Jak skontaktować się z Facebookiem?

Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2024

Przetestuj dostępne funkcje i załóż darmowy sklep internetowy w ramach 14-dniowego okresu próbnego. Sprawdź bezpłatnie i bez ograniczeń możliwości platformy Shoper.

Jak wysłać zgłoszenie w sprawie błędu z prywatnego konta?

Facebook nie posiada konkretnego adresu mailowego, pod którym możesz zgłosić problem. Udostępniony jest za to formularz, przez który możesz zgłosić problem jako prywatny użytkownik.

Pomimo tego, że opisywany tutaj sposób kontaktu dotyczy konta prywatnego, to za jego pomocą również jesteś w stanie zgłosić problem dotyczący twojego fanpage lub konta reklamowego. Zdecydowana większość tematów zgłoszeń dotyczy spraw związanych z działaniem fanpage’y, czyli inaczej mówiąc stron firmowych na Facebooku.

Wystarczy, że zalogujesz się do Facebooka i w rozwijanym menu, dostępnym po kliknięciu w miniaturkę zdjęcia profilowego (prawy górny róg) wybierzesz: Pomoc i wsparcie > Zgłoś problem.
Facebook kontakt - wybierz opcję Pomoc i wsparcie
Rys 1. Po zalogowaniu do Facebooka, przejdź do opcji: Pomoc i wsparcie.
Facebook kontakt - wybierz opcję Pomoc i wsparcie
Rys 1. Po zalogowaniu do Facebooka, przejdź do opcji: Pomoc i wsparcie.

W sekcji: Pomoc i wsparcie kliknij opcję: Zgłoś problem
Rys 2. W sekcji: Pomoc i wsparcie kliknij opcję: Zgłoś problem.
W sekcji: Pomoc i wsparcie kliknij opcję: Zgłoś problem
Rys 2. W sekcji: Pomoc i wsparcie kliknij opcję: Zgłoś problem.
Następnie kliknij: Wystąpił błąd.
Kliknij: Wystąpił błąd, aby przesłać zgłoszenie do Facebooka
Rys 3. Następnie kliknij opcję: Wystąpił błąd.
Kliknij: Wystąpił błąd, aby przesłać zgłoszenie do Facebooka
Rys 3. Następnie kliknij opcję: Wystąpił błąd.
W kolejnym kroku wybierz: Nie dołączaj do zgłoszenia.
W wyświetlonym oknie wybierz: Nie dołączaj do zgłoszenia.
Rys 4. Następnie w wyświetlonym oknie kliknij przycisk: Nie dołączaj do zgłoszenia.
W wyświetlonym oknie wybierz: Nie dołączaj do zgłoszenia.
Rys 4. Następnie w wyświetlonym oknie kliknij przycisk: Nie dołączaj do zgłoszenia.
Z rozwijanej listy w polu: Co możemy poprawić wybierz obszar, którego dotyczy twoje zgłoszenie. Jeśli nie znajdziesz obszaru powiązanego z twoim problemem, wybierz opcję: Inne.

Wybór obszaru zgłoszenia nie jest tak istotny jak to, aby szczegółowo opisać występujący problem. Oprócz precyzyjnego opisu rekomendujemy dodawać za każdym razem zrzuty ekranu lub nagrania ekranu ilustrujące zgłaszany problem.

Wybierz kategorię zgłoszenia, dodaj zrzut ekranu, opisz swoją sprawę i kliknij przycisk: Prześlij
Rys 5. W formularzu opisz swoje zgłoszenie, wybierz kategorię, dodaj zrzut ekranu i kliknij: Prześlij.
Wybierz kategorię zgłoszenia, dodaj zrzut ekranu, opisz swoją sprawę i kliknij przycisk: Prześlij
Rys 5. W formularzu opisz swoje zgłoszenie, wybierz kategorię, dodaj zrzut ekranu i kliknij: Prześlij.

Odpowiedź powinna przyjść na adres e-mail powiązany z Twoim kontem na Facebook, ale może się również pojawić w sekcji: Pomoc i wsparcie > Skrzynka odbiorcza Panelu pomocy.

Gdzie otrzymam odpowiedź od FB na moje zgłoszenie?
Rys 6. Odpowiedź od Facebooka na zgłoszenie otrzymasz do skrzynki odbiorczej Panelu pomocy.
Gdzie otrzymam odpowiedź od FB na moje zgłoszenie?
Rys 6. Odpowiedź od Facebooka na zgłoszenie otrzymasz do skrzynki odbiorczej Panelu pomocy.

Jak zgłosić problem na Facebooku z poziomu konta biznesowego?

Aktualnie (czerwiec 2023) dostępne są trzy formy kontaktu z supportem Facebooka z poziomu konta biznesowego.

Metoda pierwsza kontaktu z Facebookiem

Posiadając otwarte konto reklamowe, można skontaktować się z Facebookem nawet pomimo braku jakiejkolwiek historii na koncie reklamowym.

W tym celu przejdź do panelu Menadżera Reklam na Facebooku i kliknij ikonę pytajnika w lewym dolnym rogu.
Z poziomu konta biznesowego FB, kliknij ikonę znaku zapytania w lewym dolnym rogu ekranu.
Rys 7. Aby skontaktować się z FB z poziomu konta biznesowego, kliknij ikonę znaku zapytania w lewym dolnym rogu.
Z poziomu konta biznesowego FB, kliknij ikonę znaku zapytania w lewym dolnym rogu ekranu.
Rys 7. Aby skontaktować się z FB z poziomu konta biznesowego, kliknij ikonę znaku zapytania w lewym dolnym rogu.
Po rozwinięciu z prawej strony ekranu menu pomocy, kliknij przycisk: Skontaktuj się z zespołem pomocy.
Po wyświetleniu menu, kliknij przycisk: Skontaktuj się z zespołem pomocy.
Rys 8. W menu po lewej stronie ekranu wybierz przycisk: Skontaktuj się z zespołem pomocy.
Po wyświetleniu menu, kliknij przycisk: Skontaktuj się z zespołem pomocy.
Rys 8. W menu po lewej stronie ekranu wybierz przycisk: Skontaktuj się z zespołem pomocy.
Będzie tutaj widoczna lista wcześniejszych twoich zgłoszeń do supportu. Jeśli chcesz wysłać nowe zgłoszenie, kliknij: Inny problem.
Zobaczysz listę Twoich poprzednich zgłoszeń, kliknij przycisk: Inny problem, aby otworzyć nowe.
Rys 9. W sekcji: Wybierz problem kliknij przycisk: Inny problem, aby utworzyć nowe zgłoszenie.
Zobaczysz listę Twoich poprzednich zgłoszeń, kliknij przycisk: Inny problem, aby otworzyć nowe.
Rys 9. W sekcji: Wybierz problem kliknij przycisk: Inny problem, aby utworzyć nowe zgłoszenie.
W kolejnym kroku możesz wybrać temat zgłoszenia spośród najczęściej wysyłanych lub zgłosić inny klikając: Inne problemy.
Jeśli na liście nie ma pasującego tematu dla Twojego zgłoszenia, kliknij przycisk: Inne problemy
Rys 10. Wybierz temat zgłoszenia, jeśli nie ma go na liście, wybierz opcję: Inne problemy.
Jeśli na liście nie ma pasującego tematu dla Twojego zgłoszenia, kliknij przycisk: Inne problemy
Rys 10. Wybierz temat zgłoszenia, jeśli nie ma go na liście, wybierz opcję: Inne problemy.
Z listy: wybierz zasób wybierz konto reklamowe, którego dotyczy zgłoszenie, a następnie z rozwijanej listy: Wybierz problem, który chcesz zgłosić.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego tematu dla Twojego zgłoszenia, to odszukaj na liście i wybierz: Inny problem dotyczący konta reklamowego. Wybór kategorii zgłoszenia nie jest tak istotny jak bardzo precyzyjny opis.

Wybierz formę kontaktu z Facebookiem, wpisz treść wiadomości, dodaj swoje dane kontaktowe.
Rys 11. W formularzu wybierz zasób, dla którego chcesz utworzyć zgłoszenie i wybierz kategorię zgłoszenia.
Wybierz formę kontaktu z Facebookiem, wpisz treść wiadomości, dodaj swoje dane kontaktowe.
Rys 11. W formularzu wybierz zasób, dla którego chcesz utworzyć zgłoszenie i wybierz kategorię zgłoszenia.
Domyślnie zaznaczoną opcja kontaktu z supportem jest Czat. Oczywiście możesz w tym miejscu zmienić sposób kontaktu na korespondencję mailową lub rozmowę telefoniczną, jeśli będą aktywne.

W polu: Wiadomość opisz możliwie dokładnie czego dotyczy twoje zgłoszenie. Zachęcamy również do dołączania zrzutów ekranu lub nagrań ekranu ilustrujących pojawiający się problem. Koniecznie podaj aktualne dane kontaktowe tj. numer telefonu oraz adres e-mail.
Rys 12. Wybierz formę kontaktu (np. Czat) i wpisz treść wiadomości. Następnie podaj swoje dane kontaktowe.
Rys 12. Wybierz formę kontaktu (np. Czat) i wpisz treść wiadomości. Następnie podaj swoje dane kontaktowe.
Następnie kliknij przycisk: Rozpocznij czat.
Po wybraniu formy kontaktu Czat, kliknij niebieski przycisk: Rozpocznij czat.
Rys 13. Jeśli wybrałeś formę kontaktu: Czat, kliknij przycisk: Rozpocznij czat.
Po wybraniu formy kontaktu Czat, kliknij niebieski przycisk: Rozpocznij czat.
Rys 13. Jeśli wybrałeś formę kontaktu: Czat, kliknij przycisk: Rozpocznij czat.

Czat z supportem zostanie uruchomiony w Messengerze na Twoim prywatnym koncie. Zatem szukaj rozpoczętej konwersacji z supportem wśród wiadomości, które na co dzień wysyłasz do swoich znajomych.

Zazwyczaj uruchomienie rozmowy z supportem trwa kilkadziesiąt sekund, ponieważ osoba obsługująca musi mieć czas na zapoznanie się ze zgłoszeniem opisanym przez ciebie oraz dołączonymi materiałami (zrzutami ekranu lub nagraniami ekranu).

Jeśli problem jest znany, powtarzalny to rozwiązanie otrzymasz w formie odpowiedzi bezpośrednio na czacie. 

Najczęściej jednak support będzie starał się przenieść konwersację z tobą do wiadomości e-mail lub może wykonać próbę połączenia w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

Metoda druga kontaktu z Facebookiem

Na koncie biznesowym Facebook, wejdź do sekcji: Jakość konta. Możesz także skorzystać z tego linku: https://business.facebook.com/accountquality
Wejdź do zakładki: Wsparcie, a następnie kliknij: Utwórz nowe zgłoszenie.
Druga metoda kontaktu z Facebookiem z poziomu konta biznesowego.
Rys 14. Przejdź do zakładki: Wsparcie i kliknij przycisk: Utwórz nowe zgłoszenie.
Druga metoda kontaktu z Facebookiem z poziomu konta biznesowego.
Rys 14. Przejdź do zakładki: Wsparcie i kliknij przycisk: Utwórz nowe zgłoszenie.
Po rozwinięciu menu pomocy, z prawej strony ekranu wybierz temat zgłoszenia. Jeśli nie ma go na liście najczęściej zgłaszanych problemów, to wybierz opcję: Inne problemy.
Określ temat zgłoszenia, aby skontaktować się z Facebookiem.
Rys 15. Wybierz temat zgłoszenia. Jeśli nie znajdziesz pasującej kategorii, kliknij opcję: Inne problemy.
Określ temat zgłoszenia, aby skontaktować się z Facebookiem.
Rys 15. Wybierz temat zgłoszenia. Jeśli nie znajdziesz pasującej kategorii, kliknij opcję: Inne problemy.
Z listy wybierz zasób wybierz konto reklamowe, którego dotyczy zgłoszenie, a z rozwijanej listy Wybierz problem wybierz odpowiedni temat.

Jeśli nie znajdziesz takiego, który jest związany z twoim problemem, to odszukaj na liście i wybierz: Inny problem dotyczący konta reklamowego. Wybór kategorii zgłoszenia nie jest tak istotny jak bardzo precyzyjny opis.

Na liście wybierz zasób, którego dotyczy Twoje zgłoszenie do Facebooka
Rys 16. Wybierz zasób, dla którego chcesz wysłać zgłoszenie. Następnie wybierz: Inny problem dotyczący konta reklamowego.
Na liście wybierz zasób, którego dotyczy Twoje zgłoszenie do Facebooka
Rys 16. Wybierz zasób, dla którego chcesz wysłać zgłoszenie. Następnie wybierz: Inny problem dotyczący konta reklamowego.
Domyślnie zaznaczoną opcją kontaktu z supportem jest Czat. Oczywiście możesz w tym miejscu zmienić sposób kontaktu na korespondencję mailową lub rozmowę telefoniczną, jeśli będą aktywne.

W polu: Wiadomość opisz możliwie dokładnie czego dotyczy twój problem. Zachęcamy również do dołączania zrzutów ekranu lub nagrań ekranu ilustrujących pojawiający się problem. Koniecznie podaj aktualne dane kontaktowe tj. numer telefonu oraz adres e-mail.

Wybierz formę kontaktu, wpisz treść wiadomości i podaj swoje dane kontaktowe
Rys 17. Wybierz w jaki sposób chcesz skontaktować się z Facebook (np. czat) i podaj swoje dane kontaktowe.
Wybierz formę kontaktu, wpisz treść wiadomości i podaj swoje dane kontaktowe
Rys 17. Wybierz w jaki sposób chcesz skontaktować się z Facebook (np. czat) i podaj swoje dane kontaktowe.
Następnie kliknij przycisk: Rozpocznij czat.
Jeśli wybrałeś formę kontaktu: Czat, kliknij przycisk rozpoczynający rozmowę z konsultantem FB
Rys 18. Kliknij przycisk: Rozpocznij czat, aby skontaktować się z Facebookiem.
Jeśli wybrałeś formę kontaktu: Czat, kliknij przycisk rozpoczynający rozmowę z konsultantem FB
Rys 18. Kliknij przycisk: Rozpocznij czat, aby skontaktować się z Facebookiem.

Podobnie jak we wcześniejszym sposobie, czat z supportem zostanie uruchomiony w Mesengerze na Twoim prywatnym koncie.

Metoda trzecia kontaktu z Facebookiem (czat on-line)

Jeśli nie udało się skontaktować z supportem Facebooka za pomocą dwóch poprzednich sposobów, to do dyspozycji masz jeszcze jedną możliwość kontaktu. Jest to najbardziej pożądana forma kontaktu przez użytkowników kont biznesowych. Aby z niej skorzystać, należy przejść pod adres https://facebook.com/business/help.

Mniej więcej w połowie tej strony zobaczysz sekcję: Znajdź odpowiedź lub skontaktuj się z działem pomocy.

Kliknij niebieski przycisk: Rozpocznij.
Metoda trzecia kontaktu z Facebook
Rys 19. Znajdź odpowiednią sekcję i kliknij przycisk: Rozpocznij.
Metoda trzecia kontaktu z Facebook
Rys 19. Znajdź odpowiednią sekcję i kliknij przycisk: Rozpocznij.
Wybierz temat zgłoszenia. Jeśli nie ma go na liście najczęściej zgłaszanych, to wybierz opcję: Inne problemy.
Wybieranie tematu zgłoszenia, aby skontaktować się z Facebook
Rys 20. Wybierz temat zgłoszenia, jeśli nie ma go na liście, kliknij: Inne problemy.
Wybieranie tematu zgłoszenia, aby skontaktować się z Facebook
Rys 20. Wybierz temat zgłoszenia, jeśli nie ma go na liście, kliknij: Inne problemy.
Z listy: wybierz zasób wskaż konto reklamowe, którego dotyczy zgłoszenie, a z rozwijanej listy: Wybierz problem wybierz odpowiedni temat.

Jeśli nie znajdziesz takiego, który dotyczy twojego problemu, to odszukaj na liście i wybierz: Inny problem dotyczący konta reklamowego. Wybór kategorii zgłoszenia nie nie ma aż tak dużego znaczenia, co bardzo precyzyjny opis.

Wybierz zasób, dla którego chcesz wysłać zgłoszenie do FB
Rys 21. Wybierz zasób, którego dotyczy problem i wybierz temat zgłoszenia.
Wybierz zasób, dla którego chcesz wysłać zgłoszenie do FB
Rys 21. Wybierz zasób, którego dotyczy problem i wybierz temat zgłoszenia.
W polu: Podaj informacje, które pomogą nam zbadać sprawę opisz możliwie dokładnie, czego dotyczy twoje zgłoszenie. Zachęcamy również do dołączania zrzutów ekranu lub nagrań ekranu ilustrujących pojawiający się problem.
Opisz swoje zgłoszenie, aby skontaktować się z FB
Rys 22. Wpisz szczegóły zgłoszenia (opisz sprawę), dodaj zrzuty ekranu, aby ułatwić zbadanie sprawy.
Opisz swoje zgłoszenie, aby skontaktować się z FB
Rys 22. Wpisz szczegóły zgłoszenia (opisz sprawę), dodaj zrzuty ekranu, aby ułatwić zbadanie sprawy.
Podaj aktualne dane kontaktowe tj. numer telefonu oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk: Rozpocznij czat.
Podaj swoje dane kontaktowe i rozpocznij czat
Rys 23. Wpisz swoje dane kontaktowe i kliknij przycisk: Rozpocznij czat.
Podaj swoje dane kontaktowe i rozpocznij czat
Rys 23. Wpisz swoje dane kontaktowe i kliknij przycisk: Rozpocznij czat.

W zależności od dostępności na czacie osoby z supportu w momencie wysyłania zgłoszenia, ale także od historii twojego konta reklamowego, mogą pojawić się różne formy kontaktu tj. czat lub wysłanie wiadomości e-mail.

Czat z supportem zostanie uruchomiony w Messengerze na Twoim prywatnym koncie. Zatem szukaj rozpoczętej konwersacji wśród wiadomości, które na co dzień wysyłasz do swoich znajomych.

Zazwyczaj uruchomienie rozmowy z supportem trwa kilkadziesiąt sekund, ponieważ osoba obsługująca musi mieć czas na zapoznanie się z problemem opisanym przez ciebie oraz dołączonymi materiałami (zrzutami ekranu lub nagraniami ekranu).

Zobacz więcej: Centrum pomocy Facebook dla firm

Czy mogę zadzwonić do obsługi Facebooka?

Nie ma przypisanego konkretnego numeru, pod którym można by się skontaktować z konsultantami Facebooka. Nawet, jeśli ze strony Facebooka nastąpi kontakt – np. w sprawie doradztwa marketingowego – numery, z których wykonywane są połączenia tylko połączenia wychodzące. Nie będziesz mieć możliwości oddzwonienia. Dlatego skorzystaj z pozostałych opcji kontaktu, które opisaliśmy.

Dotarła do mnie wiadomość od Facebooka – czy jest prawdziwa?

Może się zdarzyć, że otrzymasz wiadomość od wsparcia Facebooka, np. celem doradztwa i rozwinięcia swojego konta reklamowego; może to być również inny automatyczny komunikat. Pamiętaj jednak, że wielu hakerów może próbować podszyć się pod Facebooka, aby wyłudzić Twoje dane. Sprawdź uważnie domenę lub subdomenę, z jakiej wysłano wiadomość mailową. Przykład prawdziwego adresu – jednego z wielu poprawnych, z których możesz otrzymać wiadomość od Facebooka:

Facebook Ads Team <[email protected]>

Rozpoznasz poprawny adres po końcówce .facebook.com – jest to subdomena „support” należąca do domeny „facebook.com”. Domena i subdomeny „.fb.com” również wskazują na prawidłowy adres.

Może się zdarzyć, że mimo poprawnej domeny, wiadomość jest fałszywa – wtedy z reguły Twój dostawca skrzynki e-mail zakomunikuje problem. Jeśli tak się nie stanie, przyjrzyj się ostrożnie stronie, do której wiadomość przekierowuje.

Pamiętaj: Pracownik Facebooka nigdy nie poprosi cię o podanie hasła. Uważaj również na wiadomości (mailowe i na czacie) odsyłające do zewnętrznych stron logowania, na których masz jeszcze raz się zalogować. Przyjrzyj się uważnie ich adresowi. Z reguły tego typu strony wykorzystują metodę oszustwa zwaną phisingiem. Jest to próba wyłudzenia danych.

Jak zabezpieczyć swoje konto prywatne i firmowe? Zachęcamy każdego użytkownika – a osobom tworzącym reklamy i mającym podpiętą kartę płatniczą mocno rekomendujemy – zapoznanie się z tematem weryfikacji dwuetapowej. Nawet jeśli przypadkowo podasz hasło hakerowi – uwierzytelnianie dwuskładnikowe uchroni cię przed niechcianym logowaniem.

Zobacz również: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe na Facebooku

Moje konto reklamowe na Facebooku zostało zablokowane

Gdy konto zostanie zablokowane, nie będzie można tworzyć na nim nowych reklam. Otrzymasz następujący komunikat:

Jak wygląda komunikat o blokadzie konta reklamowego na Facebook
Rys 24. Przykład komunikatu informującego o blokadzie konta reklamowego na FB.
Jak wygląda komunikat o blokadzie konta reklamowego na Facebook
Rys 24. Przykład komunikatu informującego o blokadzie konta reklamowego na FB.

WAŻNE! Nie próbuj zakładać nowego konta i tworzyć takich samych reklam. Skorzystaj z pozostałych opisanych przez nas opcji. Próba założenia nowego konta reklamowego (czy całego Menedżera Firmy) i stworzenia takich samych reklam może spowodować ponowną blokadę za naruszenie regulaminu („Obchodzenie systemów”).

Zanim skorzystasz z linku do weryfikacji (drugi punkt na zrzucie ekranu), upewnij się, że nie łamiesz żadnego z punktów regulaminu. Sprawdź, czy reklamy były zgodne z polityką Facebooka. W szczególności zwróć uwagę na punkt czwarty „Materiały zabronione” i upewnij się, że nie reklamujesz niczego niezgodnego z regulaminem jak na przykład broń (w tym noże i niektóre akcesoria survivalowe), leki czy tytoń. Przeczytaj również, jakie materiały są objęte ograniczeniami.

Jeśli nie znajdziesz żadnego punktu, który został złamany, bardzo prawdopodobne, że jest to błąd. Algorytm nie zawsze trafnie blokuje konta. Wtedy wyślij wniosek o weryfikację i poczekaj. Wystarczy, że klikniesz link w komunikacie. Wnioski sprawdza odpowiedni zespół specjalistów i ocenia, czy na pewno żaden punkt regulaminu nie został złamany.

Możesz również najpierw kliknąć link w komunikacie i przejść krótki kurs z zasad umieszczania reklam, co ułatwi odblokowanie twojego konta.

WAŻNE! Jeśli wyślesz prośbę o weryfikację, musisz zaczekać na jej wykonanie. Gdy spróbujesz rozmawiać na czacie z konsultantem, nie będzie mieć możliwości działania, jeśli wniosek już został wysłany.

Warto zapamiętać!
Co zostało wyjaśnione w powyższym poradniku?
  • jak wysłać zgłoszenie do Facebooka z konta prywatnego;
  • jak zakomunikować problem z konta biznesowego;
  • jak sprawdzić, czy masz dostęp do czatu z konsultantem;
  • czy jest możliwość kontaktu telefonicznego z Facebookiem;
  • jak zabezpieczyć swoje konto na Facebooku i czemu jest to ważne;
  • jak się zachować, gdy twoje konto reklamowe zostanie zablokowane.
Udostępnij artykuł:

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności