Klarna PayNow (dawny SOFORT): Konfiguracja płatności

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2024

WAŻNE! Poniższy poradnik dotyczy konfiguracji usługi: Klarna PayNow (dawny SOFORT), która obejmuje wyłącznie przelewy natychmiastowe. Jeśli chcesz uruchomić w sklepie: Płatności Odroczone Klarna, to skorzystaj z tego poradnika: Konfiguracja Klarna w Shoper.

Płatności Klarna PayNow (dawniej SOFORT) to jedna z usług Klarna, a zarazem wielu płatności internetowych realizujących przelewy natychmiastowe. Jej zaletą jest możliwość dokonywania płatności w obcych walutach oraz niesłabnąca renoma w zachodniej części Europy, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych. Przekonaj zagranicznych klientów do zakupów w swoim sklepie, dzięki usłudze Klarna PayNow.

Waluty obsługiwane w integracji to: CHF, CZK, EUR, GBP, HUF, PLN.

WAŻNE! Konfiguracja integracji nie wiąże się z automatycznym założeniem konta w: Klarna PayNow, nie jest też równoznaczna z aktywowaniem już działającego konta Klarna PayNow będącego elementem Shopera. Własne konto Klarna PayNow należy założyć samodzielnie, przed przystąpieniem do konfiguracji integracji, na tej stronie: Rejestracja konta sprzedawcy w Sofort GmbH.

Aktywacja metody płatności Klarna PayNow w sklepie internetowym Shoper

Zaloguj się do Panelu administracyjnego sklepu.
Przejdź do zakładki: Ustawienia (A) > Obsługa zamówień (B) > Formy płatności (C). Z listy rozwijanej: Dodaj lub aktywuj alternatywny kanał płatności wybierz: Klarna (Sofort) – (D).
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności > Klarna (Sofort)
Rys 1. Dodaj usługę Klarna (Sofort) jako aktywną formę płatności w sklepie Shoper.
Panel administracyjny sklepu > Ustawienia > Obsługa zamówień > Formy płatności > Klarna (Sofort)
Rys 1. Dodaj usługę Klarna (Sofort) jako aktywną formę płatności w sklepie Shoper.
W zakładce: Dane podstawowe (A) aktywuj płatność (B) i wskaż obsługiwane waluty (C).

Lista walut sklepu pobierana jest z zakładki: Ustawienia > Ustawienia regionalne > Waluty, w której konfigurujesz jakie waluty mają być dostępne w twoim sklepie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższych artykułach:
Jak skonfigurować dodatkową wersję językową?
Jak włączyć zmianę waluty produktu na inną niż domyślna?

Edycja płatności Klarna (Sofort) > Aktywacja
Rys 2. Włącz aktywność płatności Klarna (Sofort) i zaznacz obsługiwane waluty w sklepie.
Edycja płatności Klarna (Sofort) > Aktywacja
Rys 2. Włącz aktywność płatności Klarna (Sofort) i zaznacz obsługiwane waluty w sklepie.

Niżej, według własnych preferencji edytuj także: Komunikat potwierdzenia zamówienia oraz Komunikat email.

Znacznik: {payment_form} jest niezbędnym elementem: Komunikatu potwierdzenia zamówienia, ponieważ pełni on rolę przycisku przejścia do zewnętrznego systemu Klarna PayNow.

Edycja płatności Klarna (Sofort) > Komunikat potwierdzenia zamówienia
Rys 3. Zmień treść komunikatu potwierdzenia zamówienia w edycji płatności Klarna (Sofort).
Edycja płatności Klarna (Sofort) > Komunikat potwierdzenia zamówienia
Rys 3. Zmień treść komunikatu potwierdzenia zamówienia w edycji płatności Klarna (Sofort).
Edycja płatności Klarna (Sofort) > Komunikat email
Rys 4. Edytuj według własnych preferencji komunikat, który zostanie wysłany do klienta w wiadomości e-mail.
Edycja płatności Klarna (Sofort) > Komunikat email
Rys 4. Edytuj według własnych preferencji komunikat, który zostanie wysłany do klienta w wiadomości e-mail.
W zakładce: Ustawienia Klarna wprowadź: ID użytkownika (numer klienta) , ID projektu (Typ projektu: Gateway) oraz klucz API – API-Key, które znajdziesz w panelu usługi Klarna PayNow.
Edycja płatności Klarna (Sofort) > Ustawienia > Dane do pobrania z Klarna
Rys 5. Podaj ID użytkownika, ID projektu i API-Key w ustawieniach płatności Klarna (Sofort).
Edycja płatności Klarna (Sofort) > Ustawienia > Dane do pobrania z Klarna
Rys 5. Podaj ID użytkownika, ID projektu i API-Key w ustawieniach płatności Klarna (Sofort).
Pamiętaj, aby utworzoną metodę płatności Klarna PayNow, połączyć z właściwą formą dostawy, zgodnie z informacjami podanymi w artykule: Instrukcja dodawania nowej formy dostawy.

Wideo: ustawianie form dostaw i płatności w sklepie Shoper

Jak ustawić dostawy i płatności w sklepie Shoper przedstawiliśmy w filmie instruktażowym na naszym kanale YouTube.

Wideo poradnik: jak skonfigurować dostawę i płatności elektroniczne na platformie Shoper?

Ułatw sprzedaż online z Klarną w Shoper! Ta usługa jest dostępna dla wszystkich naszych klientów.

Warto zapamiętać!
W powyższym artykule zostało wyjaśnione:
  • Jak uruchomić płatności Klarna PayNow w postaci przelewów natychmiastowych?
  • Wideo poradnik: jak zarządzać formami dostaw i metodami płatności w e-sklepie?
Udostępnij artykuł:

Przetestuj sklep internetowy
przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Testuj wszystkie funkcje przez 14 dni bez zobowiązań. Zakładając sklep poprzez podanie
adresu e-mail akceptujesz nasz Regulamin i Politykę Prywatności