Polityka prywatności dla osób odwiedzających sklepy internetowe

Polityka prywatności Shoper
dla użytkowników („Użytkownik”) sklepów internetowych („Sklep/y”) działających w ramach oprogramowania Shoper

Drogi Użytkowniku!
Jesteśmy dostawcą oprogramowania, w ramach którego funkcjonuje odwiedzany przez Ciebie Sklep. W Sklepie umieściliśmy nasz plik cookie (informacja na jego temat na https://www.shoper.pl/help/artykul/informacje-o-plikach-cookie/), który pozwala nam na dokonywanie działań analitycznych mających na celu rozwój oprogramowania. Nie łączymy tych plików z danymi osobowymi wprowadzanymi przez Ciebie w Sklepie.

Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem m.in. RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


§1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000395171, o kapitale zakładowym – 2 811 500,00 zł (w całości wpłaconym).

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: [email protected].

§2 DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne – decydujesz o tym poprzez ustawienia wprowadzone w ramach swojej przeglądarki. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Pliki cookies” niniejszej polityki prywatności.

Podstawa i cel przetwarzania danych:
– nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu przez nas (tj. dostawcę oprogramowania, w ramach którego działa Sklep), Twoich danych w celu prowadzenia działań analitycznych, opisanych w sekcji „Działania analityczne”.

Skutek niepodania danych:
– nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad przystępnością i intuicyjnością Sklepów.

Okres przetwarzania danych:
– 90 dni lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania – w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

§3 DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepów prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie ich intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania (np. za pośrednictwem ustawień przeglądarki lub dedykowanego narzędzia działającego w ramach Sklepu – o ile takie funkcjonuje w Sklepie) . W ramach działań analitycznych będziemy brać pod uwagę:
– otwierane podstrony,
– czas przebywania na danej podstronie,
– wyświetlane produkty,
– kliknięcia na stronie Sklepu,
– informacje dotyczące zakupów.

Dzięki temu możemy podejmować działania mające na celu dostosowanie układu i wyglądu Sklepów oraz zamieszczanych w nim treści do potrzeb Użytkowników.

Zbiorcze wyniki naszych analiz wysyłamy właścicielom Sklepów, dzięki czemu otrzymują oni ogólne (tj. bez danych osobowych), informacje m.in. o tym, jakie produkty interesują ich Klientów czy w jakim okresie w roku następuje wzmożona sprzedaż w Sklepach. Dzięki temu sprzedawcy będą mogli ulepszyć swoje Sklepy, dopasowując je do oczekiwań Użytkowników.

§4 TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:
– dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
– ich sprostowania (art. 16 RODO),
– usunięcia (art. 17 RODO),
– ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
– żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO).

Skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected], jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas pliku cookie (o którym przeczytasz w sekcji “Pliki cookies”) możesz wyrazić w ramach swojej przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5 PLIKI COOKIES

Plik cookie, który pozwala nam na podejmowanie działań analitycznych:
– jest zapisywany w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
– nie powoduje zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz zarządzać plikami cookies, w tym:
– usunąć pliki cookies,
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
– Firefox
– Chrome
– Safari
– Internet Explorer / Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ramach swojej przeglądarki, oznacza to zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Z naszego pliku cookie korzysta podmiot zapewniający nam usługi analityczne – więcej dowiesz się z tabeli poniżej.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

§6 USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane pochodzące z ruchu na stronie Sklepu – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
– osoby, podmioty współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność,
– hostingodawca,
– podmiot dostarczający oprogramowanie do prowadzenia statystyk i analiz zachowania Użytkowników.*

* W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.