Klauzule Informacyjne RODO

Drogi Użytkowniku!

Shoper S.A. przykłada dużą wagę do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. RODO.

Jednym z podstawowych praw wynikających z RODO jest prawo do wiedzy o tym, co dzieje się z danymi osobowymi – jakie dane są gromadzone, w jakim celu, kto może mieć do nich dostęp, jakie prawa przysługują w związku z ich przetwarzaniem.
Szanując powyższe prawo, przekazujemy poniżej klauzule informacyjne dla osób, których dane przetwarzamy.

W celu zapoznania się z właściwą klauzulą, należy w pierwszej kolejności określić, jakie relacje łączą Cię z Shoper S.A.

  • Czy jesteś naszym kontrahentem?
  • Czy jesteś pracownikiem naszego kontrahenta – osobą wskazaną do realizacji umowy z kontrahentem lub podpisującą umowę w jego imieniu?
  • Czy jest jesteś naszym Klientem/potencjalnym Klientem?
  • Czy wysłałeś/łaś do nas korespondencję?

W zależności od Twojej relacji z naszą spółką, odnajdziesz poniżej odpowiednie informacje. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.