy
  • $payment_id – ID wybranej płatności
  • $shipping_country – kod kraju dostawy
  • $sum – suma zamówienia (float)
  • $sum_noship – suma zamówienia (float) bez kosztów dostawy
  • $currencymap – sformatowana kwota 1234.56, użycie w basketHandler
  • $showpromocodes (int) – 1 lub 0, czy włączyć używanie kodów promocyjnych
 • /scripts/basket/step2.tpl – forma zakupu (logowanie, rejestracja, jednorazowe)
  • $shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy
  • $payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności
  • $shipping_countries – tablica kod krajunazwa do listy krajów dostawy
  • $shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler
  • $country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler
  • $shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler
  • $allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji
  • $promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)
  • $promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie
  $promos=array(  array(  'desc'=>"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów  'val'=>...,//procent zniżki  'price'=>...,//wartość kwotowa zniżki  'float'=>...,//wartość w formacie liczbowym  ),  ...  );
 • /scripts/basket/address.tpl – formularz danych do wysyłki/faktury
  • $shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy
  • $payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności
  • $shipping_countries – tablica kod krajunazwa do listy krajów dostawy
  • $shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler
  • $country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler
  • $shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler
  • $allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji
  • $promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)
  • $promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie
  $promos=array(  array(  'desc'=>"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów  'val'=>...,//procent zniżki  'price'=>...,//wartość kwotowa zniżki  'float'=>...,//wartość w formacie liczbowym  ),  ...  );
  • $additional_fields – Logic_AdditionalFieldList lista pól dodatkowych formularza
  • $TYPE_TEXT – Logic_AdditionalField::TYPE_TEXT, stała pola typu tekstowego
  • $TYPE_CHECKBOX – Logic_AdditionalField::TYPE_CHECKBOX, stała pola do zaznaczania
  • $comment_value – dodatkowe informacje umieszczone przez użytkownika w formularzu, wartość z $_POST lub później z sesji
  • $address_type – typ wybranego adresu (firma || osoba prywatna), wartość z POST lub później z sesji
  • $different_value – zaznaczone „inny adres dostawy”, wartość z POST lub później z sesji
  • $additional_error – tablica nazwa polakomunikat błędu dla pól dodatkowych (walidacja POST)
  • $comment_error – ewentualny komunikat błędu dla komentarza do zamówienia (walidacja POST)
  • $mode – tryb zamówienia, „user” dla użytkownika zarejestrowanego, „register” dla nowego, „single” dla zamówienia bez rejestracji
  • $additional_value – tablica nazwa polawartość dla pól dodatkowych
  • $table1 – tablica pól grupy pierwszej (imię, nazwisko, email, hasło, telefon)
  • $table2 – tablica pól grupy drugiej (dane adresowe)
  • $table3 – tablica pól grupy trzeciej (adres do wysyłki)

  Wszystkie trzy tabele pól <input> mają strukturę:

  $tableX=array(  'mail'=>array(  'name'=>'mail',//nazwa (name="") pola  'obligatory'=>true,//bool, czy obowiązkowe  'label'=>"E-mail",//opis słowny pola  'type'=>'text',//text, passwor lub select  'value'=>"",//wartość  'hint'=>"wpisz swój adres",//komentarz do pola  'list'=>array(),//tylko dla type == select, tablica asocjacyjna wartości do wyboru  ),  ....  );
 • /scripts/basket/step3.tpl – podsumowanie zakupów
  • $shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy
  • $payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności
  • $shipping_countries – tablica kod krajunazwa do listy krajów dostawy
  • $shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler
  • $country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler
  • $shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler
  • $allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji
  • $promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)
  • $promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie
  $promos=array(  array(  'desc'=>"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów  'val'=>...,//procent zniżki  'price'=>...,//wartość kwotowa zniżki  'float'=>...,//wartość w formacie liczbowym  ),  ...  );
 • /scripts/basket/done.tpl – potwierdzenie zamówienia
  • $shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy
  • $payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności
  • $shipping_countries – tablica kod krajunazwa do listy krajów dostawy
  • $shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler
  • $country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler
  • $shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler
  • $allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji
  • $promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)
  • $promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie
  $promos=array(  array(  'desc'=>"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów  'val'=>...,//procent zniżki  'price'=>...,//wartość kwotowa zniżki  'float'=>...,//wartość w formacie liczbowym  ),  ...  );
  • $payment_message – komunikat płatności
  • $snippet_order – dodatkowe informacje (integracje) od administratora sklepu
 • /scripts/basket/finished.tpl – potwierdzenie płatności po zamówieniu
  • $shippings – Logic_ShippingMethodList dostępne formy dostawy
  • $payments – Logic_PaymentMethodList dostępne płatności
  • $shipping_countries – tablica kod krajunazwa do listy krajów dostawy
  • $shipping2payment – zakodowana JSONem mapa wiążąca dostawy z płatnościami, użycie w basketHandler
  • $country2shipping – zakodowana JSONem mapa wiążąca kraje z dostawami, użycie w basketHandler
  • $shippingvalue – zakodowana JSONem mapa kosztów dostaw, użycie w basketHandler
  • $allow_single – (bool) czy zezwalać na zakupy bez rejestracji
  • $promocode – Logic_PromoCode aktualnego kodu promocyjnego danego zamówienia (jeżeli użyty, w przeciwnym wypadku false)
  • $promos – tablica promocji mających zastosowanie do danego koszyka w formacie
  $promos=array(  array(  'desc'=>"...",//opis słowny promocji z ciągiem "%d" na ilość procentów  'val'=>...,//procent zniżki  'price'=>...,//wartość kwotowa zniżki  'float'=>...,//wartość w formacie liczbowym  ),  ...  );
  • $payment_output – zwrot ze systemu płatności
  • $msg – informacja tekstowa o dokonaniu płatności lub błędzie
 • /scripts/categories/list.tpl – lista kategorii
  • $view – tryb listowania: full, desc lub name
  • $categories – Logic_CategoryList lista kategorii
 • /scripts/contact/index.tpl – formularz kontaktowy
  • $data – tablica asocjacyjna nazwa polawartość, zwracana jest po wysłaniu w przypadku błędu
  • $data_error – tablica asocjacyjna nazwa polakomunikat błędu
 • /scripts/index/index.tpl – strona główna
  • $articles – Logic_NewsList lista artykułów do wyświetlenia
  • $view – tryb wyświetlania produktów na liście: name (same nazwy), desc (nazwa i opis), phot (nazwa i zdjęcie), full (wszystko)
  • $products – Logic_ProductList lista produktów
  • $paginator – informacje o stronnicowaniu z Zend_Paginator::getPages()
 • /scripts/info/index.tpl – strona informacyjna
 • /scripts/links/index.tpl – lista partnerów (wymiana linkami)
 • /scripts/login/login.tpl – formularz logowania
  • $passlink – adres do formularza z przypomnieniem hasła
 • /scripts/login/passremind.tpl – przypomnienie hasła (krok 1.)
  • $remindmail – podany adres (po wykonaniu POST), w przypadku błędu
  • $data_error – tablica nazwa polabłąd komunikatów (po wykonaniu POST)
 • /scripts/login/passremind2.tpl – przypomnienie hasła (krok 2.)
  • $data_error – tablica nazwa polabłąd komunikatów (po wykonaniu POST)
 • /scripts/login/register.tpl – formularz rejestracyjny
  • $additional_fields – Logic_AdditionalFieldList lista pól dodatkowych formularza
  • $TYPE_TEXT – Logic_AdditionalField::TYPE_TEXT, stała pola typu tekstowego
  • $TYPE_CHECKBOX – Logic_AdditionalField::TYPE_CHECKBOX, stała pola do zaznaczania
  • $address_type – typ wybranego adresu (firma || osoba prywatna), wartość z POST
  • $additional_error – tablica nazwa polakomunikat błędu dla pól dodatkowych (walidacja POST)
  • $mode – tryb rejestracji, „full” dla pełnych danych adresowych, „simple” dla podstawowych (ustawienia rejestracji w Panelu Administracyjnym)
  • $additional_value – tablica nazwa polawartość dla pól dodatkowych
  • $table1 – tablica pól grupy pierwszej (email, hasło, jeżeli $mode = „full” : imię, nazwisko, telefon)
  • $table2 – tablica pól grupy drugiej (adres), jeżeli $mode = „full”, w przeciwnym wypadku pusta

  Zmienne $tableX mają taką samą składnie jak w /scripts/basket/address.tpl.

 • /scripts/news/index.tpl – strona z artykułem
 • /scripts/news/list.tpl – lista artykułów
 • /scripts/newsletter/unsign.tpl – formularz wypisania z newslettera
  • $email – email do wpisania w pole <input>
  • $data_error – tablica asocjacyjna nazwakomunikaty błędów (walidacja POST)
 • /scripts/off/index.tpl – strona zastępcza dla wyłączonego sklepu
  • $msg – komunikat o wyłączeniu sklepu
 • /scripts/panel/address-edit.tpl – edycja i dodawanie adresu
  • $address_id – ID adresu Logic_UserAddress lub 0 jeżeli dodawanie nowego
  • $table – tabela pól formularza, ma taką samą składnie jak w /scripts/basket/address.tpl
  • $default1 – wartość pola „adres domyślny” w przypadku błędu (walidacja POST)
  • $default2 – wartość pola „domyślny adres dostawy” w przypadku błędu (walidacja POST)
  • $show_default1 – czy pokazać checkbox „ustaw jako adres domyślny” (edytowany/dodawany adres nim nie jest)
  • $show_default2 – czy pokazać checkbox „ustaw jako domyślny adres dostawy” (edytowany/dodawany adres nim nie jest)
 • /scripts/panel/address.tpl – lista adresów użytkownikaBrak dodatkowych zmiennych, ponad ogólnodostępne.
 • /scripts/panel/comments.tpl – lista komentarzy do produktówBrak dodatkowych zmiennych, ponad ogólnodostępne.
 • /scripts/panel/edit.tpl – edycja podstawowych danych konta
  • $additional_fields – Logic_AdditionalFieldList lista pól dodatkowych formularza
  • $TYPE_TEXT – Logic_AdditionalField::TYPE_TEXT, stała pola typu tekstowego
  • $TYPE_CHECKBOX – Logic_AdditionalField::TYPE_CHECKBOX, stała pola do zaznaczania
  • $data – tablica asocjacyjna pól nazwawartość w przypadku błędu (walidacja POST)
  • $data_error – tablica asocjacyjna nazwakomunikaty błędów (walidacja POST)
 • /scripts/panel/favourites.tpl – lista produktów w przechowalniBrak dodatkowych zmiennych, ponad ogólnodostępne.
 • /scripts/panel/index.tpl – strona główna panelu klienta
  • $orders – Logic_OrderList lista 5 najnowszych zamówień
  • $orders_links – tablica ID zamówienialink do szczegółów zamówień z powyższej listy
  • $orders_alllink (bool) – czy zamówień jest więcej niż 5 i powinien zostać wyświetlony link „pokaż wszystkie”
  • $orders_count – łączna liczba zamówień
  • $billing_address – Logic_UserAddress – domyślny adres użytkownika
  • $shipping_address – Logic_UserAddress – domyślny adres dostawy
  • $comments_count – liczba komentarzy użytkownika
  • $favourites_count – liczba produktów w przechowalni
 • /scripts/panel/orders.tpl – lista zamówień
  • $orders – Logic_OrderList lista wszystkich zamówień użytkownika
  • $config_confirm (bool) – czy zamówienia wymagają potwierdzenia (wg ustawień sklepu)
  • $show_invoice (bool) – dostępność faktur w zamówieniach (wg ustawień sklepu)
 • /scripts/panel/order.tpl – szczegóły zamówień
  • $order – Logic_Order zamówienie
  • $config_confirm (bool) – czy zamówienia wymagają potwierdzenia (wg ustawień sklepu)
  • $show_invoice (bool) – dostępność faktur w zamówieniach (wg ustawień sklepu)
 • /scripts/panel/password.tpl – formularz zmiany hasła
  • $data_error – tablica asocjacyjna nazwakomunikaty błędów (walidacja POST)
 • /scripts/panel/payment.tpl – formularz opłacenia zamówienia
  • $order – Logic_Order zamówienie
  • $payment_form – formularz płatności jeżeli online
  • $payment_message – instrukcje opłacenia zamówienia, jeżeli płatność offline
 • /scripts/plugin/execute.tpl – plik pomocniczy dla pluginówPlik służy do wywoływania pluginów i powinien mieć stałą zawartość:
  {if$plugin_template} {includefile=$plugin_template} {/if}
 • /scripts/pricelist/html.tpl – lista cen produktów w formacie HTML
  • $collection – tablica z produktami pogrupowanymi wg kategorii, składnia:
  $collection=array(   array(//kategoria produktów   'url'=>'....',//link do kategorii   'name'=>'...',//nazwa   'length'=> X,//ilość produktów   'products'=>array(//tablica produktów   array(//produkt   'url'=>'...',//link do karty produktu   'name'=>'...',//nazwa   'price_netto'=> X,//cena netto   'price_brutto'=> Y,//cena brutto   ),   array(   ....   )   ),   array(   ....   );
 • /scripts/product/index.tpl – strona główna produktu
  • $product – Logic_Product produkt
  • $category_link – link do kategorii produktu
  • $stock_id – ID domyślnego wariantu (Logic_ProductStock) produktu
  • $attrs – tablica atrybutów produktu w formacie:
  $attrs=array(  array(  'name'=>"...",//nazwa atrybutu  'type'=>(int),//typ, 0 = pole tekstowe, 1 = checkbox, 2 = select  'value'=>"...",//wartość  ),  ....  );
  • $images – Entity_ProductsGfx lista zdjęć produktu
  • $jsgallery (bool) – czy używać galerii JavaScript
 • /scripts/product/list.tpl – lista produktówAkcja list wyświetla listę produktów dla:
  • danej kategorii
  • „nowości”
  • „w promocji”
  • wyników wyszukiwania
  • produktów producenta

  W zależności od typu z listy powyżej, zmienia się zawartość zmiennej

  • $router_name – do użycia w helperze {route} do tworzenia linków np. do następnych stron listy; przyjmowane wartości:
   • category
   • new
   • promo
   • search
   • producer

  W trybie „category”:

  • $category_description – opis kategorii
  • $productfilter_producer – ID producenta w filtrze produktów
  • $productfilter_from – cena minimalna w filtrze produktów
  • $productfilter_to – cena maksymalna w filtrze produktów
  • $productfilter_promotion – 1 jeżeli tylko produkty w promocji
  • $sort_links (bool) – czy pokazywać linki sortowania po nazwie/cenie
  • $category_name – nazwa kategorii
  • $category_id – ID kategorii

  We wszystkich trybach:

  • $view – tryb wyświetlania: full – pełne, desc – nazwa i opis, phot – nazwa i zdjęcie, name – tylko nazwa produktu
  • $sort – sortowanie: 1 – po nazwie rosnąco, 2 – po nazwie malejąco, 3 – po cenie rosnąco, 4 – po cenie malejąco
  • $products – lista produktów na danej stronie
  • $pages – strony (stronnicowanie)
 • /scripts/product/mailfriend.tpl – formularz polecenia produktu
  • $prod_id – ID polecanego produktu
  • $data – zwrot danych POST w przypadku błędu
  • $data_error – tablica asocjacyjna nazwakomunikaty błędów (walidacja POST)
 • /scripts/product/search.tpl – formularz zaawansowanego wyszukiwania
  • $data – zwrot danych POST w przypadku błędu
  • $data_error – tablica asocjacyjna nazwakomunikaty błędów (walidacja POST)
 • /boxes/Banner/box.tpl – moduł bannerówWszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:
  $boxNs->$box_id->title
  • title – tytuł modułu (w nagłówku)
  • text – wstęp, treść do umieszczenia w górnej części
  • banners – Logic_BannerList lista wylosowanych banerów
 • /boxes/Basket/box.tpl – moduł koszyka (stan)Wszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:
  $boxNs->$box_id->title
  • title – tytuł modułu (w nagłówku)
  • text – wstęp, treść do umieszczenia w górnej części

  (Wszystkie informacje o koszyku dostępne są w ramach zmiennej $user dostępnej w każdym szablonie.)

 • /boxes/Bestseller/box.tpl – moduł najczęściej sprzedawanych produktówWszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:
  $boxNs->$box_id->title
  • title – tytuł modułu (w nagłówku)
  • text – wstęp, treść do umieszczenia w górnej części
  • list – Logic_ProductList lista produktów
  • format – format wyświetlania (1 – lista ze zdjęciami, 2 – bez)
 • /boxes/Currencies/box.tpl – moduł listy walutWszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:
  $boxNs->$box_id->title
  • title – tytuł modułu (w nagłówku)
  • text – wstęp, treść do umieszczenia w górnej części
  • format – format wyświetlania (1 – pole wyboru <select>, 2 – lista linków)
  • list – Logic_CurrencyList lista dostępnych walut
  • currency – aktualna waluta sesji
 • /boxes/Custom/box.tpl – moduł użytkownika (uniwersalny)Wszystkie zmienne przekazywane są do modułów w ramach jednej głównej kolekcji $boxNs. Dla danego modułu, wartości dla niego, dostępne są pod jego ID $box_id. Przykładowy dostęp do zmiennej $title w module:
  $boxNs->$box_id->title
  • title – tytuł modułu (w nagłówku)
  • border – 1 jeżeli moduł ma mieć obramowanie
  • css – unikalne ID dla modułu (<div id=”…”>)
  • mode – tryb (0 – html, 1 – tekstowy, 2 – obraz)
  • html – treść html dla trybu 0
  • text – treść tekstowa dla trybu 1
  • img – ścieżka do obrazu dla trybu 2
Czy artykuł okazał się pomocny?
TAK
NIE

W jaki sposób możemy poprawić jakość tego artykułu?

+ = Udowodnij, że nie jesteś robotem 🙂