Warunki serwisowe

Korzystając z usług oferowanych przez Shoper S.A. wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków serwisowych, które stanowią dodatek do Regulaminu licencji SaaS, Polityki Prywatności oraz pozostałych Regulaminów, których zawartość akceptujesz decydując się na korzystanie z wybranych usług.

Shoper S.A. zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmiany Warunków serwisowych na stronie: www.shoper.pl/warunki-serwisowe

I. Shoper Rekomendacje

1. Bezpłatny okres testowania usługi Shoper Rekomendacje do 1.07.2021 roku

1.1. Korzystanie z usługi Shoper Rekomendacje od momentu aktywacji usługi do dn. 1.07.2021 roku jest objęte warunkami promocyjnymi. Warunki promocyjne polegają na bezpłatnym tj. bez naliczania prowizji, przetestowaniu usługi.

1.2. O zmianach warunków promocyjnych i/lub docelowej stawce prowizji obowiązującej po okresie bezpłatnego testowania Usługi, użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.